KoL

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry on vuonna 1919 perustettu edunvalvontajärjestö. KoL toimii kansalais- ja työväenopistojen sekä vapaan sivistystyön edunvalvojana ja vaikuttajana.

KoL edistää sivistyksellistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti sekä auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna. KoL on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja vapaan sivistystyön edelläkävijä. Liiton tarkoituksena on aikuiskoulutuksen ja aikuisopiskelun aseman ylläpitäminen, kansalaisopistojen ja opiskelijayhdistysten edunvalvonta ja toiminnan tukeminen sekä vuorovaikutuksen edistäminen eri aikuiskoulutusorganisaatioiden välillä. KoL myös tukee kansalaisopistojen koko henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä sekä edesauttaa kehittämishankkeiden ja koulutuksen kautta opistoja luomaan uutta osaamista ja innovaatioita. Edunvalvonnassa ja kehittämistoiminnassa liitto toimii yhteistyössä mm. ruotsinkielistä opistokenttää edustavan Bildningsalliansenin kanssa.

Liiton päätäntävaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa hallitus. Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi kesäkuussa. Varsinainen liittokokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kahdeksan muuta jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

KoL:n toimistolla työskentelee asiantunteva, hyvin koulutettu ja motivoitunut henkilöstö. Toiminnassaan KoL korostaa kestävän kehityksen periaatteita.

Kansalaisopistojen liitto on syrjinnästä vapaa alue.