Koulutuksia ja tapahtumia

18.8.2017 Teemapäivä uudesta vapaan sivistystyön rahoitusmallista maahanmuuttajakoulutukseen (Helsinki)
Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018. Maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi sekä koulutuksen joustavoittamiseksi ministeriön työryhmä esittää maahanmuuttajille uutta koulutusmallia, jonka toteuttajina voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. KoL järjestää aiheesta valtakunnallisen teemapäivän, joka on suunnattu kaikille maahanmuuttajakoulutuksen parissa kansalaisopistoissa työskenteleville. Ilmoittautuminen 14.8. klo 12.00 mennessä.

19.9. – 7.12.2017 Välineitä digitaitojen opettamiseen ja oppimiseen (verkkokoulutus) DigiEssi-hanke
Koulutuksen tavoitteena on auttaa opettajia löytämään omaan opetukseensa sopivia digitaalisia ja mobiileja sovelluksia, jotka antavat lisäarvoa oppiaineen opettamiseen ja kehittävät samalla kansalaisopistojen koulutuksiin osallistuvien kansalaisten digitaalisia kansalaistaitoja. Ilmoittautuminen 12.9. mennessä.

13. – 14.9.2017 Kansalaisopistojen liitto Kuntamarkkinoilla
Syyskuussa olemme Kuntamarkkinoilla esittelemässä kansalaisopistojen toimintaa kuntapäättäjille. Löydät meidät osastolta S.01 (2. krs). Tule myös kuuntelemaan kansalaisopistojen tietoiskut. Julkaisemme tarkemmat tiedot elokuun lopulla. Lisätiedot: www.kuntamarkkinat.fi

22.9. Rehtoripäivä (Helsinki)
Järjestämme vuosittain neljä rehtoripäivää, joissa käsitellään ajankohtaisia kansalaisopistokenttää koskettavia asioita. Tilaisuudet ovat tärkeitä kohtaamisen paikkoja, joissa rehtorit pääsevät vaihtamaan ajatuksia opistoissa meneillään olevista asioista. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille KoL:n jäsenopistojen rehtoreille ja apulaisrehtoreille sekä rehtorin valtuuttamille henkilöille. Syksyn ensimmäisen rehtoripäivän ohjelma julkaistaan lähiaikoina.

6.10. Maahanmuuttoaiheinen teemapäivä (Helsinki)
Lisätietoja lähempänä ajankohtaa.

12.-13.10. Yksityisten opistojen päivät (Tampere)
Järjestämme yhteistyössä Setlementtiliiton kanssa kaksipäiväisen tapahtuman, jossa keskitytään yksityisten opistojen asioihin. Päivien ohjelma julkaistaan myöhemmin.

3.11. Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutuspäivä (Helsinki)
Tuotamme syksyn aikana monikulttuurisuuden kohtaamiseen liittyvää henkilöstökoulutusmateriaalia ja järjestämme kaksi materiaalin käyttöön liittyvää samansisältöistä koulutuspäivää. Päämääränä on, että sekä kansalaisopistojen asiakaspalveluhenkilöstö että opetushenkilöstö oppivat toimimaan luontevasti erilaisissa kulttuurienvälisissä kohtaamistilanteissa. Koulutusmateriaali ja koulutuspäivät on suunnattu kansalaisopistojen koko henkilöstölle. Koulutuspäivän ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä. Lue lisää.

10.11. Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutuspäivä (Seinäjoki)
Tuotamme syksyn aikana monikulttuurisuuden kohtaamiseen liittyvää henkilöstökoulutusmateriaalia ja järjestämme kaksi materiaalin käyttöön liittyvää samansisältöistä koulutuspäivää. Päämääränä on, että sekä kansalaisopistojen asiakaspalveluhenkilöstö että opetushenkilöstö oppivat toimimaan luontevasti erilaisissa kulttuurienvälisissä kohtaamistilanteissa. Koulutusmateriaali ja koulutuspäivät on suunnattu kansalaisopistojen koko henkilöstölle. Koulutuspäivän ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä. Lue lisää.

24.11. Teemapäivä opistojen tieto- ja viestintäteknisistä valmiuksista (Helsinki)
Lisätietoja myöhemmin syksyllä

8.12. Teemapäivä laatu- ja kehittämisavustuksista (Helsinki)
Lisätietoja myöhemmin syksyllä.

15.12. Rehtoripäivä (Helsinki)
Lisätietoja myöhemmin syksyllä.

Suomi 100 -ohjelma Kansalaisopistojen liitossa ja kansalaisopistoissa vuonna 2017
Kansalaisopistojen liitto ja kansalaisopistot ympäri maata ovat mukana järjestämässä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Kansalaisopistojen liitto tarjoaa opistoille mahdollisuuden osallistua yhteisiin hankkeisiin, jotka ovat osa valtioneuvoston kanslian hyväksymää virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Lisätietoa hankkeista

Liiton menneet tapahtumat löydät täältä.

SEURAA KOULUTUSTARJONTAA MYÖS TÄÄLLÄ:

* Opetushallituksen koulutuskalenteri

* CIMOn Aikuiskoulutus-sivut

* Bildningsalliansen / Aktuellt

* Kuntaliiton koulutukset

* FCG:n koulutukset