Julkaisut

Kansalaisopistojen liitto tarjoaa ajankohtaista materiaalia kansalaisopistojen työn tueksi hanke- ja muiden julkaisujen muodossa. Lisäksi tilattavissa on vielä jonkin verran katoavaa kansanperinnettä vaalivia silloisen Kansalais- ja työväenopistojen liiton julkaisemia taito- ja taideaineisiin liittyviä oppaita.

Painettuja julkaisuja voi tilata Kansalaisopistojen liiton toimistosta oheisella tilauslomakkeella. Jos haluat tulla tutustumaan julkaisuihin tai noutaa niitä toimistolta, sovi ajankohta etukäteen lähettämällä postia osoitteeseen toimisto(at)kansalaisopistojenliitto.fi. Osa julkaisuista on ainoastaan sähköisessä muodossa.

Julkaisut ovat maksuttomia, ellei julkaisun kohdalla toisin mainita. Lähetykset toimitetaan toimituskuluja vastaan: kaikkien lähetysten hintaan lasketaan todelliset postituskulut sekä 5 euron tilauskohtainen käsittelymaksu.

Vapaa sivistystyö ry:n maksuttomiin julkaisuihin voi tutustua täällä.


Tervetuloa kansalaisopistoon! -video (2016)
12 askelta selkokielellä opettamiseen (2016)
Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys -esitutkimus (2015)
Mies ja vapaa-aika – miesnäkökulmia kansalaisopistojen kehittämiseen (2014)
Kotouttajana kansalaisopisto (2014)
Yhdessä moniäänisesti – kirjoituksia vapaan sivistystyön arvoista (2013)
Kulttuuritoiminnan muutostilanteet kunnassa (2013)
Maailma on mahdollisuuksia täynnä – kansainvälistymisopas kansalaisopistoille (2011)
Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (2011)
Terveyden edistämisen hankekokonaisuudessa tuotetut opettajan materiaalit (2005–2008)
Becoming more visible -kirjasarja (2007)
Teoksia kansalaisopistotoiminnan historiasta (1990–1994)
Taito- ja taideaineiden oppaat (1974–1990)
Väriympyrä-taulu

Tervetuloa kansalaisopistoon! -video (2016)

Kansalaisopisto on kaikille avoin iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Kansalaisopistossa oppii uutta ja tapaa uusia ihmisiä. Näin ollen se tarjoaa myös maahanmuuttajalle luontevan mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja olla aktiivinen jäsen uudessa kotimaassaan. Kaikille kansalaisopisto ei kuitenkaan ole vielä tuttu.

Tervetuloa kansalaisopistoon! -videolla kerrotaan kansalaisopistoista ja kaikesta siitä, mitä siellä voi opiskella. Video sisältää myös maahanmuuttajaopiskelijoiden haastatteluja. Videota voidaan käyttää opistojen tarjoamien mahdollisuuksien esittelyyn. Video on tuotettu selkeällä suomen kielellä ja se on suunnattu erityisesti niille, joiden suomen kielen oppiminen on vasta alkuvaiheessa tai joilla on muita oppimisen haasteita. Videota saa vapaasti näyttää esimerkiksi oppilaitoksissa ja maahanmuuttajien neuvontatyössä.

Video on tuotettu osana Kansalaisopistojen liiton Keho 2.0 -hanketta, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Video on tehty yhteistyössä Helsingin aikuisopiston ja Helsingin työväenopiston kanssa.

Video löytyy osoitteesta:
https://www.youtube.com/watch?v=N1H2t15zezM
https://www.youtube.com/watch?v=XPXYT65pTC0 (lyhyt versio)

12 askelta selkokielellä opettamiseen (2016)12-askelta-selkokielella-opettamiseen_kansi

12 askelta selkokielellä opettamiseen on tarkoitettu kansalaisopiston opettajille, jotka kohtaavat kurssillaan suomenoppijoita. Heitä voi olla yksi tai muutama suomenkielisten joukossa tai koko ryhmä saattaa koostua suomenoppijoista. Nämä 12 askelta johdattavat selkokielisen opetuksen mielenkiintoiseen ja silmiä avartavaan maailmaan. Materiaali ei ole valmis yhteen aineeseen sidottu opetuspaketti, vaan pikemminkin eri aineiden opetukseen soveltuva kokoelma hyväksi koettuja, toimivia keinoja ja toimintatapoja, jotka auttavat opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta niin, että kaikilla on kurssilla hyvä olla. Selkokielisestä viestinnästä hyötyvät suomenoppijoiden lisäksi myös muut oppijat, joilla on erilaisia oppimisen haasteita.

Materiaalin on laatinut S2-kouluttajana toimiva selkokielen asiantuntija Johanna Kartio. Se on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Keho 2.0 -hanketta.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

ISBN 978-952-5709-10-0 (pdf)
ISBN 978-952-5709-11-7

Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys -esitutkimus (2015)

hyodytKansalaisopistoon sijoitettu euro tuottaa opiskelijoille ja yhteiskunnalle noin 3,4–5,6 euron hyödyn, selviää aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen (UEF) tekemästä esitutkimuksesta. Hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden yhteissummasta: kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, muun muassa yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samaan aikaan kun yksilön työelämätaidot sekä motivaatio itsensä kehittämiseen ja itsestään huolehtimiseen kasvavat.

Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen rahallisten arvojen arviointia pohtiva ja kuvaava esitutkimus Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiston tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys on tehty Benefits of Lifelong Learning -tutkimuksessa (BeLL) löydettyjen suomalaisten kansalaisopisto-opiskelijoiden vastausten pohjalta ja tutkimuksessa tehdyt laskelmat perustuvat SROI-arviointimalliin (Social Return of Investment).  Vapaan sivistystyön tyyppisen aikuisopiskelun hyötyjen rahallisia arvoja on erittäin vaikea laskea tarkasti, ja vaikka esitutkimuksessa esitetyt laskelmat ovat alustavia, näyttävät ne tukevan aiemmin saatavilla olevien tutkimusten tuloksia siitä, että koulutusinvestoinnit maksavat itsensä selvästi takaisin.

Julkaisu on luettavissa verkossa ja sitä voi tilata painettuna versiona tilauslomakkeen kautta (max 10 kpl per opisto).

ISBN 978-952-5709-08-7 (pdf)
ISBN 978-952-5709-09-4

Mies ja vapaa-aika – miesnäkökulmia kansalaisopistojen kehittämiseen (2014)

mies ja vapaa-aikaKansalaisopisto-opiskelu on tunnetusti naisvaltainen harrastus. Miksi miehet eivät osallistu laajamittaisesti opistotoimintaan? Onko opistojen kurssitarjonta rakennettu liiaksi naisten ehdoilla? Käsikirjassa pohditaan vapaa-ajan merkitystä miehen elämässä. Samalla etsitään keinoja siihen, miten kansalaisopistojen tarjonnassa voitaisiin paremmin huomioida miesten toiveet.

Mies ja vapaa aika – miesnäkökulmia kansalaisopistojen kehittämiseen –käsikirja tuotettiin osanaYhdessä tekemisen yhteisöt -hanketta, Hanke oli puolestaan osa valtakunnallista Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmaa, jonka rahoitus tuli Lapin Ely-keskuksen koordinoimana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. YHTEYS-hanke kesti kaksi vuotta (2013–2014) ja sitä koordinoi Lapin yliopisto. Mies ja vapaa aika -käsikirjan kirjoittivat hanketyöntekijät Juha Kauppinen ja Lasse Tanhuanpää Ahjolan kansalaisopistosta.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

ISBN 978-952-5709-06-3 (pdf)
ISBN 978-952-5709-07-0

Kotouttajana kansalaisopisto (2014)kotka

Kotouttajana kansalaisopisto -julkaisu oli osa KoL:n koordinoimaa kaksivuotista Kotouttajana kansalaisopisto – monikulttuurisen opetustyön osaamisen vahvistamisen hanketta 2013–2014. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kansalaisopistojen opetushenkilöstön monikulttuurisen opetustyön pedagogista osaamista kotoutumiskoulutuksen viitekehyksessä.

Kotouttajana kansalaisopisto- julkaisuun kerättiin kansalais- ja työväenopistojen toteuttamia hyviä kotoutumiskoulutuksen käytänteitä. Lisäksi pyrittiin selkiyttämään joitakin keskeisimpiä kotoutumiskoulutuksen käsitteitä. Julkaisun toimitti Elina Vesalainen.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Yhdessä moniäänisesti – kirjoituksia vapaan sivistystyön arvoista (2013)

yhdessa_moniaanisestiKoL järjesti vuosina 2011–2012 Arvoseminaarien sarjan kaikille vapaan sivistystyön toimijoille. Tavoitteena oli herätellä avointa keskustelua vapaan sivistystyön toiminnan ja arvojen muutoksista.

Keskustelujen pohjalta syntyi Yhdessä moniäänisesti – kirjoituksia vapaan sivistystyön arvoista -verkkojulkaisu.

Julkaisuun kootut kirjoitukset valottavat arvokeskustelua monista eri näkökulmista. Osa kirjoituksista tarkastelee vapaan sivistystyön toimintaa ja arvoja historian valossa, osa nykypäivän muutosten kautta. Joissakin kirjoituksissa lähtökohdat ovat käytännöllisiä, toisissa filosofisempia, osassa arvoja tarkastellaan koko vapaan sivistystyön näkökulmasta, muutamissa tietyn oppilaitosmuodon perspektiivistä. Arvoihin paneudutaan julkaisussa niin pedagogisesta kuin organisaatiokulttuurien näkökulmasta – unohtamatta erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutusta molempiin näistä.

Vapaan sivistystyön toimintaan mahtuu monenlaisia ajatusmalleja ja tapoja toimia. Avoin ja myös kriittinen keskustelu näistä on hyödyllistä, tarpeellista ja usein jopa välttämätöntä. Julkaisun toimittivat Janica Anderzén  ja Elina Vesalainen.

ISBN:978-952-5709-05-6 (pdf)

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Kulttuuritoiminnan muutostilanteet kunnassa (2013)

kulttuuritoiminnan_muutostilanteet_kunnassaKulttuuritoiminta ja -palvelut ovat tärkeitä kuntalaisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistäjiä. Kulttuuritoiminnalla on myös taloudellista merkitystä kunnissa. Kulttuuritoiminnan muutostilanteet kunnassa -julkaisuun on koottu tiivistetysti kulttuuritoiminnan perusasioita ja tuotu esiin kunnan merkitys ja vastuu kulttuuritoiminnan järjestäjänä.

Kansalais- ja työväenopistot ovat merkittäviä kulttuuritoiminnan tukijoita. Julkaisua kannattaa hyödyntää oman toiminta-alueen kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja paikallisessa kulttuuripolitiikassa.

Julkaisu kuvaa kulttuuritoiminnan kokonaisuutta. Se tarjoaa uusia näkökulmia kulttuuritoiminnan paikalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Julkaisu on suunnattu erityisesti kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Julkaisun loppuun on koottu muistilistoja kuntaliitostilanteita varten. Muistilistoja voi hyödyntää myös muussa kulttuuritoiminnan suunnittelussa sekä muissa muutostilanteissa. Julkaisun tuottivat opetus- ja kulttuuriministeriön Maaseutupolitiikan kulttuuriteemaryhmä sekä KoL.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Maailma on mahdollisuuksia täynnä – kansainvälistymisopas kansalaisopistoille (2011)

kansainvalistymisopasKansalaisopistoilla on hyvät edellytykset ottaa aktiivinen rooli kansainvälistymisen edistämisessä. Kansainvälistyminen avaa monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää oppilaitoksen työtä ja toimintatapoja, kartuttaa kulttuurista ja kielellistä osaamista, verkostoitua, vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia, oppia.  Kansainvälistyminen tarjoaa avaintaitoja tarttua nykymaailman haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Uusien toimintamallien kehittäminen kansainvälisen yhteistyön keinoin voi olla antoisa seikkailu. Ehkä me suomalaiset toisinaan ajattelemme, että meidän aikuiskoulutuksen systeemit ovat vertaansa vailla eikä muualta löydy yhtä hienoja ja toimivia malleja. Tutustuminen erilaisissa kulttuuriympäristöissä ja oloissa toimiviin kollegoihin saa huomaamaan, että esimerkiksi Euroopan eri kolkilla tehtävä työ on pohjimmiltaan samanlaista ja yhteistä keskustelupohjaa löytyy helposti. Keskeistä on aito halua oppia muiden käytännöistä.

Oheinen opas on tarkoitettu tueksi kansalaisopistojen kansainvälistymiseen. Se tarjoaa ideoita ja vinkkejä siihen, miten kansainvälistymistä voi lähteä toteuttamaan käytännössä. Oppaaseen koottujen linkkien kautta avautuu paljon lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille. Oppaan on koonnut Janica Anderzén.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (2011)

maahanmuuttajakoulutusKoL toteutti Opetushallituksen toimeksiannosta selvitystyön, jossa kartoitettiin maahanmuuttajille suunnattua koulutustarjontaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä maahanmuuttajien osallistumista kursseille. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva koulutustarjonnan määrästä, laajuudesta ja rahoituksesta. Tässä OPH:n loppuraportissa käsitellään maahanmuuttajakoulutuksen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia vapaan sivistystyön eri oppilaitoksissa.

Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa -selvitys tehtiin vuonna 2010. Raportin kirjoittiJanica Anderzén.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

A study conducted by the the Finnish Association of Adult Education Centres (KoL) is available on the website of the Finnish National Board of Education also in English: Immigrant education in liberal adult education institutions 2010 (OPH).

Becoming more visible -kirjasarja (2007)

Becoming more visible -kirjasarjaan on koottu hyviä käytäntöjä, vinkkejä ja työkaluja maahanmuuttajien ja erityisesti turvapaikanhakijoiden aktivointiin, motivointiin ja voimautumisen tukemiseen koulutuksessa, vastaanottokeskuksissa ja kansalaisjärjestöissä.

Kirjasarja on tuotettu Becoming more visible -projektin yhteydessä vuosina 2004–2007. Projektin aikana toteutettiin voimautumista ja elämänhallintaa tukevia opintokokonaisuuksia yhteistyössä vastaanottokeskusten ja kansalaisopistojen kanssa Kajaanissa Kaukametsän opistossa, Vaasa-opistossa ja Tampereen työväenopistossa. Lue kouluttajien kokemuksista, ota onkeesi hyvät vinkit ja toiminnan kuvaukset sekä kantapään kautta koetut opit. Aineisto antaa tukea maahanmuuttajien alkuvaiheen opintoja suunnitteleville ja maahanmuuttajien kouluttajina tai vapaaehtoistehtävissä toimiville sekä myös vastaanottokeskuksissa tai maahanmuuttajapalveluissa työskenteleville.

Julkaisut ovat saatavilla sähköisenä. Julkaisija: KTOL 2007

bmv1I Elämänhallinnasta empowermenttiin – tue turvapaikanhakijan toimintaa

 • Mitä voimautuminen on?
 • Miten voi tukea turvapaikanhakijan voimautumista?
 • Mitä perustaitoja voimautumiseen tarvitaan?
 • Vapaa sivistystyö turvapaikanhakijoiden voimautumisen tukijana
 • Sosiokulttuurinen innostaminen voimauttamisen viitekehyksenä
 • Aktivoivat menetelmät voimautumisen avuksi


II Tue turvapaikanhakijan toimintaa – Hyvät käytännötbmv2

 • Esimerkkejä työmuodoista ja kokemuksista voimautumisen tukemisessa Suomesta, Skotlannista, Itävallasta, Puolasta ja Liettuasta
 • Voimautumisen tukeminen aikuiskoulutuksessa vastaanottokeskuksissa ja kansalaisjärjestöjen toiminnassa
 • Vertaistuki naisten omaehtoisissa ryhmissä
 • Miesten vertaisryhmät median, taiteiden ja tietoyhteiskuntataitojen parissa


III Työssä turvapaikanhakijan kanssabmv3

 • Kuvauksia työmuodoista ja toiminnasta kansalaisopistoissa, vastaanottokeskuksissa, kansalaisjärjestöjen toiminnassa ja vertaisohjauksessa; miten voimauttavaa toimintaa voi suunnitella ja toteuttaa?
 • Työntekijöiden, vapaaehtoisten ja kansalaisjärjestötoimijoiden haastatteluita
 • Miten tukea työntekijää?
 • Työkaluja ryhmätyöhön turvapaikanhakijoiden voimauttaviin ryhmiin


IV Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaanbmv4

 • Tietoyhteiskuntavalmiuksien vertaisohjauksen tavoitteiden, toteutuksen ja arvioinnin kuvauksia suomen, englannin, arabian ja farsin kielellä

 

Teoksia kansalaisopistotoiminnan historiasta (1990–1994)

Sivistys-perusoikeutenaSivistys perusoikeutena. KTOL 75 vuotta 1919–1994

Tämä juhlakirja julkaistiin Kansalais- ja työväenopistojen liiton (nyk. KoL) 75-vuotisen taipaleen kunniaksi vuonna 1994. Kirjan teemat ovat liiton historia, kansalaisopisto osana eurooppalaista aikuiskoulutusta, maamme koulutuspolitiikan nykylinja sekä kansalaisopistotoiminnan käytännön kehittämisen haasteet.

Toim. Taina Törmä. Julkaisija: KTOL 1994.

Huuhka_historiaKansalais- ja työväenopistotoiminnan historia 1899–1979

Tämä kirja esittelee jäsennellyn yleiskuvan kansalais- ja työväenopistotoiminnan synnystä ja kehityksestä sekä siihen vaikuttaneista tekijöistä. Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori Kosti Huuhka, joka on monin tavoin ansioitunut Suomen vapaan sivistystyön palveluksessa.

Tekijä: Kosti Huuhka, 1990. Julkaisija KTOL
Kirjan hinta 15 € + posti- ja toimituskulut. Teos on KoL:n jäsenopistoille maksuton.

Taito- ja taideaineiden oppaat (1974–1990)

Näiden aikanaan KTOL:n julkaisemien oppaiden sivuilta voi aistia historian havinaa. Oppaat ovat kuitenkin edelleen käyttökelpoisia. Jotkut oppaista edustavat selkeästi katoavaa kansanperinnettä. Näitä upeita taitoja kannattaa vaalia.

Seuraavia julkaisuja on yhä saatavilla Kansalaisopistojen liiton toimistosta. Jaamme materiaalia maksutta niin kauan kuin kirjasia riittää.

Maalauksen opas I

maalaus-ITätä maalausopasta voi hyödyntää maalauksen alkeisryhmän oppikirjana. Se sisältää runsaaasti perustietoutta. Liikkeelle lähdetään öljyvärimaalauksessa tarvittavasta materiaalista ja välineistöstä. Myöhemmin käsitellään vähän tarkemmin värioppia ja sommittelua. Kirjan lopussa on vielä ohjeistoa maisemamaalarille.

Tekijä Matti Vainikainen, 1981

Maalauksen opas II

maalaus-IIOpas soveltuu sekä ryhmä- että itseopiskeluun. Öljymaalauksen ohella tässä oppaassa käsitellään myös muita maalaustekniikoita. Lisäksi esitellään mm. vanhojen mestarien tekniikkaa, suppeasti eri taidesuuntia sekä valokuvan käyttöä maalauksen apuna. Kirjanen pyrkii antamaan viitteitä ja sysäyksiä luovalle toiminnalle.

Tekijä Matti Vainikainen, 1977

Posliininmaalaajan opas I

posliini-I

Opasvihko on tarkoitettu posliininmaalausryhmille. Sitä voivat käyttää niin opettajat kuin opiskelijatkin. Oppaaseen on kerätty posliininmaalauksen perusteoria. Myös ne henkilöt, jotka harrastavat posliininmaalausta opiskelematta missään ryhmässä, voivat saada oppaasta kaipaamiaan lisävirikkeitä.

Tekijä Tuija Laine, 1974

Posliininmaalaajan opas II

posliini-II

Opas on tarkoitettu Posliininmaalaajan oppaan ensimmäisen osan täydennykseksi. Se on suunniteltu jo alkeistiedot ja -taidot hallitsevalle. Opas koostuu eri asiakokonaisuuksista, joita voidaan käsitellä tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja tarkoituksenmukaisella tavalla jaksotettuna.

Tekijä Tuija Laine, 1978

Turkistietouden perusteet

turkistietouden-perusteet

Tekstiilityönopettajat voivat käyttää tietopakettia aineistona opettaessaan turkistyön alkeita ja kursseilla, joilla valmistetaan erilaisia hattuja ja päähineitä.

Oppaassa on tuntikohtainen kurssisuunnitelma. Teoria ja käytäntö on yhdistetty rinnakkain käsiteltäviksi. Kirjoittaja on antanut valmiit mallit ja ohjeet, mutta materiaaleja ja malleja voi vaihdella ja muuttaa opiskelijoiden toiveiden ja mieltymysten pohjalta.

Tekijä Kaisa Tikkanen, 1989

Spetsar för festliga tillfällen

spetsarDenna bok innehåller olika spetsmodeller, som förskönar mindre och större högtidsstunder t ex dop, bröllop, förlovning och födelsedagar. Mönstren är rika på knyppeltekniska detaljer och finter. Samlingen är inte att rekommendera för nybörjare. Best lämpar sig boken för de personer som har knypplat tidigare. Boken passar som en inspirationskälla för spetsknypplarkurser.

Saatavana myös englanniksi. Tekijä Maija Merviö, 1987

Sata vuotta kansallispukumallien historiaa

kansallispukumallitTämä kirjanen on tehty opinnäytetyöksi Helsingin yliopistossa vuonna 1989. Taustalla on ollut halu ja tarve koota tietoa kansallispukumallien kokoamistyöstä hyödyksi kansallispukukurssien opettajille ja opiskelijoille sekä kaikille kansallispukuasioista kiinnostuneille.

Tekijä Kaisa Väyrynen, 1989

Tuoteyhteyshenkilönä KoL:n toimistolla toimii hallintokoordinaattori. 

Hallintokoordinaattori                                
Viljami Wiirilinna

jäsen-, talous- ja hallintopalvelut; ansiomerkit ja jäsentuotteet
+358 (0)40 455 7276
viljami.wiirilinna (at) kansalaisopistojenliitto.fi