maahanmuuttajakoulutus

Teemapäivä maahanmuuttajien koulutuksesta 6.10.2017

KoL:n seminaarisyksy jatkuu Helsingissä 6.10. teemapäivällä, jossa luodaan katsaus vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen ajankohtaisiin teemoihin. Tilaisuus on suunnattu kaikille maahanmuuttajakoulutuksen parissa kansalaisopistoissa työskenteleville, välitäthän siis teemapäivästä tietoa työyhteisössäsi kaikille, joita asia koskee.

Päivän aikana syvennytään aikuisten perusopetuksen järjestämiseen hallinnon ja opetuksen näkökulmista. Sen lisäksi luodaan katsaus uuden rahoitusmallin mukaisten suomen kielen koulutusten runkosuunnitelmatyöhön. Iltapäivällä kuullaan vapaaehtoisten kouluttamisesta Vanajaveden opiston Hyvä alku Hämeessä -osahankkeessa. Lisäksi esittelemme myös joukon muita opistoja kiinnostavia ajankohtaisia hankkeita tai hankeaihioita.

Ohjelma ja osallistuminen:

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään Helsingissä aivan Pasilan juna-aseman kupeessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Ratapihantie 13 (luokka 6211, 6. krs.).

Teemapäivän ohjelma löytyy täältä.

Mikäli et pääse matkustamaan paikan päälle, aamupäivän ohjelmaa on mahdollista seurata etäyhteyden kautta. Pyydämme myös etäosallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen. Ohjeet etäosallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen:

Nettilomakkeen kautta viimeistään maanantaina 2.10.

Lisätiedot:

hankesuunnittelija Lilli Rasilainen (lilli.rasilainen@kansalaisopistojenliitto.fi / 044 727 1904)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Teemapäivä uudesta maahanmuuttajien koulutusmallista 18.8.

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018. Maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi sekä koulutuksen joustavoittamiseksi ministeriön työryhmä esittää maahanmuuttajille uutta koulutusmallia, jonka toteuttajina voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.

KoL järjestää aiheesta valtakunnallisen teemapäivän. Tilaisuus pidetään Helsingissä 18.8.2017 ja se on suunnattu kaikille maahanmuuttajakoulutuksen parissa kansalaisopistoissa työskenteleville. Vinkkaathan tilaisuudesta myös kollegallesi!

Opetus- ja kulttuuriministeriön uutta koulutusmallia tulee esittelemään johtaja, työryhmän puheenjohtaja Kirsi Kangaspunta. Kunnan näkökulmaa kotouttamiseen ja kotoutumiseen valottaa Tampereen kaupungilla maahanmuuttajatyön pääkoordinaattorina työskennellyt Marja Nyrhinen. Lisäksi kuulemme maahanmuuttajaopetuksen kokemuksia kansalaisopistokentältä, kun Turun työväenopistojen monikulttuurinen osasto Luupin toimintaa tulee esittelemään Turun suomenkielisen työväenopiston KV-koulutussuunnittelija Elena Levantovskaja ja Salon kansalaisopiston rehtori Jukka Tamminen esittelee opiston tekemää maahanmuuttajatyötä. KoL:n hankesuunnittelija Lilli Rasilainen esittelee kansalaisopistojen maahanmuuttajakoulutuksen käyttöön tulossa olevaa Selviydy Suomesta -kurssikonseptia. Päivän aikana on myös tarkoitus työstää ja jakaa konkreettisia kurssi-ideoita yhtessä.

Uudessa koulutusmallissa keskeisenä sisältönä olisivat työryhmän ehdotuksen mukaisesti luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen/ruotsin kielen taidon opinnot. Opintoja voitaisiin myös yhdistää toiminnallisiin sisältöihin. Koulutuksen kohderyhmänä olisivat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia ja/tai osa-aikaisia koulutusmahdollisuuksia, ja henkilöt, joiden arvioidaan tarvitsevan erityisesti toiminnallista opiskelua. Osa-aikainen koulutus soveltuisi myös työssä käyville. Ehdotettuun malliin voi tutustua tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla osoitteessa http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajille-uusi-joustava-koulutusmalli.

Ohjelma ja osallistuminen:

Päivän ohjelma löytyy täältä.

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään Helsingissä Pasilan juna-aseman kupeessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Ratapihantie 13 (luokka 6205, 6. krs.).

Mikäli et pääse matkustamaan paikan päälle, aamupäivän ohjelmaa on mahdollista seurata etäyhteyden kautta. Pyydämme myös etäosallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen. Ohjeet etäosallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen:

Nettilomakkeen kautta maanantaihin 14.8. klo 12.00 mennessä. 

Lisätiedot:

* projekti- ja viestintäkoordinaattori Lauramaija ‘Lauris’ Hurme (lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi / 044 761 0700)
* (10. 8. alkaen) toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen (jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 741 0641)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Teemapäivä maahanmuuttajien koulutuksesta 7.10.2016

Kansalaisopistojen liitto järjestää Maahanmuuttajakoulutuksen teemapäivän, joka on suunnattu kansalaisopiston oppilaitosjohdolle, suunnittelijoille ja opettajille. Päivästä on hyötyä muillekin kuin maahanmuuttajaopetuksen parissa työskenteleville, sillä päivän pääaiheena on kaikkia hyödyttävä selkokieli.

Selkokieli tutuksi

Päivän pääaihe on selkokieli, jonka hyödyllisyys maahanmuuttajien opetuksessa on viime aikoina ymmärretty yhä enenevässä määrin. Maahanmuuttajia opettaessa voi tuntua vaikealta asettua opiskelijoiden asemaan ja viestiä riittävän yksinkertaisesti. Miten sanoa vaikeat asiat helpolla suomen kielellä eli selkokielellä? Teemapäivässä esittelemme kaksi Kansalaisopistojen liiton tuottamaa uunituoretta selkokielistä tuotosta. Toinen niistä on kansalaisopistoille suunnattu 12 askelta selkokieleen -tukimateriaali ja toinen opiskelijoille suunnattu Tervetuloa kansalaisopistoon -video, jotka julkaisemme nyt kaikkien hyödynnettäviksi. 12 askelta selkokieleen -tukimateriaalia on tarkoitettu kansalaisopiston opettajille, jotka kohtaavat kurssillaan suomenoppijoita. Se ei ole valmis yhteen aineeseen sidottu opetuspaketti, vaan pikemminkin eri aineiden opetukseen soveltuva kokoelma hyväksi koettuja, toimivia keinoja ja toimintatapoja. Materiaalin on laatinut S2-kouluttajana toimiva selkokielen asiantuntija Johanna Kartio. Teemapäivässä kuulemme myös Selkokeskuksen projektisuunnittelija Minna Salosen puheenvuoron kaikkia hyödyttävästä selkeästä kielestä.

Vapaaehtoiset tueksi

Päivän toinen aihe on suomen kielen opetuksen tueksi koulutettavat vapaaehtoiset. Kokemuksista kertoo Vanajaveden Opiston suunnittelijaopettaja Juha Mäkirinta, joka on pitkän linjan maahanmuuttajakouluttaja ja kansalaisopistokentän aktiivinen maahanmuuttajaopetuksen kehittäjä.

Ideoita opistojen kokemuksista

Maahanmuuttajaopetusta on kehitetty kansalaisopistoissa eri puolilla Suomea jo useamman vuosikymmenen ajan. Hyviksi todettuja monipuolisia käytänteitä tulevat Juha Mäkirinnan lisäksi esittelemään Kaukametsän opiston rehtori Aune Kariluoto, Pieksämäen seutuopiston kielten suunnittelijaopettaja Satu Radcliffe ja Helsingin aikuisopiston apulaisrehtori Jyrki Sipilä, jotka ovat kaikki aihepiirin syvällisiä asiantuntijoita.

Päivän ohjelma kokonaisuudessaan

Tilaisuus järjestetään Helsingin yrittäjänaisten salissa Helsingissä osoitteessa Uudenmaankatu 23 A.
Ohjelma päättyy noin klo 15.50. Tilaisuus on maksuton ja mukaan mahtuu 40 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Päivän ohjelmaa on ilmoittautumalla mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta.

Ilmoittautuminen:

Nettilomakkeen kautta viimeistään keskiviikkona 5.10.2016.

Lisätiedot:

Hallintokoordinaattori Viljami Wiirilinna
viljami.wiirilinna@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 455 7276

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tiedonkeruu maahanmuuttajaopiskelijoista ja -koulutuksesta 21.9.-16.10.2015

Vapaan sivistystyön oppilaitosten maahanmuuttajakoulutusta ja maahanmuuttajien osallistumista opintotoimintaan kartoittava Opetushallituksen verkkokysely toteutetaan 21.9.-16.10.2015. Kyselyyn voi osallistua joko suomenkielisellä tai ruotsinkielisellä lomakkeella. Täyttöohjeet löytyvät lomakkeesta. Kyselyn kysymykset löytyvät pdf-muotoisina etukäteistutustumista varten VST:n sivuilta.

Kyselyn tavoitteena on muodostaa kuva koko vapaan sivistystyön oppilaitoskentän tilanteesta, joten kaikkien oppilaitosten tulee täyttää kyselylomake riippumatta siitä, järjestävätkö ne maahanmuuttajille suunnattua koulutusta. Kyselyn sulkeutumisen jälkeen otetaan erikseen yhteys oppilaitoksiin, joilta ei ole saatu vastausta.

Kyselyllä kerättävät tiedot käytetään OPH:n tilaamaan selvitykseen, mutta tiedoilla on käyttöä myös vapaan sivistystyön valtakunnallisten järjestöjen kehittämis- ja edunvalvontatyössä. Raportti valmistuu vuodenvaihteessa. Kyselyn toteuttaa Vapaa Sivistystyö ry yhdessä Kansalaisopistojen Liiton, Opintokeskukset ry:n, Suomen Kansanopistoyhdistyksen, Suomen kesäyliopistot ry:n ja Urheiluopistojen yhdistyksen kanssa.

Lisätietoja sekä neuvontaa lomakkeen kysymyksiin liittyen:
Leena Saloheimo, leena.saloheimo@sivistystyo.fi, 050 5466 038.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail