kurssi-ilmoittautuminen

Kansalaisopistosta uusi harrastus syksyksi

Puutarhaveistoskurssilla Rauman kansalaisopistossa keväällä 2016. Kuva: Rauman kansalaisopisto.

Tiedote. Julkaistu: 09.08.2017, 09:05
Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalais- ja työväenopistojen syyslukukausi alkaa jälleen kautta maan. Kurssi-ilmoittautuminen on monissa opistoissa käynnissä tai käynnistymäisillään – nyt on siis oiva hetki valita itselleen uusi harrastus, päivittää oma tietotekniikkaosaaminen ajan tasalle tai vaikkapa verestää aiemmin hankittua kielitaitoa.

Kansalaisopistojen kestohitteihin lukeutuvat muun muassa monipuoliset liikunnan ja kädentaitojen kurssit. Viime vuosina suosiotaan ovat vahvistaneet erilaiset mielen- ja kehonhallintaan, elämäntaitoihin sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät kurssit. Moni kansalaisopisto tarjoaa lähiopetuksen ohessa enenevässä määrin myös esimerkiksi kieltenopetusta verkossa sekä kokonaista lukukautta lyhyempiä yhden tai kahden kokoontumiskerran tai viikonlopun kursseja. Myös aikuisille ja lapsille on tarjolla aiempaa enemmän yhteisiä kursseja.

Ajan trendit näkyvät niin ikään perinteisemmillä kursseilla: esimerkiksi kädentaidoissa panostetaan kierrätykseen ja uusiokäyttöön, kun taas kotitalouskursseilla erilaiset erityisruokavaliot, lähiluonnon antimet sekä kasvisruoka tulevat tutuiksi. Suomen 100-vuotisjuhlavuosi näkyy puolestaan monen opiston opetustarjonnassa retrokurssien ja historiasta ammentavien aiheiden muodossa.

Kansalais- ja työväenopistoissa on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja vuosittain opetukseen osallistuu reilusti yli puoli miljoonaa kansalaista, jotka hakevat kansalaisopiston kursseilta niin virkistystä vapaa-aikaan ja vastapainoa hektiseen arkeen kuin tietoja ja taitoja työelämän tueksi. Kansalaisopisto tarjoaa myös monen seniorin arkeen yhteisöllisyyttä ja mielekästä tekemistä. Opistot suunnittelevat kurssiohjelmansa itse, lähialueen asukkaiden tarpeiden ja usein myös toiveiden mukaisesti. Ainealoittain kursseja järjestetään eniten kädentaidoissa, musiikissa ja kielissä. Kansalais- ja työväenopistot ovat osa suomalaista vapaata sivistystyötä.

Monen opiston alkavan lukuvuoden kurssiesite jaetaan postin välityksellä lähialueen kotitalouksiin. Kurssitarjontaan voi tutustua myös opiston nettisivuilla. Kursseille ilmoittaudutaan suoraan oman alueen opistoon joko netissä, puhelimitse tai paikan päällä. Kaikkien Suomen 184 kansalais- ja työväenopiston yhteystiedot sekä lisätietoa kansalaisopistoissa opiskelusta löytyy osoitteesta www.kansalaisopistot.fi.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen
p. 040 741 0641, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi

Projekti- ja viestintäkoordinaattori Lauramaija Hurme
p. 044 761 0700, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund Mif ry
www.kansalaisopistojenliitto.fi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kansalaisopiston kurssilta mielekästä sisältöä syksyyn

Tiedote. Julkaistu: 15.08.2016 klo 11:42
Julkaisija: Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalais- ja työväenopistojen syyslukukausi käynnistyy pian kautta maan. Kurssi-ilmoittautuminen on monissa opistoissa jo käynnissä. Nyt viimeistään kannattaa valita itselleen sopiva kurssi. Perinteisten kurssien lisäksi opinto-ohjelmia täydentävät ajan trendit.

Verkkokurssit ovat kasvussa ja tietotekniikkaa hyödynnetään yhä monipuolisemmin. Uusia kursseja löytyy mm. ohjelmoinnista, pelikehityksestä ja 3D-mallinnuksesta. Tietotekniikkaa hyödynnetään myös muussa opetuksessa, esimerkiksi kudontatöitä suunnitellaan tietokoneavusteisesti ja kieltä opitaan pelillisin keinoin.

Kansalaisopistojen kestohitteihin lukeutuvat niin vauhdikkaat tanssikurssit kuin kierrätysmateriaaleja hyödyntävät käsityökurssitkin. Viime vuosina suosiotaan ovat kasvattaneet myös elämäntaitoihin ja hyvinvointiin liittyvät kurssit.

Kansalais- ja työväenopistoissa on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja vuosittain opetukseen osallistuu reilusti yli puoli miljoonaa kansalaista. Opistot suunnittelevat kurssiohjelmansa itse, lähialueen asukkaiden tarpeiden ja usein myös toiveiden mukaisesti. Ainealoittain kursseja järjestetään eniten kädentaidoissa, musiikissa ja kielissä. Kansalais- ja työväenopistot ovat osa suomalaista, kaikille avointa vapaata sivistystyötä.

Monen opiston alkavan lukuvuoden kurssiesite jaetaan postin välityksellä lähialueen kotitalouksiin. Kurssitarjontaan voi tutustua myös opiston nettisivuilla. Kursseille ilmoittaudutaan suoraan oman alueen opistoon joko netissä, puhelimitse tai paikan päällä. Kaikkien Suomen 185 kansalais- ja työväenopiston yhteystiedot sekä lisätietoa opiskelusta löytyy osoitteesta www.kansalaisopistot.fi.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen
p. 040 741 0641, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi
Tiedottaja Elina Vesalainen
p. 040 573 1620, elina.vesalainen@kansalaisopistojenliitto.fi

Kansalaisopistojen liitto KoL on järjestö, joka toimii kansalais- ja työväenopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Liitto auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

http://www.epressi.com/tiedotteet/vapaa-aika/kansalaisopiston-kurssilta-mielekasta-sisaltoa-syksyyn.html

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Blogi: Kohta sinne taas pääsee!

DSC_0311Kansalaisopisto on paikka, joka tarjoaa tuhansille ihmisille oppia, virkistystä, virikkeitä, sosiaalisia kontakteja, iloa, elämää – kaikkea mitä voi ajatella.

Tämän kirjoitukseni otsikko on suora lainaus erään kansalaisopiston kursseilla useana vuotena käyneeltä tutultani. Hän on osallistunut kansalaisopiston kädentaitojen kursseille, luovan tekemisen kursseille, kielikursseille, liikuntakursseille. Kymmenien vuosien aikana hän on ehtinyt nähdä ja kokea sen, mitä kansalaisopistossa voi opiskella. Tuon otsikon hän lausui kesäkuussa, kun hän kertoi mille kursseille hän syyskuussa aikoo ilmoittautua. Sana kohta tuntui minusta niin väärältä, olihan edessä vielä koko kesä ja opiston työkauden alkuunkin vielä monta kuukautta. Mutta tarkemmin kun ajattelin hänen sanojaan, mietin, että hänelle opiston kurssit ovat tärkeitä eikä hän olisi malttanut odottaa. Hienoa nähdä, miten innokkaita ja aktiivisia opiskelijoita opistoissa käy!

Laadukkaan opetuksen lisäksi tuttavani odottaa myös kohtaamisia ystäviensä ja tuttujensa kanssa. Ja kohtaamiset tapahtuvat opiston kursseilla. Miten paljon onkaan solmittu ystävyyssuhteita opiston kursseilla ympäri maan ja monien vuosien ajan! Myös tätä kautta henkisen hyvinvoinnin edistymisen merkitys on suuri: oppimisen ilon lisäksi opiskelija tuntee kuuluvansa johonkin ryhmään, sosiaalinen verkosto syntyy ja kehittyy. Hienoa! Kansalaisopisto toimii myös “salaa”.

Näiden asioiden vastapainona ovat tämän ajan taloudelliset resurssit. Valitettavat ja ikävät valtion määrärahaleikkaukset, jotka kohdistuvat koulutukseen, kasvatukseen ja kulttuuriin, heijastuvat myös opistojen opetustuntimääriin. Toivoisin, että paremmin ymmärrettäisiin se, miten tällaiset leikkaukset vaikuttavat muihin kustannuksiin ja varsinkin niiden kasvuun. Esimerkiksi kurssimäärien vähentyminen tai kurssimaksujen nousu johtaa joidenkin opiskelijoiden poisjäämiseen ja sitä kautta voi aiheutua enemmän kustannuksia, jotka johtuvat vaikkapa lisääntyneenä yhteiskunnallisten tukien tarpeena. Vielä kuitenkin on hyvin pystytty tarjoamaan monipuolista ja kohtuullisen hintaista kurssitarjontaa – pitäkäämme siitä kiinni!

Useissa kansalaisopistoissa toimii opiskelijayhdistys. Joissakin hyvin pienimuotoisesti, toisaalla sitten aktiivisemmin. On yhdistysten ylläpitämiä kahviloita, yhdistysten järjestämiä teatterimatkoja ja muuta toimintaa. Koen yhdistysten toiminnan tärkeänä osana kansalaisopistojen toimintaa. Yhdessä toimimme opistojen kanssa ja toiminnan kohteemme on sama eli opiskelijat. Tämä on tärkeä asia muistaa, koska yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan. Olisiko sinulla jokin ajatus yhteistoiminnan kehittämiseksi?

Ja aivan kohta sinne taas pääsee. Aivan kohta – vain muutamia päiviä vielä odotusta.

Jani Huhtala
Rauman Kansalaisopiston Opistolaisyhdistys ry.:n puheenjohtaja
KoL:n hallituksen jäsen

Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista teemoista, opistojen tulevaisuudesta, työn haasteista ja onnistumisen hetkistä. Kirjoittajat edustavat erilaisia opistoja: suuria ja pieniä, maalaisia ja kaupunkilaisia, pohjoisia ja eteläisiä, itäisiä ja läntisiä, keskisiä unohtamatta!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kansalaisopistosta uusi harrastus syksyksi

20150821_102218Tiedote.
Julkaistu: 13.08.2015 klo 10:05
Julkaisija: Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalais- ja työväenopistojen syyslukukausi käynnistyy pian jälleen kautta maan. Kurssi-ilmoittautuminen on monissa opistoissa jo käynnissä – nyt on siis oiva hetki löytää itselleen uusi harrastus, kehittää omaa työelämäosaamista esimerkiksi tietotekniikan osalta tai verestää vaikkapa vanhoja kielitaitoja.

Tämän syksyn trendikursseja ovat erilaiset ohjelmointi- ja pelikehityskurssit, kierrätys- ja luonnonmateriaaleja hyödyntävät kädentaitokurssit sekä lavis eli lavatanssijumppa, joka on lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon perustuva uusi liikuntamuoto. Viime vuosina suosiotaan ovat nostaneet myös elämäntaitoihin ja hyvinvointiin liittyvät kurssit.

Kansalais- ja työväenopistoissa on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja vuosittain opetukseen osallistuu reilusti yli puoli miljoonaa kansalaista. Opistot suunnittelevat kurssiohjelmansa itse, lähialueen asukkaiden tarpeiden ja usein myös toiveiden mukaisesti. Ainealoittain kursseja järjestetään eniten kädentaidoissa, musiikissa ja kielissä. Kansalais- ja työväenopistot ovat osa suomalaista vapaata sivistystyötä.

Monen opiston alkavan lukuvuoden kurssiesite jaetaan postin välityksellä lähialueen kotitalouksiin. Kurssitarjontaan voi tutustua myös opiston nettisivuilla. Kursseille ilmoittaudutaan suoraan oman alueen opistoon joko netissä, puhelimitse tai paikan päällä. Kaikkien Suomen 187 kansalais- ja työväenopiston yhteystiedot sekä lisätietoa opiskelusta löytyy osoitteesta www.kansalaisopistot.fi.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, p. 040 741 0641, jaana.nuottanen(a)ktol.fi
Tiedottaja Lauramaija Hurme, p. 040 573 1620, lauramaija.hurme(a)ktol.fi

Kansalaisopistojen liitto KoL on järjestö, joka toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Liitto auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

http://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/kansalaisopistosta-uusi-harrastus-syksyksi.html

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail