Rahoitus

Kansalaisopistojen toiminnan perusrahoitus tulee valtiolta yksikköhinnan perusteella. Valtionosuusjärjestelmän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa myös valtionavustuksia. Kansalaisopistojen muu rahoitus koostuu kuntien omasta rahoitusosuudesta tai ylläpitäjien omasta rahoituksesta sekä opiskelijoilta perittävistä kurssimaksuista.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta http://vos.uta.fi/rap/.

Kansalaisopistojen rahoitusjärjestelmä uudistettiin vuosina 2014-2015. Uusi malli astui voimaan vuoden 2016 alussa. Malli on kuvattu OKM:n vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän muistiossa kansalaisopistojaoston loppuraportissa.

Valtionosuudet 2017
• Kansalaisopistojen yksikköhinnat ja valtionosuuden laskennallinen peruste vuodelle 2017
• Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2017

Valtionosuudet 2016
Kansalaisopistojen yksikköhinnat ja valtionosuuden laskennallinen peruste vuodelle 2016
Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2016

Valtionosuudet 2015
Kansalaisopistojen yksikköhinnat ja valtionosuuden laskennallinen peruste vuodelle 2015
Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2015

Katso myös julkaisu, jossa kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmästä sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus-/kulttuurimuodoittain:

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus – yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2014. OPH: Oppaat ja käsikirjat 2014:4

Valtionosuudet 2014
Kansalaisopistojen yksikköhinnat ja valtionosuuden laskennallinen peruste vuodelle 2014
Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2014

Valtionavustukset
Vapaan sivistystyön valtionavustuksia koskevat hakutiedotteet ja rahoituspäätökset löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/vapaa_sivistystyo.

Kansalaisopistot voivat hakea ainakin seuraavia valtionavustuksia:
• Laatu- ja kehittämisavustukset
• Opintosetelityyppiset avustukset
• Vapaan sivistystyön nuorisotakuun opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen