TPO

Kansalaisopistojen TPO-päivä 1.12.2017

Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman uusista perusteista syyskuussa 2017. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia näiden opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä noudattaen syksyksi 2018 opetussuunnitelma kullekin taiteenalalle, jolla se antaa opetusta.

Kansalaisopistokentältä tulleiden vahvoihin toiveisiin vastataksemme järjestämme Helsingissä perjantaina 1.12.2017 paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi valtakunnallisen tilaisuuden, joka tarjoaa mahdollisuuden kollegojen tapaamiseen ja mieltä askarruttavien asioiden kysymiseen. Tilaisuuden pääpaino on kokemuksien ja ajatusten jakamisessa sekä opetussuunnitelmatyön alkuun saattamisessa taiteenalakohtaisten ryhmien kesken. Tilaisuus sopii sinulle erityisesti, jos et ole mukana TPO-liiton koordinoimassa, paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi järjestetyssä Luotsit-koulutushankkeessa.

Millä tavoin omassa opistossasi on lähdetty opetussuunnitelmatyötä käynnistelemään? Mitkä ovat pahimmat kipupisteesi työn eteenpäin saattamisessa? Mitä teillä on jo tehty? Mitä haluat kysyä muilta? TPO-päivässä tarjoutuu hyvä hetki pohtia yhdessä jo esiin tulleita mahdollisia ongelmakohtia.

Ohjelma ja osallistuminen:

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään Helsingin yrittäjänaisten salissa Helsingissä osoitteessa Uudenmaankatu 23 A.

Teemapäivän ohjelma löytyy täältä.

Ohjelman keskustelevan luonteen vuoksi etäosallistuminen ei tällä kertaa ole mahdollista. Tilaisuuden jälkeen avataan verkkoympäristössä aiheen tiimoilta keskustelufoorumi, joka on kaikille kansalaisopistotoimijoille avoin. Myös aamupäivän esitykset sekä iltapäivän ryhmätyöskentelyn tulokset tallennetaan ja tuodaan foorumille keskustelun tueksi.

Ilmoittautuminen:

Nettilomakkeen kautta viimeistään maanantaina 27.11.

Lisätiedot:

projekti- ja viestintäkoordinaattori Lauramaija ‘Lauris’ Hurme (lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

TPO:n opetussuunnitelman perusteiden luonnokset julkaistu – jätä kommenttisi 12.4. mennessä

Opetushallitus valmistelee parhaillaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2018. Opetushallitus julkaisi 15.3.2017 uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden luonnokset ja ne ovat lähteneet lausuntokierrokselle.

Samaan aikaan Opetushallitus avasi verkkosivuillaan mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevia taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia. Perusteiden luonnokset 15.3.2017 ja avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta www.oph.fi/TPO2018.

Avoin verkkokysely aukeaa 15.3.2017 klo 14 ja sulkeutuu 12.4.2017 klo 16.15.

Lisätietoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta antavat johtaja Jorma Kauppinen ja opetusneuvos Tiina Tähkä sekä erityisasiantuntija Jan Hellgren (ruotsinkielinen koulutus).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uusi ops on täällä! Kansalaisopistojen TPO-päivä 24.3.2017

Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet julkaistaan maaliskuun puolivälissä. Sen jälkeen ne lähtevät vielä lausuntokierrokselle ennen lopullista vahvistamista. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuoden 2017 aikana ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön vuonna 2018.

Tule Tampereelle kuulemaan, mitä uudistuneet opetussuunnitelman perusteet tuovat tullessaan, mikä on taiteen perusopetuksen yhteiskunnallinen rooli ja miten taiteen perusopetusta toteutetaan kansalaisopistoissa.

Kansalaisopistojen TPO-päivässä puhuvat mm. Opetushallituksen opetusneuvos Eija Kauppinen, Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtaja Timo Klemettinen, Sorin Sirkuksen rehtori Kaisa Penny ja Sara Hildén -akatemian rehtori Heli Tiainen. Kentän kommenttipuheenvuoron esittää Kuopion kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen, joka toimii KoL:n edustajana taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen ohjausryhmässä. Tiedossa on siis rautainen annos TPO-asiaa.

Iltapäivällä siirrymme työpajatyöskentelyyn kolmen eri teeman ympärille (aiheet ja vetäjät vahvistetaan maaliskuun alussa). Iltapäiväkahvien jälkeen kuulemme, miten  taiteen perusopetusta toteutetaan Tampereen seudun työväenopistossa ja Sara Hildén -akatemiassa. Pääsemme myös tutustumiskäynnille 35-vuotiaaseen Sara Hildén -akatemiaan, joka sijaitsee aivan Sampolan lähistöllä.

Päivän ohjelma kokonaisuudessaan

Kansalaisopistojen TPO-päivä järjestetään Tampereen seudun työväenopiston Sampolassa (Sammonkatu 2). Tilaisuus on maksuton ja se on suunnattu Kansalaisopistojen liiton jäsenopistojen edustajille, erityisesti kaikille taiteen perusopetuksesta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen:
Nettilomakkeen kautta viimeistään tiistaina 14. maaliskuuta (myös etäosallistuminen on mahdollista).

Lisätiedot:
Tiedottaja Elina Vesalainen
elina.vesalainen@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

TPO:n opetussuunnitelman perusteiden luonnos kommentoitavana 9.1.2017 asti

Opetushallitus on avannut verkkosivuillaan mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta. Lisätietoja valmistelusta, taiteen perusopetuksen perusteiden luonnos 15.12.2016 ja siihen liittyvä avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta www.oph.fi/TPO2018.

Avoin verkkokysely sulkeutuu 9.1.2017 klo 16.15.

Opetushallitus kannustaa taiteen perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, oppilaita, huoltajia sekä muita taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä.

Lisätietoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta antavat johtaja Jorma Kauppinen (jorma.kauppinen@oph.fi) ja opetusneuvos Tiina Tähkä (tiina.tahka@oph.fi) sekä ruotsinkielisen koulutuksen osalta erityisasiantuntija Jan Hellgren (jan.hellgren@oph.fi).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

6.11.2015 Uusi OPS tulee: ota koppi! Kansalaisopistojen TPO-tilannekatsaus

tpoTaiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistustyö on käynnistymässä Opetushallituksessa. Yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin vuonna 2005 ja ne koskevat tällä hetkellä seuraavia taiteenaloja: musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) sekä visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö). Laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet puolestaan vahvistettiin vuonna 2002 musiikkiin, tanssiin, teatteritaiteeseen ja visuaalisiin taiteisiin (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö). Lisäksi taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin vuonna 2005. Voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Miten taiteen perusopetus näkyy nykyisessä hallitusohjelmassa? Minkälaisia suunnitelmia Opetushallituksella on uudistusprosessia varten? Mitä TPO-liitto ajattelee taiteen perusopetuksen kehittämisestä? Mitä mieltä kansalaisopistokentällä ollaan tästä kaikesta? Opetushallitus tekee uudistustyötä oppilaitosten kanssa yhteistyössä ja kaipaa koko kentän tukea työssään. Kaikkien taiteen perusopetusta antavien kansalaisopistojen näkemys on tärkeä apu tässä työssä.

Kansalaisopistojen liitto KoL järjestää perjantaina 6.11.2015 Helsingissä opetussuunnitelmauudistukseen valmistautumisen tiimoilta seminaarin Uusi OPS tulee: ota koppi! Kansalaisopistojen TPO-tilannekatsaus. Seminaarissa pohditaan yhdessä, mitä uudistustyössä tulisi ottaa huomioon ja mitkä osat opetussuunnitelmista kaipaavat uudistusta. Tilaisuuteen saapuvat puhumaan ylitarkastaja Tiina Kavilo opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Eija Kauppinen Opetushallituksesta ja toiminnanjohtaja Anu Hietala TPO-liitosta. Lisäksi päivän ohjelmassa on runsaasti keskustelua ja taidealakohtaista pienryhmätyöskentelyä. Seminaari on maksuton ja tarkoitettu kaikille kansalaisopistoissa taiteen perusopetuksen parissa työskenteleville.

Tilaisuus pidetään Helsingin yrittäjänaisten salissa (Uudenmaankatu 23, 00120 Helsinki). Varsinainen ohjelma alkaa klo 10.00 ja koko tilaisuuden ohjelma löytyy täältä. Omakustanteinen lounastauko pidetään klo 12.00-13.00.

Seminaaria on mahdollista seurata myös etälähetyksenä. Ohjelman luonteesta johtuen etäosallistuminen on mahdollista vain aamupäivän ajan, eikä iltapäivän ryhmätyöosuuksia siis välitetä etänä. Pyydämme myös etäosallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen; ohjeet etäosallistumiseen lähetetään vain ilmoittautuneille. Jos saavut tilaisuuteen paikan päälle, ilmoittauduthan ohjelmassa mainittujen tarjoilujen varaamiseksi viimeistään keskiviikkona 28.10. HUOM! Suuren suosion vuoksi seminaaritila tulee täyteen, emmekä siksi voi valitettavasti enää ottaa ilmoittautumisia vastaan. Tilaisuutta on kuitenkin yhä mahdollista seurata etäyhteyden kautta. Ohjelman luonteesta johtuen etäosallistuminen on mahdollista vain aamupäivän ajan, eikä iltapäivän ryhmätyöosuuksia siis välitetä etänä. Etäosallistumisohjeet lähetetään vain ilmoittautuneille, joten ilmoittauduthan 4.11. mennessä. Kiitos!

Ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeen kautta.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Käsityötreffit KoL:n toimistolla 25.9.

DSC_0883Mitä kuuluu käsityökentälle? Millaisilla ajatuksilla mennään kohti käsityön taiteen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa?

TPO-oppilaitoksille ja kansalaisopistojen käsityönopettajille suunnatussa vapaamuotoisessa tapaamisessa perjantaina 25.9. on luvassa verkostoitumista ja vuoropuhelua käsityön ja kahvin lomassa Taito-käsityökoulujen TPO-tiimin kanssa. Taito tuo mukanaan tekemistä ja tekemisen materiaalit, KoL tarjoaa kahvit. Mukana Taito Uusimaan koulutuspäällikkö Marjo Vainio sekä Taito-käsityökoulu Helmen rehtori Minna Hyytiäinen.

Tilaisuus järjestetään KoL:n toimistolla (Annankatu 12 A, 2. krs., 00120 Helsinki) ja se alkaa klo 10.00 ja päättyy 12.30 mennessä. Pyydämme ilmoittamaan saapumisesta tarjoilujen varaamiseksi viimeistään keskiviikkona 23.9. osoitteeseen tiedottaja@ktol.fi.

Tervetuloa!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail