hyvinvointivaikutukset

Tutustu kansalaisopistoihin SuomiAreenassa 10.–14.7.

Tiedote. Julkaistu: 26.06.2017, 09:50
Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalaisopistojen yhteiskunnallinen rooli ja hyvinvointivaikutukset ovat esillä yhteiskunnallisessa keskustelutapahtumassa Porin SuomiAreenassa 10.–14.7.

Kymmenissä kansalaisopistoissa ympäri Suomen on kevään aikana käyty kaikille kuntalaisille avoimia kansalaiskeskusteluja Suomen tulevaisuudesta. Kansanvalistusseuran vetämän 100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hankkeen puitteissa käytyjen kansalaiskeskustelujen yhteenveto luovutetaan SuomiAreenalla valtiosihteeri Paula Lehtomäelle. Lisäksi BEPOP-lavalla käydään maanantaina 10. heinäkuuta klo 15.15–16.30 keskustelujen pohjalta paneelikeskustelu Suomen askeleet – päättäjien ja kansalaisten yhteinen suunta, jossa mukana ovat niin päättäjät kuin kansalaiskeskusteluihin osallistuneitakin. Päättäjäpanelisteina ovat Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto – SAMOK ry:n puheenjohtaja Anni Koivisto, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n puheenjohtaja Riina Lumme, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala sekä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Suomalaiset kunnat ja niiden tehtävät ovat sote-uudistuksen myötä murroksen kynnyksellä. Kansalaisopistoilla on merkittävä rooli tulevaisuuden sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Elävään esimerkkiin kansalaisopistojen virkistävästä kurssitarjonnasta pääsee tutustumaan tiistaina 11.7. klo 9.00–9.15, kun Porin seudun kansalaisopistossa opettava Porin joogayhdistyksen puheenjohtaja Viljami Lehtonen vetää SuomiAreenan Kansalaistorin MTV-lavalla kaikille sopivan aamujoogatuokion.

Lisäksi Suomen kansalaisopistokenttään sekä paikallisten opistojen – Porin seudun kansalaisopiston ja Otsolan kansalaisopiston – toimintaan voi tulla tutustumaan Kansalaistorille koko viikon ajan torin aukioloaikoina.

Kansalaisopistojen uusi lukuvuosi käynnistyy syyskuussa. Kansalaisopistoissa on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja 184 opistoa tavoittavat kursseillaan vuosittain yli 650 000 suomalaista, mikä tekee kansalaisopistosta Suomen suurimman oppilaitosmuodon. Kansalaisopistoon ei tulla suorittamaan tutkintoa, vaan opinnot perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteeseen sekä ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä. Useimmiten tarjontaan kuuluu taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita. Kansalaisopisto voi olla nimeltään kansalaisopisto, työväenopisto, opisto tai aikuisopisto.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen
p. 040 741 0641, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund Mif ry
www.kansalaisopistojenliitto.fi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Blogi: Lupa innostua Kuopiossa

Lupa innostua Tammikuun alusta lähtien on Kuopion kaupungin hyvinvointipalveluita markkinoitu Lupa innostua -teemalla. Kampanjan tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja terveyttä tukevien palveluiden käyttöä ja aktivoida kuopiolaisia pitämään huolta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Kansalaisopisto edistää omalla toiminnallaan hyvinvointia luonnollisesti, joten Lupa innostua sopi hienosti myös opiston koko lukuvuoden teemaksi.

Tunnetusti omaan hyvinvointiinsa panostamalla ihminen nauttii elämästään enemmän ja pystyy tekemään paremmin arvokkaina pitämiään asioita. Tutkimusten mukaan innostuminen lisää hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-ajalla. Opiston monipuolisella toiminnalla pyrimme auttamaan kuntalaisia ottamaan vastuuta omasta terveydestään, yhteisölliset työtavat sinänsä edistävät myös ihmisten kykyä omien tekojen merkityksen hahmottamiseen osana koko yhteiskuntaa; minun teoillani ja valinnoillani on merkitystä laajemminkin. Kansalaisopistojen osallistava ja omaehtoisuuteen perustuva pedagogiikka vastaakin parhaimmillaan sekä luovan, kehittyvän yksilön että yhteiskunnan tarpeisiin. Näin luomme edellytyksiä ihmisen vapaalle sivistymiselle!

Kuopiossa kansalaisopisto toimii Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella, tuotamme ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluja. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tehtävänä on kaupungin strategian mukaisesti aktivoida kaupunkilaiset toimimaan oman ja toistensakin hyvinvoinnin edistäjinä. Tämä tavoite toteutuu opistossa hyvin; onhan opisto omaehtoisen oppimisen paikka, jonne asiakkaat itse hakeutuvat omien tarpeidensa mukaisesti. On hienoa tehdä opistotyötä nimenomaan Kuopiossa, jonka strategian mukaisesti olemme edeltäkävijä osallisuuden ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä!

Kuopion laajat maaseutualueet asettavat kuitenkin suuria haasteita hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden järjestämiselle. Haja-asutusalueilta on poistunut monia palveluita ja opiston tarjoamat palvelut koetaankin siksi hyvin tärkeiksi erityisesti maaseudulla. Opisto toimii rajapintana monien erilaisten (kunnalliset, yksityiset, yhdistykset) toimijoiden kanssa. Yhteiskunnallisesti merkittävää on myös se tosiasia että opistotyön kautta tavoitetaan kuntalaiset asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Kiristyvän talouden aikana opistoilla tulee olemaan entistä vahvempi rooli ihmisten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja sairauksien ennaltaehkäisijänä. Hyvinvoiva, innostunut ihminen nauttii elämästään ja levittää hyvinvointia varmasti myös lähiympäristöönsä. Voisi kai pelkistetysti sanoakin että opistotyön missio on: Että ihmisen ois hyvä olla!

”Syvällä jokaisen sisällä on suuruuden kipinä, joka voidaan lietsoa innostuksen ja saavutusten liekeiksi. Kipinä ei tule ulkopuolelta, vaan on itsessäsi.”
— James A. Ray

Kirsti Turunen
Kuopion kansalaisopiston rehtori
KoL:n hallituksen jäsen

Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista teemoista, opistojen tulevaisuudesta, työn haasteista ja onnistumisen hetkistä. Kirjoittajat edustavat erilaisia opistoja: suuria ja pieniä, maalaisia ja kaupunkilaisia, pohjoisia ja eteläisiä, itäisiä ja läntisiä, keskisiä unohtamatta!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail