Kansalaisopistojen TPO-päivä 1.12.2017

Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman uusista perusteista syyskuussa 2017. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia näiden opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä noudattaen syksyksi 2018 opetussuunnitelma kullekin taiteenalalle, jolla se antaa opetusta.

Kansalaisopistokentältä tulleiden vahvoihin toiveisiin vastataksemme järjestämme Helsingissä perjantaina 1.12.2017 paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi valtakunnallisen tilaisuuden, joka tarjoaa mahdollisuuden kollegojen tapaamiseen ja mieltä askarruttavien asioiden kysymiseen. Tilaisuuden pääpaino on kokemuksien ja ajatusten jakamisessa sekä opetussuunnitelmatyön alkuun saattamisessa taiteenalakohtaisten ryhmien kesken. Tilaisuus sopii sinulle erityisesti, jos et ole mukana TPO-liiton koordinoimassa, paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi järjestetyssä Luotsit-koulutushankkeessa.

Millä tavoin omassa opistossasi on lähdetty opetussuunnitelmatyötä käynnistelemään? Mitkä ovat pahimmat kipupisteesi työn eteenpäin saattamisessa? Mitä teillä on jo tehty? Mitä haluat kysyä muilta? TPO-päivässä tarjoutuu hyvä hetki pohtia yhdessä jo esiin tulleita mahdollisia ongelmakohtia.

Ohjelma ja osallistuminen:

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään Helsingin yrittäjänaisten salissa Helsingissä osoitteessa Uudenmaankatu 23 A.

Teemapäivän ohjelma löytyy täältä.

Ohjelman keskustelevan luonteen vuoksi etäosallistuminen ei tällä kertaa ole mahdollista. Tilaisuuden jälkeen avataan verkkoympäristössä aiheen tiimoilta keskustelufoorumi, joka on kaikille kansalaisopistotoimijoille avoin. Myös aamupäivän esitykset sekä iltapäivän ryhmätyöskentelyn tulokset tallennetaan ja tuodaan foorumille keskustelun tueksi.

Ilmoittautuminen:

Nettilomakkeen kautta viimeistään maanantaina 27.11.

Lisätiedot:

projekti- ja viestintäkoordinaattori Lauramaija ‘Lauris’ Hurme (lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Avoin työpaikka: järjestöassistentti (osa-aikainen)

Kansalaisopistojen liitto KoL hakee osa-aikaista (20h/vko) järjestöassistenttia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävän aloitusajankohta on sovittavissa, mutta työyhteisöömme sopiva henkilö pääsee halutessaan aloittamaan mahdollisimman pian.

Tehtävän kuvaus:

Assistentti avustaa liiton monipuolisissa toimistotehtävissä (mm. kokous- ja tapahtumajärjestelyt, johdon assistenttitehtävät, vieraat, jäsenpalvelut, asiakasrekisteriin liittyvät tehtävät, tiedonkeruu, taustaselvitykset). Työtehtäviä voidaan räätälöidä valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan. Meillä jokainen saa loistaa!

Edellytämme sinulta & tarjoamme sinulle:

Työssä tarvitaan erityisesti organisointi- ja hahmotuskykyä, itsenäistä työotetta ja kykyä omaksua uusia asioita. Arvostamme aikaisempaa kokemusta tai opintoja vastaavantyyppisistä tehtävistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen kielen taitoa. Etsimme reipasta ja asenteeltaan joustavaa henkilöä, joka on valmis tarttumaan toimeen ja kykenee toimimaan myös ajoittain hektisessä työyhteisössä.

Sopimuspalkka on osaamisesta ja aikaisemmasta kokemuksesta riippuen 1 000–1 250 euroa kuukaudessa. Lisäksi tarjoamme lounas- ja virikeseteliedun. Noudatamme yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Kansalaisopistojen liitto on syrjinnästä vapaa alue. Toimistollamme työskentelee innostunut, tarmokas ja asiantunteva henkilöstö. Korostamme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita.

Hakemukset:

Lähetä napakka hakemus ja osaamistasi ja kokemustasi kuvaava CV osoitteeseen rekrytointi@kansalaisopistojenliitto.fi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään su 22.10. Haastattelut järjestetään KoL:n toimistolla Helsingissä viikosta 43 alkaen. Tarkemmasta ajankohdasta sovitaan erikseen haastatteluun kutsuttavien kanssa.

Mahdollisia lisätietoja voit kysyä hallintokoordinaattori Viljami Wiirilinnalta (viljami.wiirilinna@kansalaisopistojenliitto.fi tai 040 455 7276).

Tervetuloa tekemään kanssamme työtä tasa-arvoisen ja elinikäisen oppimisen puolesta!

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry on edunvalvontajärjestö, joka kehittää ja vahvistaa kansalais- ja työväenopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. Liiton ydintehtävänä on kansalaisopistojen ja niiden opistolaisyhdistysten edunvalvonta ja toiminnan tukeminen, kansalaisopistojen asemaan, lainsäädäntöön ja toimintaresursseihin vaikuttaminen sekä kansalaisopistobrändin tunnettuuden ja julkisen arvostuksen lisääminen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Blogi: Muutoksella annetaan mahdollisuus paremmalle tulevaisuudelle

Rehtori Tarja Hoolin työpöydän ääressä ovat istuneet Tornion kansalaisopiston rehtorit opiston 70-vuotisen historian ajalta.

Teen hiljalleen luopumistyötä ihanasta työpöydästäni. Vanha pöytä herättää kunnioitusta, sillä sen ääressä ovat istuneet kaikki Tornion kansalaisopiston rehtorit opiston 70-vuotisen historian ajalta. Pöydän kunniakas historia ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että se on myös epäkäytännöllinen ja epäergonominen. Tietokoneen vuoksi pöytään on itse tehty jatko-osaa, joka keikkuu puolelta toiselle. Laatikot ovat isot ja raskaat, pöytätasokin kulunut. Pöydän kanssa olen kuitenkin tähän saakka pärjännyt vaikka työskentelyolosuhteet ovat olleet hieman haastavat.

Työpaikallani tehtiin viime kesänä työterveyshuollon toimesta ergonomiakartoituksia. Kartoituksen loppuraportissa mainittiin, että rehtorin on vaihdettava epäergonominen vanha pöytä ergonomiseen sähköpöytään. Luin raporttia läpi useaan kertaan ja päällimmäinen ajatus oli, etten voi luopua vanhasta ihanasta pöydästä. Kehtaavatkin! Ajatus jäi kuitenkin kypsymään ja nyt päivittäin huomaan epäergonomiset työskentelyasentoni ja kaipaavani parempaa työpistettä. Vaikka arvostan vanhaa pöytääni ja siihen liittyvää historiaa, olen nyt valmis vaihtamaan pöydän nykyaikaisempaan ja toimivampaan pöytään sillä tiedän, että hyvin rakennettu työpiste edistää työn tuloksellisuutta ja työn sujuvaa tekemistä.

Samaa kipuilua ja luopumisen tuskaa käyn parhaillaan myös oman opistoni kanssa. Tämä kipuilu ei kuitenkaan ole henkilökohtaista vaan paljon laajempi kokonaisuus. Meillä on viime keväänä käynnistynyt opistojen yhdistymisneuvottelut ja ensi keväänä tehdään päätöksiä Tornion lisäksi myös Kemissä, Simossa, Keminmaassa ja Tervolassa. Ajatus yhdistymisestä on sekä haikea että kiinnostava ja ajankohtainen. Taustalla tässä kaikessa on tietysti vapaan sivistystyön rahoitusleikkaukset – peli, jossa ei ole voittajia. Jokaisessa opistossa tehdään nyt kovasti töitä toimintaedellytysten löytymiseksi. Näin nyt myös täällä meillä. Tuttuus ei tässä tapauksessa tuo turvallista olotilaa, ei myöskään uusi asia eli yhdistyminen, sillä koskaan ei voi tietää kuinka siinä käy. Jos päätös lopulta osoittautuukin huonoksi, miten kansalaisopistopalvelujen käy? Heikennämmekö vai vahvistammeko ratkaisuillamme kuntalaisten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia? Nyt pitäisi osata tehdä oikeita ratkaisuja, sillä epäonnistumiseen ei ole varaa.

En koe muutosvastarintaa, mutta yhdistymisasian kanssa on pitänyt pohdiskella asioita eri näkökulmista. Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen on vielä ratkaistavana iso määrä erilaisia asioita ja niissä riittää mietittävää. Muutokset on oltava perusteltavissa. Olen ollut mukana yhdistymisneuvotteluissa alusta saakka – samalla kun olen kirjoittanut raportteja ja listannut plussia ja miinuksia, prosessi on selkiyttänyt myös omia ajatuksiani asiasta. Yhdistymiseen liittyvät asiat ovat ajatuksissani lähes päivittäin ja ehkäpä juuri siitä johtuen näitä opistojen yhdistymisuutisia putkahtelee silmiini ja korviini tämän tästä. Eniten yhdistymisiä taidetaan tehdä kansanopistoissa, mutta kyllä niitä toteutetaan myös kansalaisopistoissa. Vaikka kansalaisopistojen määrä on viime vuosien aikana reippaasti vähentynyt, kansalaisopistopalveluja on edelleen saatavissa jokaisessa Suomen kunnassa. Opistotoiminta kehittyy koko ajan ja kehittyminen vaatii aina päätöksiä muutoksesta. Nyt tarvitaan jälleen hyviä päätöksiä, pieniä ja isoja, meiltä kaikilta.

Tarja Hooli
Tornion kansalaisopiston rehtori
KoL:n hallituksen jäsen

Kuvat: Arja Jaako (työhuone) ja Veera Hooli (Tarja)

Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista teemoista, opistojen tulevaisuudesta, työn haasteista ja onnistumisen hetkistä. Kirjoittajat edustavat erilaisia opistoja: suuria ja pieniä, maalaisia ja kaupunkilaisia, pohjoisia ja eteläisiä, itäisiä ja läntisiä, keskisiä unohtamatta!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vieraskynä: Yhdenvertainen digitaalisuus

Suomalainen palvelujärjestelmä on muotoutumassa uudelleen digitalisaation myötä. Sähköiset palvelut luovat joustavammat mahdollisuudet hoitaa asioita, mutta kaikille palveluiden saavutettavuus ei ole itsestäänselvyys.

Syyskuussa alkanut Aspa-säätiön Digi haltuun -projekti lähtee vastaamaan ajankohtaiseen haasteeseen tavoitteenaan vahvistaa asumispalveluja käyttävien pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa. Projektissa asumispalveluita käyttäviä ihmisiä rohkaistaan ja opastetaan käyttämään julkisia digipalveluja sekä kehitetään kirjastojen, kansalaisopistojen ja muiden julkisten tahojen tarjoamia yleisiä koulutus- ja neuvontapalveluja kaikille soveltuviksi. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kansalaisopistojen liitto KoL:n, ADHD-liiton, A-Kiltojen Liiton, Epilepsialiiton, Mielenterveyden Keskusliiton, Kuurojen liiton, Kehitysvammaliiton sekä Kiipulasäätiön kanssa.

Digikokemusopas luotsaa erilaisen oppijan digimaailmaan syövereihin

Projektimme ideana on valmentaa asukkaiden tueksi digikokemusoppaita, joilla itsellään on kokemusta jostain digipalveluiden käyttöön vaikuttavasta toimintarajoitteesta tai vammasta. Oppaalla tulee olla hyvät digivalmiudet ja omakohtaista kokemusta palveluiden käytöstä sekä ennen kaikkea vertaisena halu opastaa muita. Opas voi toimia erilaisten oppijoiden vertaistukena kansalaisopiston digikurssilla ja mahdollistaa kurssin saavutettavuuden kaikille ilman erityisiä järjestelyitä. Oppaan tehtävänä on tukea toimintarajoitteisia osallistujia oman kokemusasiantuntijuuden kautta. Kurssille osallistuu opas ja 4-5 projektissa mukana olevaa asukasta. Asukkaat ilmoittautuvat kurssille normaalin ilmoittautumiskäytännön kautta.

Lähde kanssamme kehittämään yhdenvertaista digitalisaatiota!

Digi haltuun- projektissa kannustamme kansalaisopistoja ympäri Suomea lähtemään mukaan tukemaan yhdenvertaista digitalisaatiota ja parantamaan oman opiston kurssien saavutettavuutta digikokemusoppaan avulla. Etsimme mukaan kokeiluihin opistoja, jotka tarjoavat erilaisia digikursseja tai ovat suunnittelemassa sellaisia. Kokeiluun osallistuminen parantaa opistosi valmiuksia kohdata erilaisia asiakkaita ja mahdollistaa yhdenvertaisen oppimisen kaikille inkluusion kautta. Onnistuneet kokeilut synnyttävät uudenlaisia malleja, joiden kautta erilaiset ihmiset pääsevät mukaan kehittämään kurssien saavutettavuutta ja voivat omakohtaisella kokemuksella auttaa kartoittamaan apuvälineiden tarvetta tulevaisuudessa.

Kiinnostuitko?

Ensimmäiset kokeilut starttaavat keväällä 2018 ja digikokemusoppaita valmennetaan jo tänä syksynä. Mikäli sinulla on tiedossa sopivia kursseja tai olet ylipäätään kiinnostunut projektista, ole meihin yhteydessä marraskuun loppuun mennessä!

Otetaan yhdessä digi haltuun!

Susanna Saarvo, Projektityöntekijä
susanna.saarvo@aspa.fi, p. 040 823 8556

Marjut Pietarlehto, Projektipäällikkö
marjut.Pietarlehto@aspa.fi, p. 040 835 5223

Digi haltuun! (2017-2020)
https://www.aspa.fi/digihaltuun

  • Aspa on suomalainen asuntojen ja asumispalveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka tarjoaa asuntoja ja asumispalveluita yli 50 kunnassa.
  • Kehitämme tulevaisuuden asumisratkaisuja ja palveluita yhdessä kuntien, järjestöjen ja palveluiden käyttäjien kanssa.
  • Edistämme vammaisten ihmisten ja mielenterveys-kuntoutujien yhdenvertaisuutta ja täyttä osallisuutta yhteiskunnassa. 

 

Vieraskynässä julkaistaan kansalaisopistokenttää koskevia ajankohtaisia kirjoituksia erilaisista näkökulmista. Voit tarjota palstalle omaa näkökulmaasi sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@kansalaisopistojenliitto.fi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Blogi: Uusia alkuja, syksyn satoa ja varautumista tulevaan

Mikähän ominaisuus tämä ihmisessä on kun henkilökohtaisten akkujen lataamisen ja valoisan kesäkauden jälkeen sormet suorastaan syyhyävät ja silmät hakevat jotakin uutta ja kiinnostavaa tekemistä niin henkisesti kuin fyysisestikin? Huomaan omakohtaisesti esimerkiksi valikoivani lähiseudun liikuntaharrastustarjonnasta lajia, joka saisi kaltaiseni liikuntaan vihkiytymättömän löytämään toiminnan, joka koukuttaisi ja saisi liikuntaharrastuksen jatkumaan alkua pidempään. Siihen tarvitsisi mukaan toisia samanmoisia. Opiston johtokunnassa meillä olikin puhetta liikkumattomien ja liikuntaa osaamattomien omasta ryhmästä. Ryhmästä jonne saisi tulla juuri sellaisena kuin on ja sellaisin vermein varustautuneena kun sattuisi omistamaan.

Niinpä, mikä estää, ei niin mikään!

Suorastaan intoudun tällaisissa tapauksissa puhumaan kansalaisopistotoiminnan vahvuuksista, vahvuuksista, jotka ovat samalla toiminnan ominaispiirteitä. Mikä olisikaan kätevämpää kun taho, joka on joustava, lähestyttävä ja läheinen ja kaiken lisäksi edullinen. Taho, joka järjestää ihmisenkokoisia palveluita ihmiseltä toiselle ihmistä itseään kuullen ja osallistaen. Tätä syksyn satoa on nähtävissä runsaana ja laadullisesti kestävänä kurssitarjontana opistoissa eri puolilla Suomea.

Luin kesälomallani tutkimuksia yksinäisyyden haitallisista vaikutuksista. Luvut pysäyttivät. Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä silloin tällöin. Joka kymmenes ihminen Suomessa on usein  ja joka kahdeskymmenes on jatkuvasti yksin. Yksinäisyys nostaa ennenaikaisen kuoleman riskiä jopa 45 prosentilla. Huomattava ylipaino nostaa riskiä 20 prosentilla ja alkoholin liikakäyttö 30 prosentilla. Edellä mainitut ei-toivotut ilmiöt kietoutuvat lisäksi toisiinsa. Luvut ovat sellaisia, joihin meillä ei sen enempää inhimillisistä syistä kun kansanterveydellisestikään yksinkertaisesti ole varaa. Olen aivan varma siitä, että omalta osaltaan laadukas, hyvin suunniteltu ja toteutettu kansalaisopiston kurssitarjonta voi pienentää kaikkia noita lukuja ja näin edistää terveyttä, jaksamista ja hyvää oloa.

Kansalais- ja työväenopistot ovat vuodesta 1899, jolloin Tampereelle perustettiin ensimmäinen kansalaisopisto, toimineet sivistyksen, osallisuuden, osaamisen ja tasa-arvoisuuden kasvualustana.

Missio, joka silloin opistotoiminnalle määrittyi, ei ole menettänyt painoarvoaan vähäisessäkään määrin. Näen tulevaisuuden kunnan yhteydessä käydyn keskustelun ja opistokentän tulevaisuuden tehtävän kauniisti kulkevan käsi kädessä. Tulevaisuuden kunnan vaihtoehdoiksi on hahmoteltu mm. elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooleja. Kaikki sellaisia kunnan rooleja, joiden rakennusaineena opistotoiminta luontaisesti voi olla. Tästä on hyvä yhdessä jatkaa.

Marja Lehtonen
Suomenselän kansalaisopiston rehtori
KoL:n hallituksen jäsen

Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista teemoista, opistojen tulevaisuudesta, työn haasteista ja onnistumisen hetkistä. Kirjoittajat edustavat erilaisia opistoja: suuria ja pieniä, maalaisia ja kaupunkilaisia, pohjoisia ja eteläisiä, itäisiä ja läntisiä, keskisiä unohtamatta!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutukset 3.11. (HKI) ja 10.11. (SJK)

Kansalaisopiston henkilökunta kohtaa jokapäiväisessä työssään yhä enemmän maahanmuuttajataustaisia asiakkaita erilaisissa opetus-, neuvonta-, ja asiakaspalvelutilanteissa. Kun kohtaaminen on luontevaa ja asiakas tulee ymmärretyksi, maahanmuuttajataustaiset asiakkaat saavat hyvää palvelua kansalaisopistoissa ja ottavat opistot yhä laajemmin omakseen.

Osana Kansalaisopistojen liiton KEHO 2.0 -hanketta järjestetään kaksi Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistossa -koulutustilaisuutta, jotka on suunnattu kansalaisopistojen asiakaspalvelu- ja opetushenkilöstölle. Tavoitteena on käytännön harjoitusten ja yhteisen pohdinnan avulla oppia toimimaan luontevasti erilaisissa kulttuurienvälisissä kohtaamistilanteissa.

Tilaisuudet järjestetään teemoiltaan samansisältöisinä perjantaina 3.11. Helsingissä ja perjantaina 10.11. Seinäjoella. Helsingin tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.

Koulutustilaisuuksien teemoja ovat selkokieli opistojen asiakaspalvelussa sekä monikulttuuriset kohtaamiset. Päivän aikana perehdytään siihen, mitä selkokieli on, kuka sitä tarvitsee sekä miten voi opetella puhumaan helpompaa suomen kieltä. Selkokieliosaamisesta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun asiakas tai kurssilainen osaa suomen kieltä vain vähän.

Lisäksi päivän aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoro monikulttuurisuudesta ja luodaan katsaus KoL:n uuteen henkilöstökoulutusmateriaaliin, jonka avulla keskustellaan ja pohditaan kulttuurin ja kulttuuritietoisuuden käsitteitä ja kulttuurienvälistä osaamista. Materiaali julkaistaan myöhemmin syksyllä sähköisessä muodossa ja tulee vapaasti kaikkien opistojen käytettäväksi. Materiaalia voi käyttää henkilöstökoulutuksiin, itseopiskeluun tai uuden henkilöstön perehdytykseen.

Ohjelma ja osallistuminen (Helsinki)

Koulutustilaisuus on maksuton ja se järjestetään Pasilan aseman kupeessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Ratapihantie 13 (luokka 2001, 2. krs.), Helsinki. Ilmoittautumalla on mahdollista seurata tilaisuutta myös etäyhteyden kautta.

Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä.

Mikäli et pääse matkustamaan paikan päälle, päivän ohjelmaa on mahdollista seurata etäyhteyden kautta. Pyydämme myös etäosallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen. Ohjeet etäosallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille.

Ohjelma ja osallistuminen (Seinäjoki)

Koulutustilaisuus on maksuton ja se järjestetään Seinäjoen kansalaisopiston tiloissa osoitteessa Vapaudentie 83 (luokka 308, 3. krs.), Seinäjoki.

Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä.

Ilmoittautuminen (Helsinki ja Seinäjoki)

Helsinki (ja etäyhteys) 3.11.: nettilomakkeen kautta viimeistään 30.10.

Seinäjoki 10.11.: nettilomakkeen kautta viimeistään 3.11.

Koulutustilaisuudet ovat avoimia kansalaisopistoissa työskenteleville.

Lisätiedot

hankesuunnittelija Lilli Rasilainen (lilli.rasilainen@kansalaisopistojenliitto.fi / 044 727 1904)

Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -hankeosio

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vieraskynä: Raaseporin Kulttuuriopisto on aloittanut toimintansa

Kansalaisopisto ja musiikkiopisto yhdistyivät Raaseporissa.

Elokuun alussa Raaseporin kansalaisopisto ja Raaseporin musiikkiopisto yhdistyivät. Nimikilpailun tuloksena opiston uudeksi nimeksi tuli Raseborgs Kulturinstitut – Raaseporin Kulttuuriopisto. Kulttuurilautakunnan valitsema nimi ilmentää paikallisuutta ja toiminnan ydintä – monipuolista kulttuuritoimintaa.

Uudistusprosessi on meneillään ja joka päivä oppii jotakin uutta.  Aloitimme syksyn toiminnan yhteisellä risteilyllä Tammisaaren saaristossa. Risteilylle osallistuivat kolmisenkymmentä musiikin ja hallinnon kanssa työskentelevää opettajaa sekä hallinnon väki. Mietimme vahvuuksiamme ja uutta strategiaa yhteiselle opistolle. Toistaiseksi kansalaisopisto ja musiikkiopisto toimivat omina osastoinaan Raaseporin Kulttuuriopiston sisällä. Tämä tarkoittaa sitä,  että musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta, ja kansalaisopistolla on vapaan sivistystyön musiikki sekä muut aineet. Molemmilla on omat budjetit ja käytössä on osittain samoja tiloja sekä joitakin yhteisiä opettajia. Hallinto on yhteinen, joskin se toimii kahdessa eri paikassa, Tammisaaressa ja Karjaalla.

Etenemme pienin askelin, ja jatkossa yhdistämme mm. mainontaa ja markkinointia, mikä lisää näkyvyyttä ja tunnettavuutta pitkällä tähtäimellä. Olemme jo päivittäneet toimipaikkojen kylttejä uudelle nimelle, jatkossa opinto-opas sisältää jo molempien osastojen opintokokonaisuudet, jotta opiskelijoiden on helppo löytää haluamansa opinnot yksien kansien sisältä. Nimen vaihtaminen on tietysti aiheuttanut hieman ylimääräistä työtä, koska kaikki opiston käyttämät materiaalit myös sähköisessä muodossa on täytynyt päivittää. Vie kuitenkin aikansa ennen kuin opisto ”kansan suussa” muotoutuu uudelle nimelle.

Raaseporin Kulttuuriopiston rehtorina toimii Maarit Hujanen.

Mitä yhdistymisellä haettiin?

  • Etuja on monenlaisia. Uudesta opistosta tulee vahva ja iso toimija Länsi-Uudellamaalla, opetustunteja on yhteensä 36 385. Uusi opisto palvelee eri-ikäisiä kuntalaisia saavuttaen noin 5000 yksittäistä opiskelijaa. Tämä on suuri määrä kun se suhteutetaan asukaslukuun, joka on tällä hetkellä noin 28 138.
  • Hallinnon yhtenäistäminen tuo säästöjä, eli säästetään henkilöstökuluissa ja lisätään kansliapalveluiden sujuvuutta.
  • Inkoo ja Hanko ostavat sopimuksen mukaan (jo vuodesta 1993 alkaen) taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetustunteja isäntäkunta Raaseporilta.
  • Parannusta tuo myös se, että oppilasvalinta musiikin ainealueella tehdään yhteistyössä ja oppilas ohjataan hänelle sopivimpaan opetukseen. Jo nyt on nähty, että vaihtoja on tehty opiston sisällä sekä oppilaiden, että opettajien toimesta.
  • Yhteistä opetushenkilöstöä käytetään lisääntyvässä määrin eri lait huomioiden. Kollegiaalisuus opettajien välillä laajenee ja tuottaa uusia ideoita.
  • Saman katon alla löytyy monenlaista toimintaa, jokaiselle jotain. Kun lapsi on soittotunneillaan, voi äiti tai isä odottaessaan käydä jumpassa tai aloittaa vaikka uuden kielen opinnot.

Raaseporin alueella on aina ollut vahvana musiikin harrastaminen ja meille on tärkeää lisätä mahdollisuuksia harrastaa soittamista ja laulamista monipuolisesti, ja vielä lähellä omaa asuinpaikkaa. Nyt voimme tarjota sekä laadukasta musiikin taiteen perusopetusta, että vapaaalintaisia opintoja vauvasta vaariin.

Maarit Hujanen
Rektor, rehtori
Raseborgs Kulturinstitut / Raaseporin Kulttuuriopisto

Kuvat: Raaseporin Kulttuuriopisto

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kuntaväki: kansalaisopisto on kuntalaisten hyvinvoinnin lähde

Kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma Kuntamarkkinat järjestettiin Helsingissä 13.−14.9. Kuntien luottamushenkilöille ja työntekijöille suunnattu tilaisuus keräsi Kuntatalolle tänä vuonna ennätyksellisesti yli 8 000 osallistujaa. Kuntamarkkinoilla käytiin kahden päivän aikana vilkasta keskustelua kansalaisopiston merkityksestä kunnalle ja kuntalaisille.

Kansalaisopistojen ständillä selvitettiin kansalaisopiston tärkeintä roolia tulevaisuuden kunnassa. Tiukan äänestyksen perusteella kuntaväki piti tärkeimpänä kansalaisopiston roolia hyvinvoinnin lähteenä sekä ennaltaehkäisevänä sosiaali- ja terveydenhuollon kumppanina. Työkykyiset, terveet ja tyytyväiset kuntalaiset ovat hyvinvoivan kunnan peruspilareita. Kansalaisopistossa opiskelevat kokevat tutkitusti olevansa tyytyväisempiä elämäänsä, jaksavansa työssään paremmin ja kiinnittävänsä enemmän huomiota terveyteensä. Kansalaisopisto on myös monelle ikäihmiselle ja työttömälle tärkeä henkireikä.

Tulevaisuuden sivistyskunta ylläpitää kaikkien osaamista. Äänestyksessä jäi niukasti toiselle sijalle kansalaisopiston merkitys kunnan osaamisen keskuksena, jossa kaikki voivat kehittää itseään. Kansalaisopiston vahvuus on sen helppo lähestyttävyys ja toiminnan soveltuvuus kaikenikäisille koulutustaustasta riippumatta. Kansalaisopiston tuottamat hyödyt ovat erityisen suuret alhaisen pohjakoulutuksen saaneiden kohdalla.

Ihmiset voivat hyvin, kun heidän elämässään on mielekkäitä sosiaalisia kohtaamisia. Kuntamarkkinoiden äänestyksessä kolmannelle sijalle pääsi kansalaisopiston rooli kuntalaisten yhteisenä olohuoneena. Kunta tarvitsee aktiivisia ja ympäristöstään kiinnostuneita kansalaisia: osallisuus sitouttaa toimimaan lähialueen ja kanssaihmisten hyväksi. Kansalaisopisto tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuksia ihmisten tapaamiseen niin pitkäaikaisille asukkaille kuin maassa- ja maahanmuuttajillekin.

Syksyn tullen uudet kunnanvaltuutetut ovat aloittaneet tehtävissään ja kunnissa valmistaudutaan uuteen strategiakauteen. Myös kuntien tehtävät ja identiteetti ovat muutoksessa ja parhaillaan on käsillä mitä otollisin hetki miettiä uusia avauksia tulevaisuuden kunnan asukkaiden hyvinvoinnin sekä alueellisen elinvoiman edistämiseksi. Kuntamarkkinoilla kuultiin myös kaksi Kansalaisopistojen liiton tietoiskua aiheeseen liittyen. Pitkään asiantuntijatehtävissä Kuntaliitossa toiminut HT, Tampereen yliopiston dosentti Kaija Majoinen kertoi ajatuksiaan kansalaisopiston roolista tulevaisuuden sivistyskunnassa ja Vaasa-opiston rehtori, KoL:n puheenjohtaja Sannasirkku Autio muistutti kuntapäättäjiä kansalaisopiston merkityksestä kunnan elinvoiman edistäjänä.

www.kansalaisopistot.fi / www.kuntamarkkinat.fi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tervetuloa Tammiseminaariin 25.‒26.1.2018

Tervetuloa Kansalaisopistojen liiton vuotuiseen Tammiseminaariin Vaasaan 26.‒27.1.2018! Tilaisuus on suunnattu kansalaisopistojen johdolle ja kaikille kansalaisopistotyön kehittämisestä kiinnostuneille.

Tilaisuuden ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan vasta myöhemmin syksyllä, mutta voit halutessasi varata itsellesi jo hotellihuoneen.

OHJELMA
Julkaistaan myöhemmin.

ILMOITTAUTUMINEN
Avataan myöhemmin.

MAJOITUS
Tammiseminaarin osallistujille on varattu hotellikiintiö Original Sokos Hotel Vaakunasta (Rewell Center 101, 65100 Vaasa).

KoL:n kiintiön huonehinnat:

yhden hengen standardhuone  / 90 € / vrk
kahden hengen standardhuone / 105 € / vrk
yhden hengen superiorhuone / 105 € / vrk
kahden hengen superiorhuone / 120 € / vrk

Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, kuntosalin käyttö, hotelliasukkaiden saunavuoro, langaton internet ja alv. Hinta kerryttää S-bonusta.

Tammiseminaarin majoituskiintiö koskee torstain ja perjantain välistä yötä 25.–26.6.2018. Lisäksi jo kokousta edeltävänä päivänä saapuvien seminaarivieraiden käyttöön on samaan hintaan varattu pieni määrä huoneita myös keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi.

Jokainen seminaariedustajavaraa ja maksaa huoneen itse. Kiintiö on voimassa 17. joulukuuta 2017 asti, mihin mennessä kiintiöhintaiset huonevaraukset tulee tehdä. Tämän jälkeen hotellista voi tiedustella edelleen huoneita normaalin hinnaston mukaisesti.

Huonevaraukset tehdään netissä osoitteessa www.sokoshotels.fi varaustunnuksella BKOL. Huomioithan, että Vaasassa on kaksi S-ryhmän hotellia (Vaakuna ja Royal Vaasa) ja KoL:n majoituskiintiö koskee Sokos Hotel Vaakunaa.

Tervetuloa Tammiseminaariin!

Lisätiedot:
projekti- ja viestintäkoordinaattori Lauramaija ‘Lauris’ Hurme
lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Teemapäivä maahanmuuttajien koulutuksesta 6.10.2017

KoL:n seminaarisyksy jatkuu Helsingissä 6.10. teemapäivällä, jossa luodaan katsaus vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen ajankohtaisiin teemoihin. Tilaisuus on suunnattu kaikille maahanmuuttajakoulutuksen parissa kansalaisopistoissa työskenteleville, välitäthän siis teemapäivästä tietoa työyhteisössäsi kaikille, joita asia koskee.

Päivän aikana syvennytään aikuisten perusopetuksen järjestämiseen hallinnon ja opetuksen näkökulmista. Sen lisäksi luodaan katsaus uuden rahoitusmallin mukaisten suomen kielen koulutusten runkosuunnitelmatyöhön. Iltapäivällä kuullaan vapaaehtoisten kouluttamisesta Vanajaveden opiston Hyvä alku Hämeessä -osahankkeessa. Lisäksi esittelemme myös joukon muita opistoja kiinnostavia ajankohtaisia hankkeita tai hankeaihioita.

Ohjelma ja osallistuminen:

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään Helsingissä aivan Pasilan juna-aseman kupeessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Ratapihantie 13 (luokka 6211, 6. krs.).

Teemapäivän ohjelma löytyy täältä.

Mikäli et pääse matkustamaan paikan päälle, aamupäivän ohjelmaa on mahdollista seurata etäyhteyden kautta. Pyydämme myös etäosallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen. Ohjeet etäosallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen:

Nettilomakkeen kautta viimeistään maanantaina 2.10.

Lisätiedot:

hankesuunnittelija Lilli Rasilainen (lilli.rasilainen@kansalaisopistojenliitto.fi / 044 727 1904)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail