OPS

Vieraskynä: Päät pilviin ja jalat maahan – Uutta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa laatimassa

Opistopiirien väkeä Taiteen perusopetusliiton järjestämässä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyön tueksi järjestetyssä Luotsit-koulutuksessa Tampereella marraskuussa.

Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman uusista perusteista syyskuussa 2017. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia näiden opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä noudattaen syksyksi 2018 opetussuunnitelma kullekin taiteenalalle, jolla se antaa opetusta. Meri-Pohjolan ja Lapin opistopiirit lähtivät luomaan opistokohtaisia opetussuunnitelmia yhteistyössä ja kokemuksia tähänastisesta työstä meille kirjoitti Oulu-opiston kädentaitojen opettaja ja Meri-Pohjolan opistopiirin hallituksen jäsen Anu Junes-Kähkölä.

Jo ajatus opetussuunnitelman lähestyvästä uudistuksesta sai monen pienen ja suuremman opiston opettajan huolestumaan: miten osaan, miten ehdin, miten jaksan, mitä asioita pitää huomioida jne – kauheasti  työtä… Sillä hetkellä tuskin tuli mieleen, mitä kaikkea hyvää opetussuunnitelman uudistaminen myös toisi opetukseen. Mieleen ei ehkä ensimmäisenä tullut ajatus: Minullahan on mahdollisuus olla mukana tekemässä opsista opistoni näköistä, ja kasvaa opsin asiantuntijaksi laatiessani omaa paikallista opetussuunnitelmaa.

Mieleen ei ehkä ensimmäisenä tullut ajatus: Minullahan on mahdollisuus olla mukana tekemässä opsista opistoni näköistä, ja kasvaa opsin asiantuntijaksi laatiessani omaa paikallista opetussuunnitelmaa.

Taiteen perusopetuksen järjestäjät ovat saaneet huomata että, taiteen perusopetus on sanana monille vieras tai vähintäänkin epäselvä: Mitä TPO on? Miten se eroaa muusta opetuksesta, jota taiteessa annetaan ja miten se eroaa koulujen kerhotoiminnasta?  Yhdistämällä opettajien osaamisen ja verkostoitumalla me voisimme saada aikaan vahvemman taiteen perusopetuksen.  Yhdenmuotoisten opetussuunnitelmien myötä TPO-termi tulisi opiskelijoille ja vanhemmille tutummaksi. Lisäksi hyväksilukeminen helpottuisi ja selkiytyisi – se olisi selvä etu sekä oppilaille että taiteen perusopetuksen järjestäjille.

Meri-Pohjolan opistopiirin piiritoimikunta päätti ennakoida ja reagoida opetussuunnitelmauudistukseen jo hyvissä ajoin ja luoda positiivista ilmapiiriä kentälle. Ohjaamalla osaajat yhteen ja poistaamalla turha negatiivisen opetussuunnitelmatyön leima pyrittiin luomaan ilmapiiri, jossa opetussuunnitelmatyö on opistoille mahdollisuus. Lapin opistopiirin opistojen opettajat sekä kaikki halukkaat pyydettiin mukaan, koska yhdessä olemme vielä enemmän ja yhdessä saamme vielä laajemman näkemyksen OPS-työhön. Tarjous vastaanotettiin ilolla!

Meri-Pohjolan opistopiirissä nimettiin ainealueittain koulutusvastuuhenkilöt, jotka edustavat monipuolisesti opistopiirin opistoja. Vastuuhenkilöt ovat koonneet kiinnostuneet opettajat yhteen ja heidän ohjauksessaan opetussuunnitelmien kirjoitustyö etenee mm. Google Drivessa.  Etäyhteyden ja verkkotyöskentelyn lisäksi vastuuopettajat kokoontuvat tarvittaessa kasvotusten keskustelemaan, ja kirjoittamaan OPS-tekstejä. Jokainen aineryhmä kokoontuu omien tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Varsinainen pilvityöskentely alkaa yhteisellä tapaamisella viikolla 48.

Koen tärkeänä asiana sen että me opettajat, rehtorit ja opistopiiri – kuten kaikki asiasta kiinnostuneet – saimme olla kommentoimassa opetussuunnitelmauudistusta matkan varrella ja jo perusteiden laatimisen yhteydessä. Opetushallitus on järjestänyt kuluneen syksyn aikana lähialueilla useita tilaisuuksia, jotta mahdollisimman moni on päässyt kuuntelemaan perusteiden laatijoiden opastusta ja kysymään asioista, jotka ovat epäselviä tai jotka ovat aiheuttaneet huolestumista.  Keskustelutilaisuudet ovat olleet antoisia. Muutoksia tulee ja pitääkin tulla – hyvä niin! Oman aktiivisuuden mukaan luentoja on voinut  kuunnella etänä tai osallistua Taiteen perusopetusliiton ja OPH:n ainekohtaisiin yhteisiin tilaisuuksiin.  Tällöin verkostoitumista on tapahtunut myös valtakunnan tasolla.

Opetussuunnitelmatyö on lähtenyt mielestäni liikkeelle positiivisessa hengessä.  Innostuneet keskustelut uudesta mahdollisuudesta ovat alkaneet. Uskon ja toivon, että jokainen voi kokea sen, että yhdessä me saamme muotoiltua hyvät työkalut opetustyöhön ja kontakteja jotka säilyvät. Näin voimme seurata opetussuunnitelman toteuttamista arjessa kun pilvityöskentely päättyy.

Anu Junes-Kähkölä
Meri-Pohjolan opistopiirin hallituksen jäsen vuodesta 2011
Kädentaitojen opettaja, Oulu-opisto

Anu Junes-Kähkölä, Meri-Pohjolan opistopiirin hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen.

***

KoL:n seuraava taiteen perusopetukseen liittyvä teemapäivä järjestetään Helsingissä perjantaina 1.12. Tilaisuuteen ehtii ilmoittautua mukaan 27.11. asti.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Opetushallitus on julkaissut Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen

Opetushallitus valmistelee parhaillaan Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

26.4.2017 julkaistu luonnos on nyt luettavissa osoitteessa www.oph.fi/aipe2018. Luonnos on tarkoitettu paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi.

Tavoitteena on, että opetussuunnitelman perusteet olisivat valmiit kevään 2017 aikana ja että perusteiden mukaan laaditut aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018 lukien.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

TPO:n opetussuunnitelman perusteiden luonnokset julkaistu – jätä kommenttisi 12.4. mennessä

Opetushallitus valmistelee parhaillaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2018. Opetushallitus julkaisi 15.3.2017 uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden luonnokset ja ne ovat lähteneet lausuntokierrokselle.

Samaan aikaan Opetushallitus avasi verkkosivuillaan mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevia taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia. Perusteiden luonnokset 15.3.2017 ja avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta www.oph.fi/TPO2018.

Avoin verkkokysely aukeaa 15.3.2017 klo 14 ja sulkeutuu 12.4.2017 klo 16.15.

Lisätietoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta antavat johtaja Jorma Kauppinen ja opetusneuvos Tiina Tähkä sekä erityisasiantuntija Jan Hellgren (ruotsinkielinen koulutus).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

6.11.2015 Uusi OPS tulee: ota koppi! Kansalaisopistojen TPO-tilannekatsaus

tpoTaiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistustyö on käynnistymässä Opetushallituksessa. Yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin vuonna 2005 ja ne koskevat tällä hetkellä seuraavia taiteenaloja: musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) sekä visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö). Laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet puolestaan vahvistettiin vuonna 2002 musiikkiin, tanssiin, teatteritaiteeseen ja visuaalisiin taiteisiin (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö). Lisäksi taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin vuonna 2005. Voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Miten taiteen perusopetus näkyy nykyisessä hallitusohjelmassa? Minkälaisia suunnitelmia Opetushallituksella on uudistusprosessia varten? Mitä TPO-liitto ajattelee taiteen perusopetuksen kehittämisestä? Mitä mieltä kansalaisopistokentällä ollaan tästä kaikesta? Opetushallitus tekee uudistustyötä oppilaitosten kanssa yhteistyössä ja kaipaa koko kentän tukea työssään. Kaikkien taiteen perusopetusta antavien kansalaisopistojen näkemys on tärkeä apu tässä työssä.

Kansalaisopistojen liitto KoL järjestää perjantaina 6.11.2015 Helsingissä opetussuunnitelmauudistukseen valmistautumisen tiimoilta seminaarin Uusi OPS tulee: ota koppi! Kansalaisopistojen TPO-tilannekatsaus. Seminaarissa pohditaan yhdessä, mitä uudistustyössä tulisi ottaa huomioon ja mitkä osat opetussuunnitelmista kaipaavat uudistusta. Tilaisuuteen saapuvat puhumaan ylitarkastaja Tiina Kavilo opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Eija Kauppinen Opetushallituksesta ja toiminnanjohtaja Anu Hietala TPO-liitosta. Lisäksi päivän ohjelmassa on runsaasti keskustelua ja taidealakohtaista pienryhmätyöskentelyä. Seminaari on maksuton ja tarkoitettu kaikille kansalaisopistoissa taiteen perusopetuksen parissa työskenteleville.

Tilaisuus pidetään Helsingin yrittäjänaisten salissa (Uudenmaankatu 23, 00120 Helsinki). Varsinainen ohjelma alkaa klo 10.00 ja koko tilaisuuden ohjelma löytyy täältä. Omakustanteinen lounastauko pidetään klo 12.00-13.00.

Seminaaria on mahdollista seurata myös etälähetyksenä. Ohjelman luonteesta johtuen etäosallistuminen on mahdollista vain aamupäivän ajan, eikä iltapäivän ryhmätyöosuuksia siis välitetä etänä. Pyydämme myös etäosallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen; ohjeet etäosallistumiseen lähetetään vain ilmoittautuneille. Jos saavut tilaisuuteen paikan päälle, ilmoittauduthan ohjelmassa mainittujen tarjoilujen varaamiseksi viimeistään keskiviikkona 28.10. HUOM! Suuren suosion vuoksi seminaaritila tulee täyteen, emmekä siksi voi valitettavasti enää ottaa ilmoittautumisia vastaan. Tilaisuutta on kuitenkin yhä mahdollista seurata etäyhteyden kautta. Ohjelman luonteesta johtuen etäosallistuminen on mahdollista vain aamupäivän ajan, eikä iltapäivän ryhmätyöosuuksia siis välitetä etänä. Etäosallistumisohjeet lähetetään vain ilmoittautuneille, joten ilmoittauduthan 4.11. mennessä. Kiitos!

Ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeen kautta.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail