digitalisaatio

Vieraskynä: Yhdenvertainen digitaalisuus

Suomalainen palvelujärjestelmä on muotoutumassa uudelleen digitalisaation myötä. Sähköiset palvelut luovat joustavammat mahdollisuudet hoitaa asioita, mutta kaikille palveluiden saavutettavuus ei ole itsestäänselvyys.

Syyskuussa alkanut Aspa-säätiön Digi haltuun -projekti lähtee vastaamaan ajankohtaiseen haasteeseen tavoitteenaan vahvistaa asumispalveluja käyttävien pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa. Projektissa asumispalveluita käyttäviä ihmisiä rohkaistaan ja opastetaan käyttämään julkisia digipalveluja sekä kehitetään kirjastojen, kansalaisopistojen ja muiden julkisten tahojen tarjoamia yleisiä koulutus- ja neuvontapalveluja kaikille soveltuviksi. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kansalaisopistojen liitto KoL:n, ADHD-liiton, A-Kiltojen Liiton, Epilepsialiiton, Mielenterveyden Keskusliiton, Kuurojen liiton, Kehitysvammaliiton sekä Kiipulasäätiön kanssa.

Digikokemusopas luotsaa erilaisen oppijan digimaailmaan syövereihin

Projektimme ideana on valmentaa asukkaiden tueksi digikokemusoppaita, joilla itsellään on kokemusta jostain digipalveluiden käyttöön vaikuttavasta toimintarajoitteesta tai vammasta. Oppaalla tulee olla hyvät digivalmiudet ja omakohtaista kokemusta palveluiden käytöstä sekä ennen kaikkea vertaisena halu opastaa muita. Opas voi toimia erilaisten oppijoiden vertaistukena kansalaisopiston digikurssilla ja mahdollistaa kurssin saavutettavuuden kaikille ilman erityisiä järjestelyitä. Oppaan tehtävänä on tukea toimintarajoitteisia osallistujia oman kokemusasiantuntijuuden kautta. Kurssille osallistuu opas ja 4-5 projektissa mukana olevaa asukasta. Asukkaat ilmoittautuvat kurssille normaalin ilmoittautumiskäytännön kautta.

Lähde kanssamme kehittämään yhdenvertaista digitalisaatiota!

Digi haltuun- projektissa kannustamme kansalaisopistoja ympäri Suomea lähtemään mukaan tukemaan yhdenvertaista digitalisaatiota ja parantamaan oman opiston kurssien saavutettavuutta digikokemusoppaan avulla. Etsimme mukaan kokeiluihin opistoja, jotka tarjoavat erilaisia digikursseja tai ovat suunnittelemassa sellaisia. Kokeiluun osallistuminen parantaa opistosi valmiuksia kohdata erilaisia asiakkaita ja mahdollistaa yhdenvertaisen oppimisen kaikille inkluusion kautta. Onnistuneet kokeilut synnyttävät uudenlaisia malleja, joiden kautta erilaiset ihmiset pääsevät mukaan kehittämään kurssien saavutettavuutta ja voivat omakohtaisella kokemuksella auttaa kartoittamaan apuvälineiden tarvetta tulevaisuudessa.

Kiinnostuitko?

Ensimmäiset kokeilut starttaavat keväällä 2018 ja digikokemusoppaita valmennetaan jo tänä syksynä. Mikäli sinulla on tiedossa sopivia kursseja tai olet ylipäätään kiinnostunut projektista, ole meihin yhteydessä marraskuun loppuun mennessä!

Otetaan yhdessä digi haltuun!

Susanna Saarvo, Projektityöntekijä
susanna.saarvo@aspa.fi, p. 040 823 8556

Marjut Pietarlehto, Projektipäällikkö
marjut.Pietarlehto@aspa.fi, p. 040 835 5223

Digi haltuun! (2017-2020)
https://www.aspa.fi/digihaltuun

  • Aspa on suomalainen asuntojen ja asumispalveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka tarjoaa asuntoja ja asumispalveluita yli 50 kunnassa.
  • Kehitämme tulevaisuuden asumisratkaisuja ja palveluita yhdessä kuntien, järjestöjen ja palveluiden käyttäjien kanssa.
  • Edistämme vammaisten ihmisten ja mielenterveys-kuntoutujien yhdenvertaisuutta ja täyttä osallisuutta yhteiskunnassa. 

 

Vieraskynässä julkaistaan kansalaisopistokenttää koskevia ajankohtaisia kirjoituksia erilaisista näkökulmista. Voit tarjota palstalle omaa näkökulmaasi sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@kansalaisopistojenliitto.fi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Blogi: Kansalaisopiston opintoja kotisohvalla

Revontuli-Opiston toiminta-alue on Suomen kansalaisopistoista kaikkein laajin. Kolmen pohjoisen kunnan Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän muodostaman opiston alueella ajetaankin vuosittain 150 tuntiopettajan toimesta autoilla noin 300 000 km. Pohjoisen teillä lunta pöllyttävät myös kansalaisopiston opiskelijat, joita on lukuvuoden aikana yhteensä 4500. Julkista liikennettä ei ole liiemmin tarjolla ja oman auton käyttö on niin tuntiopettajille kuin opiskelijoillekin liki ainoa mahdollisuus. Kaamoksen sininen hämärä ja leiskuvat revontulet luovat tunnelmaa, mutta näillä etäisyyksillä romantiikka karisee nopeasti ja kilometrit “syövät” paitsi opettajien voimia myös euroja. Matkakustannusten osuus on Kittilässä ja Sodankylässä vaihdellut kuuden ja seitsemän euron välillä jokaista oppituntia kohden ja Enontekiöllä puhutaan jopa yli kymmenestä eurosta oppituntia kohden.

Verkko-opinnot eivät perinteisesti ole olleet kansalaisopistotoiminnassa kovin merkittävässä roolissa, mutta ainakin pohjoisessa taloudelliset paineet viitoittavat tietä, jossa kansalaisopiston opettajan kohtaa tulevaisuudessa entistä useammin verkossa. Verkko-opintojen avulla voidaan paitsi säästää matkakustannuksissa, myös tukea kestävää kehitystä, sillä ainakin pienessä määrin opistotoiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää.

Taloudellisen ja kestävänkehityksen näkökulman lisäksi verkko-opinnot ovat mitä suuremmassa määrin etenkin Lapissa myös sivistyksellisen tasa-arvon lisääjä. Sivukylille saadaan harvoin järjestettyä esimerkiksi kielten opetusta, sillä riittävää opiskelijamäärää on vaikeaa saada koolle. Verkon kautta kieliopinnoista pääsevät osallisiksi nyt myös sivukylän asukkaat – jos vain toimivat yhteydet löytyvät.

Kansalaisopistojen liiton aktivoimana Revontuli-Opistossa otettiin käyttöön AC-ohjelma ja ensimmäisiä “omatuotanteisia ” verkkokursseja on saatu tarjolle mm. saamen- ja espanjankielten opintojen merkeissä. Kuntalaisille tarjotaan maksuttomana kurssina AC:n käytön perehdytystä ja kurssitarjonnasta löytyy useampia yleissivistäviä luentoja kuten esimerkiksi luennot Petsamon historiasta ja nykypäivästä.

Verkko-opinnoista on saatu kuluneen vuoden aikana rohkaisevaa palautetta ja useat opiskelijat ovat kertoneet, että kurssille ei olisi ollut mahdollista osallistua perinteisillä opetusjärjestelyillä. Kansalaisopisto on sosiaalisen kohtaamisen paikka – tulevaisuudessa yhä useammin myös verkossa. Ei muuta kuin linjat auki, mukava asento kotisohvalla ja opiskelu voi alkaa!

Pasi Tanninen
Revontuli-Opiston rehtori
KoL:n hallituksen jäsen

Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista teemoista, opistojen tulevaisuudesta, työn haasteista ja onnistumisen hetkistä. Kirjoittajat edustavat erilaisia opistoja: suuria ja pieniä, maalaisia ja kaupunkilaisia, pohjoisia ja eteläisiä, itäisiä ja läntisiä, keskisiä unohtamatta!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail