Koulutuksia ja tapahtumia

19.9.–7.12.2017 Välineitä digitaitojen opettamiseen ja oppimiseen (verkkokoulutus) DigiEssi-hanke
Koulutuksen tavoitteena on auttaa opettajia löytämään omaan opetukseensa sopivia digitaalisia ja mobiileja sovelluksia, jotka antavat lisäarvoa oppiaineen opettamiseen ja kehittävät samalla kansalaisopistojen koulutuksiin osallistuvien kansalaisten digitaalisia kansalaistaitoja. Ilmoittautuminen päättyi syyskuussa.

3.11. Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutuspäivä (Helsinki)
Tuotamme syksyn aikana monikulttuurisuuden kohtaamiseen liittyvää henkilöstökoulutusmateriaalia ja järjestämme kaksi materiaalin käyttöön liittyvää samansisältöistä koulutuspäivää. Päämääränä on, että sekä kansalaisopistojen asiakaspalveluhenkilöstö että opetushenkilöstö oppivat toimimaan luontevasti erilaisissa kulttuurienvälisissä kohtaamistilanteissa. Koulutusmateriaali ja koulutuspäivät on suunnattu kansalaisopistojen koko henkilöstölle. Koulutuspäivän ohjelma ja ilmoittautumiskaavake löytyvät täältä. Ilmoittautuminen päättyy 30.10.

10.11. Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutuspäivä (Seinäjoki)
Tuotamme syksyn aikana monikulttuurisuuden kohtaamiseen liittyvää henkilöstökoulutusmateriaalia ja järjestämme kaksi materiaalin käyttöön liittyvää samansisältöistä koulutuspäivää. Päämääränä on, että sekä kansalaisopistojen asiakaspalveluhenkilöstö että opetushenkilöstö oppivat toimimaan luontevasti erilaisissa kulttuurienvälisissä kohtaamistilanteissa. Koulutusmateriaali ja koulutuspäivät on suunnattu kansalaisopistojen koko henkilöstölle. Koulutuspäivän ohjelma löytyy täältä. Ilmoittautuminen päättyy 3.11.

24.11. TVT-teemapäivä
Siirtyy pidettäväksi myöhempänä ajankohtana.

1.12. TPO-päivä (Helsinki) Uusi!
Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman uusista perusteista syyskuussa 2017. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia näiden opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä noudattaen syksyksi 2018 opetussuunnitelma kullekin taiteenalalle, jolla se antaa opetusta. Kansalaisopistokentältä tulleiden vahvoihin toiveisiin vastataksemme järjestämme paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi valtakunnallisen tilaisuuden, joka tarjoaa mahdollisuuden kollegojen tapaamiseen ja mieltä askarruttavien asioiden kysymiseen.  Ilmoittautuminen päättyy 27.11.

8.12. Teemapäivä laatu- ja kehittämisavustuksista (Helsinki)
Lisätietoja myöhemmin syksyllä.

15.12. Rehtoripäivä (Helsinki)
Lisätietoja myöhemmin syksyllä.

Suomi 100 -ohjelma Kansalaisopistojen liitossa ja kansalaisopistoissa vuonna 2017
Kansalaisopistojen liitto ja kansalaisopistot ympäri maata ovat mukana järjestämässä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Kansalaisopistojen liitto tarjoaa opistoille mahdollisuuden osallistua yhteisiin hankkeisiin, jotka ovat osa valtioneuvoston kanslian hyväksymää virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Lisätietoa hankkeista

25.–26.1.2018 Tammiseminaari (Vaasa)
Lisätietoa vuoden 2018 Tammiseminaarista on luvassa myöhemmin syksyllä, mutta voit jo halutessasi varata itsellesi hotellihuoneen.

Liiton menneet tapahtumat löydät täältä.

SEURAA KOULUTUSTARJONTAA MYÖS TÄÄLLÄ:

* Opetushallituksen koulutuskalenteri

* Opetushallituksen Aikuiskoulutus-sivut

* Bildningsalliansen / Aktuellt

* Kuntaliiton koulutukset

* FCG:n koulutukset

* Aluehallintoviraston koulutukset