hallitus

Kansalaisopistojen liitolle uusi hallitus

Kansalaisopistojen liiton hallitus 2017–2020 (vasemmalta oikealle): Roger Renman, Petri Vahtera, Anne Partanen, Pilvi Mansikkamäki, Kirsti Turunen (1. varapuheenjohtaja), Outi Lohi (2. varapuheenjohtaja), Marja Lehtonen, Sannasirkku Autio (puheenjohtaja), Leea Keto, Tarja Hooli, Pertti Jääskä)

Tiedote.
Julkaistu: 09.06.2017, 15:00
Julkaisija: Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalaisopistojen liiton liittokokous on valinnut Oulussa 9.6.2017 hallituksen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Vuosina 2017–2020 liiton puheenjohtajana toimii Vaasa-opiston johtava rehtori Sannasirkku Autio (henkilökohtainen varajäsen Seinäjoen kansalaisopiston rehtori Maija-Liisa Gröhn). Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja ja Jokihelmen opiston rehtorin toimen vastikään jättänyt Liisa Vornanen siirtyi viettämään ansaittuja eläkepäiviä ja liitto muisti häntä liittokokouksen yhteydessä liiton 49. kunniamerkillä.

Liiton 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Kuopion kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen (henkilökohtainen varajäsen Siilinjärven kansalaisopiston rehtori Anita Heino) ja 2. varapuheenjohtajaksi Oulu-opiston rehtori Outi Lohi (henkilökohtainen varajäsen Ylivieskan seudun kansalaisopiston apulaisrehtori Seija Pulli-Marjakangas).

Puheenjohtajiston lisäksi liittokokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä:

rehtori Pertti Jääskä, Porvoon kansalaisopisto / Borgå medborgarinstitut
(henkilökohtainen varajäsen rehtori Mika Hakala, Hyvinkään opisto)

rehtori Tarja Hooli, Tornion kansalaisopisto
(henkilökohtainen varajäsen rehtori Riitta Pietarila, Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto)

rehtori Leea Keto, Järvilakeuden kansalaisopisto
(henkilökohtainen varajäsen tekstiilityön aineiden opettaja Tuija Juppo, Lapuan kansalaisopisto)

rehtori Marja Lehtonen, Suomenselän kansalaisopisto
(henkilökohtainen varajäsen rehtori Sari-Maarit Peltola, Puulan Seutuopisto)

rehtori Pilvi Mansikkamäki, Ahjolan kansalaisopisto
(henkilökohtainen varajäsen rehtori Sirkka Suomi, Heinolan kansalaisopisto)

rehtori Anne Partanen, Järvi-Saimaan kansalaisopisto
(henkilökohtainen varajäsen rehtori Tero Väänänen, Joensuun seudun kansalaisopisto)

rehtori Roger Renman, Kauniaisten kansalaisopisto
(henkilökohtainen varajäsen rehtori Jenni Karemo, Nurmijärven Opisto)

rehtori Petri Vahtera, Vantaan aikuisopisto
(henkilökohtainen varajäsen taitoaineiden koulutuspäällikkö Jonna Martikainen, Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto)

Suomalaiset kunnat ja niiden tehtävät ovat sote-uudistuksen myötä murroksen kynnyksellä. Kansalaisopistoilla on merkittävä rooli tulevaisuuden sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. “Koulutus ja sivistys kuuluvat jatkossa kunnan tärkeimpiin tehtäviin. Kuntien etsiessä identiteettiään ja uusia toimintatapojaan myös kansalaisopistot ovat muutoksessa mukana ja valmiita uudenlaiseen yhteistyöhön niin alueellisen elinvoiman kuin osaamisenkin vahvistamiseksi”, linjaa liiton tuore puheenjohtaja Autio.

Kansalaisopistojen liiton kaksipäiväinen liittokokous järjestettiin Oulu-opistolla 8.–9.6.2017. Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. Suomessa on yhteensä 184 kansalaisopistoa, joiden kursseille voi osallistua kuka tahansa. Kansalaisopistot toimivat jokaisen kunnan alueella ja kursseille osallistuu vuosittain noin 650 000 opiskelijaa, mikä tekee kansalaisopistosta Suomen suurimman oppilaitosmuodon.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Sannasirkku Autio
p. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen
p. 040 741 0641, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi

Projekti- ja viestintäkoordinaattori Lauramaija Hurme
p. 040 442 8621, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi

Muiden hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä painolaatuinen valokuva hallituksesta tiedotusvälineiden käyttöön löytyvät osoitteesta www.kansalaisopistojenliitto.fi/liittokokous.

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund Mif ry

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Haluatko mukaan KoL:n hallitukseen?

Kesäkuun liittokokous valitsee Kansalaisopistojen liiton hallituksen puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kahdeksan muuta jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Liiton hallitus on saamansa aloitteen pohjalta päättänyt antaa luottamustehtäviin ehdolle asettuville mahdollisuuden esittäytyä ennakkoon, jotta kokousedustajilla on aikaa tutustua ehdokkaisiin etukäteen.

Tehtävistä liiton puheenjohtajistossa tai hallituksessa kiinnostuneita pyydetään lähettämään itsestään ja ajatuksistaan maksimissaan yhden A4-arkin mittainen pdf-muotoon tallennettu vapaamuotoinen esittelyteksti sekä jpg-muotoinen valokuva erillisenä tiedostona sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kansalaisopistojenliitto.fi viimeistään 5.5. klo 23.59 mennessä. Liittokokouksen äänestyskäytännön mukaisesti esittelyssä on hyvä mainita samassa yhteydessä ehdolle asettuvan henkilökohtaisen varajäsenen nimi sekä tämän organisaatio ja paikkakunta.

Määräaikaan mennessä toimitetut esittelyt julkaistaan viimeistään maanantaina 8.5. klo 14.00 liiton verkkosivuilla osoitteessa www.kansalaisopistojenliitto.fi/liittokokous. Lisäksi kiinnostuksesta liiton puheenjohtajan tai varapuheenjohtajien paikkaan ilmoittaneiden kesken järjestetään paneelikeskustelu KoL:n Rehtoripäivässä Helsingissä perjantaina 12.5. Mahdolliset määräajan jälkeen toimitetut esittelyt lisätään samoille verkkosivuille mahdollisimman pian niiden saapumisen jälkeen eli mahdollisesti täydentyvää ehdokkuudesta kiinnostuksensa ilmoittaneiden listaa kannattaa käydä tarkkailemassa liittokokoukseen asti. Listaa ei päivitetä enää 6.6. klo 16.00 jälkeen.

Mahdollisuus etukäteen esittäytymiseen ei aiheuta muutoksia varsinaiseen ehdolle asettumiseen liittokokouksessa. Ehdokkuudestaan etukäteen ilmoittaneet henkilökohtaisine varajäsenineen on edelleen asetettava ehdolle kokousedustajien toimesta. Kokouksessa ehdolle asettuminen ei myöskään edellytä ehdokkuuden ilmoittamista etukäteen.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kansalaisopistojen liitolle valittiin uusi hallitus

Tiedote 6.6.2014

Kansalaisopistojen liiton liittokokous on valinnut 6.6.2014 Turussa uuden hallituksen liiton seuraavalle kolmivuotiskaudelle.Kaikista luottamustehtäväpaikoista äänestettiin.

Puheenjohtajana jatkaa Jokihelmen opiston rehtori Liisa Vornanen (Haapavesi)
(Henkilökohtainen varajäsen Taivalkosken kansalaisopiston rehtori Kati Koivukangas)

Hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Espoon työväenopiston rehtori Tarja Lang.
(Henkilökohtainen varajäsen Vantaan aikuisopiston rehtori Petri Vahtera)

2. varapuheenjohtajaksi valittiin Vaasa-opiston rehtori Sannasirkku Autio.(Henkilökohtainen varajäsen Seinäjoen kansalaisopiston rehtori Maija-Liisa Nyyssölä)

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Revontuli-opiston rehtori Pasi Tanninen (Kittilä)
(Henkilökohtainen varajäsen Rovaniemen kansalaisopiston rehtori Pirkko Vuoti-Vainikka)

Jyväskylän kansalaisopiston rehtori Sini Louhivuori
(Henkilökohtainen varajäsen Karstulan kansalaisopiston rehtori Hannu Patamaa)

Rauman kansalaisopiston opistolaisyhdistyksen puheenjohtaja Jani Huhtala
(Henkilökohtainen varajäsen Rauman kansalaisopiston opistolaisyhdistyksen hallituksen jäsen Pia Ala-Äijälä)

Etelä-Helsingin kansalaisopisto Toimelan rehtori Minna Prunnila
(Henkilökohtainen varajäsen Helsingin aikuisopiston apulaisrehtori Jyrki Sipilä)

Kuopion kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
(Henkilökohtainen varajäsen Joensuun seudun kansalaisopiston rehtori Tero Väänänen)

Ahjolan kansalaisopiston rehtori Arto Juhela (Tampere)
(Henkilökohtainen varajäsen Heinolan kansalaisopiston rehtori Sirkka Suomi)

Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston rehtori Anita Heino
(Henkilökohtainen varajäsen Sisä-Savon kansalaisopiston rehtori Kirsti Häkkinen)

Porvoon kansalaisopiston rehtori Pertti Jääskä
(Henkilökohtainen varajäsen Valkon kansalaisopiston rehtori Eija Temmes-Silvonen (Loviisa))

Suomessa toimii yhteensä 188 kansalais- ja työväenopistoa. Kursseille osallistuu vuosittain noin 650 000 opiskelijaa. Kansalaisopistoissa järjestettävän vapaan sivistystyön koulutuksen tavoitteena on mm. edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Toiminnassa korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Kansalaisopistojen liitto on vapaan sivistystyön, kansalaisopistojen ja niiden opiskelijayhdistysten edunvalvoja. Liiton tarkoituksena on toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen eri koulutusorganisaatioiden välillä.

– Kansalaisopistojen tulevaisuus tehdään yhdessä, Kansalaisopistojen liiton puheenjohtajana jatkava Liisa Vornanen toteaa.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, jaana.nuottanen (at) ktol.fi, p. 040 741 0641

Tiedottaja Elina Vesalainen, elina.vesalainen (at) ktol.fi, p. 040 573 1620

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail