marraskuu 2, 2015

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lausunto
2.11.2015

Eduskunta
Sivistys- ja tiedejaosto
kaisa.iso-sipila@eduskunta.fi

Asia Kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi HE 30/2015 vp
Viite Lausuntopyyntö 16.10.2015

Kansalaisopistojen liitto KoL pitää hallituksen määrärahaesitystä kansalaisopistotoiminnan valtionosuudesta ja valtionavustuksista (29.30.30) perusteltuna lukuun ottamatta turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen koulutusta.

Turvapaikanhakijoiden koulutuksen laajentaminen olisi kansalaisopistoissa nopeallakin aikataululla mahdollista, mikäli siitä aiheutuvat kustannukset kompensoitaisiin sataprosenttisesti (LIITE: taustamuistio). Kansalaisopistojen liitto esittää jaostolle vuodelle 2016 kahden miljoonan euron lisäystä kansalaisopistojen valtionavustuksiin.

Kansalaisopistot elävät ajassa ja reagoivat yhteiskunnallisiin muutoksiin ketterästi. Toiminta laajenee koko ajan uusille yhteiskunnallisille rajapinnoille. Ammattimainen kehittämisote sekä (osasta) vanhoista toimintamalleista luopuminen on välttämätöntä esimerkiksi sote-uudistuksen aiheuttaman uusien tehtävien monimuotoistuessa. Esimerkkejä tällaisista ovat muun muassa toimintakyvyn ylläpito, terveyden edistäminen, kansalaisvaikuttamisen varmistaminen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen rohkaiseminen myös maahan muuttaneiden keskuudessa.

Kansalaisopistojen liitto pyytää jaostoa huomiomaan, että momentilla 29.30.53 oleva määrärahaesitys Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja muiden järjestöjen sivistystoimintaan leikkaa aikaisempaa tukea 12,7 prosenttia. Tällä määrärahalla (yleisavustuksella) tuetaan myös Kansalaisopistojen liittoa, joka puolestaan tukee kansalaisopistojen, Suomen suurimman oppilaitosmuodon, kehittämistyötä eri puolilla maata.

KoL on omalta osaltaan jo useampia vuosia sitten ajanut valtakunnallisten vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen voimavarojen yhdistämistä. Vapaassa sivistystyössä on tällä hetkellä päällekkäisyyttä sekä oppilaitos- että järjestötasolla. Juustohöylämalli ja järjestöjen hidas näivettäminen ei ole liiton mielestä kuitenkaan toimivin tapa kehittää toimialaa. Liitto esittää myös Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen rahoituksen eriyttämistä valtion talousarviossa omaksi budjettikohdakseen.

LIISA VORNANEN
Liisa Vornanen
Puheenjohtaja

JAANA NUOTTANEN
Jaana Nuottanen
Toiminnanjohtaja

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Esitutkimus: Kansalaisopistoon panostettu euro palaa yli kolminkertaisena takaisin

esitutkimusTiedote. Julkaistu: 01.02.2016 klo 12:58
Julkaisija: Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalaisopistoon sijoitettu euro tuottaa opiskelijoille ja yhteiskunnalle noin 3,4–5,6 euron hyödyn, selviää Kansalaisopistojen liiton uunituoreesta esitutkimuksesta. Hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden yhteissummasta: kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, muun muassa yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samaan aikaan kun yksilön työelämätaidot sekä motivaatio itsensä kehittämiseen ja itsestään huolehtimiseen kasvavat.

Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen rahallisten arvojen arviointia pohtiva ja kuvaava esitutkimus Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiston tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys julkaistiin Kansalaisopistojen liiton Tammiseminaarissa Raumalla perjantaina 29.1.2016 ja sen on kirjoittanut aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen (UEF).

Esitutkimus on tehty Benefits of Lifelong Learning -tutkimuksessa (BeLL) löydettyjen suomalaisten kansalaisopisto-opiskelijoiden vastausten pohjalta ja tutkimuksessa tehdyt laskelmat perustuvat SROI-arviointimalliin (Social Return of Investment).  Vapaan sivistystyön tyyppisen aikuisopiskelun hyötyjen rahallisia arvoja on erittäin vaikea laskea tarkasti, ja vaikka esitutkimuksessa esitetyt laskelmat ovat alustavia, näyttävät ne tukevan aiemmin saatavilla olevien tutkimusten tuloksia siitä, että koulutusinvestoinnit maksavat itsensä selvästi takaisin.

Kansalaisopistojen liitto järjestää keskiviikkona 3. helmikuuta klo 9-10 esitutkimuksen tiimoilta aamiaistilaisuuden medialle Helsingissä. Professori Manninen osallistuu tilaisuuteen etäyhteyden kautta Joensuusta. Aamiaistilaisuus järjestetään KoL:n toimistolla osoitteessa Annankatu 12 A 15, 00120 Helsinki. Pyydämme ilmoittautumisia tilaisuuteen osoitteeseen tiedottaja@kansalaisopistojenliitto.fi tiistaina 2.2. klo 15 mennessä. Tervetuloa!

Esitutkimukseen voi tutustua sähköisesti täällä.

Kansalaisopistojen liitto KoL on järjestö, joka toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Liitto auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail