Julkaisut

Kansalaisopistojen liitto tarjoaa ajankohtaista materiaalia kansalaisopistojen työn tueksi hanke- ja muiden julkaisujen muodossa. Painettuja julkaisuja voi tilata KoL:n toimistosta oheisella tilauslomakkeella. Jos haluat tulla tutustumaan julkaisuihin tai noutaa niitä toimistolta, sovi ajankohta etukäteen lähettämällä postia osoitteeseen toimisto(at)kansalaisopistojenliitto.fi. Osa julkaisuista on ainoastaan sähköisessä muodossa.

Kansalaisopistojen liiton julkaisut ovat maksuttomia ja toimitetaan ilman postikuluja kaikille jäsenopistoille ja jäsenille. Muilta tilaajilta perimme toimistuskulut (todelliset postituskulut sekä käsittelymaksu 5 euroa/tilaus).

Vapaa sivistystyö ry:n maksuttomiin julkaisuihin voi tutustua täällä.

Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa: kansalaisopiston merkitys kuntalaiselle ja kunnalle (2018)
Kansalaisen digitaidot -kurssimalli (2018)
Suositus kansalaisopistojen lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmaksi (2018)
Kansalaisopisto kunnan voimavarana: tieto- ja ideapaketti päättäjälle kunnan ja kansalaisopiston yhteistyömahdollisuuksista (2017)
TVT-opas: Tieto- ja viestintätekniikan opas kansalaisopiston opettajalle (2017)
Tervetuloa kansalaisopistoon! -video (2016)
12 askelta selkokielellä opettamiseen (2016)
Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys -esitutkimus (2015)
Mies ja vapaa-aika – miesnäkökulmia kansalaisopistojen kehittämiseen (2014)
Kotouttajana kansalaisopisto (2014)
Yhdessä moniäänisesti – kirjoituksia vapaan sivistystyön arvoista (2013)
Kulttuuritoiminnan muutostilanteet kunnassa (2013)
Maailma on mahdollisuuksia täynnä – kansainvälistymisopas kansalaisopistoille (2011)
Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (2011)
Terveyden edistämisen hankekokonaisuudessa tuotetut opettajan materiaalit (2005–2008)
Becoming more visible -kirjasarja (2007)
Teoksia kansalaisopistotoiminnan historiasta (1990–1994)

Kansalaisopiston opiskelijat luokkakuvassa: kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle (2018)

Kansalaisopisto-opiskelulla on merkittäviä suoria ja välillisiä hyötyjä sekä yksilölle että yhteiskunnalle, selviää tutkimuksesta Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa: kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle. Sekä laadullinen että määrällinen aineisto vahvistavat jo aikaisemmissa tutkimuksissa saadut tulokset: kursseille osallistuminen tuottaa suurimmalle osalle vastaajista opittujen asioiden lisäksi merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita.

Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professori Jyri Mannisen tekemässä tutkimuksessa arvioitiin teemahaastattelujen (n = 29) ja verkkokyselyn (n = 5 214) avulla, mitä ja miksi kansalais- ja työväenopistojen aikuisopiskelijat opiskelevat, minkälaisia hyötyjä kursseille osallistuminen tuottaa ja syntyykö opiskelusta myös taloudellisia vaikutuksia osallistujille itselleen tai yhteiskunnalle. Aineistot kerättiin opistojen vakioasiakkailta eli vähintään kolmena vuotena elämänsä aikana eri kursseille osallistuneilta aikuisilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut julkaisun toteuttamista osana KEHO 2.0 ja KEHO 2.2. -kehittämishankkeita.

Julkaisu on luettavissa verkossa ja sitä voi tilata painettuna tilauslomakkeen kautta.

Kansalaisen digitaidot -kurssimalli (2018)

Kansalaisen digitaidot -kurssimalli tarjoaa yhtenäistävän pohjan kansalaisopistojen tarjoaman tietotekniikan perusopetuksen sisältöjen rakentamiseen. Kurssitarjontaa yhtenäistävän mallin avulla tavoitellaan mm. yhtenäistä tapaa osaamisen todentamiseen, lisääntyvää opettajien keskinäistä yhteistyötä sekä tehokkaampia markkinointimahdollisuuksia valtakunnallisesti yhteisen brändin alla.

Kaikille opetettavaksi tarkoitettujen perussisältöjen lisäksi kurssimallissa halutaan tarjota pidemmälle etenevien aiheiden ”kori”, josta opettajat voivat poimia aiheita harkintansa mukaan. Malli nostaa kaiken tietotekniikkaopetuksen yhdeksi tärkeäksi teemaksi mm. digirohkeuden ja tietotekniikkaan liittyvien pelkojen hälventämisen. Mallin koostamisesta vastasi Turun suomenkielisen työväenopiston tiimi- ja luentovastaava Tero Kuusela.

Julkaisu on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa KEHO 2.0 -hanketta.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Suositus kansalaisopistojen lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmaksi (2018)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuoden 2018 alusta lukien. Joustavien ja osa-aikaisten koulutusmahdollisuuksien sekä toiminnallisemman opiskelun mahdollistamiseksi koulutustarjontaa laajennetaan antamalla maahanmuuttajien lukutaitokoulutus vapaan sivistystyön uudeksi koulutustehtäväksi. Vapaan sivistystyön opetuksen piiriin on tarkoitus ohjata ensisijaisesti sellaiset opiskelijat, joiden perusopinnot ovat puutteelliset ja joilla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia, tai joiden elämäntilanne voi olla sellainen, että osa-aikainen opiskelu on kokopäiväistä parempi vaihtoehto.

Paljon taustatietoa sisältävässä kansalaisopistojen opetussuunnitelmasuosituksessa kuvaillaan lukutaitokoulutuksen eri kohderyhmiä ja annetaan suosituksia siitä, kuinka heidän tarpeensa voidaan ottaa huomioon kurssien suunnittelussa. Opetussuunnitelmasuositus perustuu Opetushallituksen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositukseen (2017).

Julkaisua on luettavissa verkossa ja sitä voi tilata painettuna tilauslomakkeen kautta.

Kansalaisopisto kunnan voimavarana: tieto- ja ideapaketti päättäjälle kunnan ja kansalaisopiston yhteistyömahdollisuuksista (2017)

Suomalaiset kunnat ovat muutosten edessä. Sote-uudistus tarkoittaa isoja muutoksia kunnille jääviin tehtäviin sekä kuntaidentiteettiin samaan aikaan kun kunnissa valmistaudutaan siirtymään uuteen maakuntahallintoon. Samalla muuttuvat myös kuntien toimintakenttä, toimintatavat ja kumppanuudet.

Kunnan ja kansalaisopiston yhteistyön tukemiseksi KoL on koonnut Kansalaisopisto kunnan voimavarana -lehden. Kyseessä on päättäjille suunnattu idea- ja tietopaketti kunnan ja kansalaisopiston yhteistyömahdollisuuksista. Toimivaksi havaittujen yhteistyökäytäntöjen ja yleisen kansalaisopistotietouden lisäksi lehti sisältää kirjoituksia kansalaisopistokentältä sekä mm. presidentti Tarja Halosen ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen haastattelut. Esitellyt ideat ovat hyödynnettävissä kansalaisopiston ylläpitäjärakenteesta riippumatta. Lehdessä on mukana myös ruotsinkielistä materiaalia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut julkaisun toimittamista osana Kansalaisopistojen liiton KEHO 2.2 -kehittämishanketta.

Julkaisu on luettavissa verkossa ja sitä voi tilata painettuna versiona maksutta ja täysin postikuluitta tilauslomakkeen kautta.

TVT-OPAS: Tieto- ja viestintätekniikan opas kansalaisopiston opettajille (2017)

Meri-Pohjolan opistopiiri haluaa tukea ja innostaa kansalaisopistojen henkilöstöä sähköisen viestinnän sovellusten käyttöön. Tieto- ja viestintätekniikan opas kansalaisopiston opettajalle sisältää kansalaisopiston kannalta hyödyllistä tietoa opiskelija- ja kurssien hallintajärjestelmistä, tietoturvallisuudesta, sähköpostiviestinnästä ja yleisimmistä Internetiä koskevista laeista. Oppaassa on myös selkeitä ohjeita yleisimpien sosiaalisen median sovellusten käyttöön.

Opas on tuotettu Osaava-rahoituksella Meri-Pohjolan opistopiirissä. Myös KoL on tukenut oppaan tuottamista.

Julkaisu on luettavissa verkossa ja sitä voi tilata painettuna versiona tilauslomakkeen kautta.

Tervetuloa kansalaisopistoon! -video (2016)

Kansalaisopisto on kaikille avoin iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Kansalaisopistossa oppii uutta ja tapaa uusia ihmisiä. Näin ollen se tarjoaa myös maahanmuuttajalle luontevan mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja olla aktiivinen jäsen uudessa kotimaassaan. Kaikille kansalaisopisto ei kuitenkaan ole vielä tuttu.

Tervetuloa kansalaisopistoon! -videolla kerrotaan kansalaisopistoista ja kaikesta siitä, mitä siellä voi opiskella. Video sisältää myös maahanmuuttajaopiskelijoiden haastatteluja. Videota voidaan käyttää opistojen tarjoamien mahdollisuuksien esittelyyn. Video on tuotettu selkeällä suomen kielellä ja se on suunnattu erityisesti niille, joiden suomen kielen oppiminen on vasta alkuvaiheessa tai joilla on muita oppimisen haasteita. Videota saa vapaasti näyttää esimerkiksi oppilaitoksissa ja maahanmuuttajien neuvontatyössä.

Video on tuotettu osana Kansalaisopistojen liiton KEHO 2.0 -hanketta, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Video on tehty yhteistyössä Helsingin aikuisopiston ja Helsingin työväenopiston kanssa.

Video löytyy osoitteesta:
https://www.youtube.com/watch?v=N1H2t15zezM
https://www.youtube.com/watch?v=XPXYT65pTC0 (lyhyt versio)

12 askelta selkokielellä opettamiseen (2016)12-askelta-selkokielella-opettamiseen_kansi

12 askelta selkokielellä opettamiseen on tarkoitettu kansalaisopiston opettajille, jotka kohtaavat kurssillaan suomenoppijoita. Heitä voi olla yksi tai muutama suomenkielisten joukossa tai koko ryhmä saattaa koostua suomenoppijoista. Nämä 12 askelta johdattavat selkokielisen opetuksen mielenkiintoiseen ja silmiä avartavaan maailmaan. Materiaali ei ole valmis yhteen aineeseen sidottu opetuspaketti, vaan pikemminkin eri aineiden opetukseen soveltuva kokoelma hyväksi koettuja, toimivia keinoja ja toimintatapoja, jotka auttavat opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta niin, että kaikilla on kurssilla hyvä olla. Selkokielisestä viestinnästä hyötyvät suomenoppijoiden lisäksi myös muut oppijat, joilla on erilaisia oppimisen haasteita.

Materiaali on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa KEHO 2.0 -hanketta.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

ISBN 978-952-5709-10-0 (pdf)
ISBN 978-952-5709-11-7

Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys -esitutkimus (2015)

hyodytKansalaisopistoon sijoitettu euro tuottaa opiskelijoille ja yhteiskunnalle noin 3,4–5,6 euron hyödyn, selviää aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen (UEF) tekemästä esitutkimuksesta. Hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden yhteissummasta: kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, muun muassa yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samaan aikaan kun yksilön työelämätaidot sekä motivaatio itsensä kehittämiseen ja itsestään huolehtimiseen kasvavat.

Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen rahallisten arvojen arviointia pohtiva ja kuvaava esitutkimus Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiston tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys on tehty Benefits of Lifelong Learning -tutkimuksessa (BeLL) löydettyjen suomalaisten kansalaisopisto-opiskelijoiden vastausten pohjalta ja tutkimuksessa tehdyt laskelmat perustuvat SROI-arviointimalliin (Social Return of Investment).  Vapaan sivistystyön tyyppisen aikuisopiskelun hyötyjen rahallisia arvoja on erittäin vaikea laskea tarkasti, ja vaikka esitutkimuksessa esitetyt laskelmat ovat alustavia, näyttävät ne tukevan aiemmin saatavilla olevien tutkimusten tuloksia siitä, että koulutusinvestoinnit maksavat itsensä selvästi takaisin.

Julkaisu on luettavissa verkossa ja sitä voi tilata painettuna versiona tilauslomakkeen kautta (max 10 kpl per opisto).

ISBN 978-952-5709-08-7 (pdf)
ISBN 978-952-5709-09-4

Mies ja vapaa-aika – miesnäkökulmia kansalaisopistojen kehittämiseen (2014)

mies ja vapaa-aikaKansalaisopisto-opiskelu on tunnetusti naisvaltainen harrastus. Miksi miehet eivät osallistu laajamittaisesti opistotoimintaan? Onko opistojen kurssitarjonta rakennettu liiaksi naisten ehdoilla? Käsikirjassa pohditaan vapaa-ajan merkitystä miehen elämässä. Samalla etsitään keinoja siihen, miten kansalaisopistojen tarjonnassa voitaisiin paremmin huomioida miesten toiveet.

Mies ja vapaa aika – miesnäkökulmia kansalaisopistojen kehittämiseen –käsikirja tuotettiin osana Yhdessä tekemisen yhteisöt -hanketta, Hanke oli puolestaan osa valtakunnallista Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmaa, jonka rahoitus tuli Lapin Ely-keskuksen koordinoimana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. YHTEYS-hanke kesti kaksi vuotta (2013–2014) ja sitä koordinoi Lapin yliopisto.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

ISBN 978-952-5709-06-3 (pdf)
ISBN 978-952-5709-07-0

Kotouttajana kansalaisopisto (2014)kotka

Kotouttajana kansalaisopisto -julkaisu oli osa KoL:n koordinoimaa kaksivuotista Kotouttajana kansalaisopisto – monikulttuurisen opetustyön osaamisen vahvistamisen hanketta 2013–2014. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kansalaisopistojen opetushenkilöstön monikulttuurisen opetustyön pedagogista osaamista kotoutumiskoulutuksen viitekehyksessä.

Kotouttajana kansalaisopisto- julkaisuun kerättiin kansalais- ja työväenopistojen toteuttamia hyviä kotoutumiskoulutuksen käytänteitä. Lisäksi pyrittiin selkiyttämään joitakin keskeisimpiä kotoutumiskoulutuksen käsitteitä.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Yhdessä moniäänisesti – kirjoituksia vapaan sivistystyön arvoista (2013)

yhdessa_moniaanisestiKoL järjesti vuosina 2011–2012 Arvoseminaarien sarjan kaikille vapaan sivistystyön toimijoille. Tavoitteena oli herätellä avointa keskustelua vapaan sivistystyön toiminnan ja arvojen muutoksista.

Keskustelujen pohjalta syntyi Yhdessä moniäänisesti – kirjoituksia vapaan sivistystyön arvoista -verkkojulkaisu.

Julkaisuun kootut kirjoitukset valottavat arvokeskustelua monista eri näkökulmista. Osa kirjoituksista tarkastelee vapaan sivistystyön toimintaa ja arvoja historian valossa, osa nykypäivän muutosten kautta. Joissakin kirjoituksissa lähtökohdat ovat käytännöllisiä, toisissa filosofisempia, osassa arvoja tarkastellaan koko vapaan sivistystyön näkökulmasta, muutamissa tietyn oppilaitosmuodon perspektiivistä. Arvoihin paneudutaan julkaisussa niin pedagogisesta kuin organisaatiokulttuurien näkökulmasta – unohtamatta erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutusta molempiin näistä.

Vapaan sivistystyön toimintaan mahtuu monenlaisia ajatusmalleja ja tapoja toimia. Avoin ja myös kriittinen keskustelu näistä on hyödyllistä, tarpeellista ja usein jopa välttämätöntä.

ISBN:978-952-5709-05-6 (pdf)

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Kulttuuritoiminnan muutostilanteet kunnassa (2013)

kulttuuritoiminnan_muutostilanteet_kunnassaKulttuuritoiminta ja -palvelut ovat tärkeitä kuntalaisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistäjiä. Kulttuuritoiminnalla on myös taloudellista merkitystä kunnissa. Kulttuuritoiminnan muutostilanteet kunnassa -julkaisuun on koottu tiivistetysti kulttuuritoiminnan perusasioita ja tuotu esiin kunnan merkitys ja vastuu kulttuuritoiminnan järjestäjänä.

Kansalais- ja työväenopistot ovat merkittäviä kulttuuritoiminnan tukijoita. Julkaisua kannattaa hyödyntää oman toiminta-alueen kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja paikallisessa kulttuuripolitiikassa.

Julkaisu kuvaa kulttuuritoiminnan kokonaisuutta. Se tarjoaa uusia näkökulmia kulttuuritoiminnan paikalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Julkaisu on suunnattu erityisesti kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Julkaisun loppuun on koottu muistilistoja kuntaliitostilanteita varten. Muistilistoja voi hyödyntää myös muussa kulttuuritoiminnan suunnittelussa sekä muissa muutostilanteissa. Julkaisun tuottivat opetus- ja kulttuuriministeriön Maaseutupolitiikan kulttuuriteemaryhmä sekä KoL.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Maailma on mahdollisuuksia täynnä – kansainvälistymisopas kansalaisopistoille (2011)

kansainvalistymisopasKansalaisopistoilla on hyvät edellytykset ottaa aktiivinen rooli kansainvälistymisen edistämisessä. Kansainvälistyminen avaa monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää oppilaitoksen työtä ja toimintatapoja, kartuttaa kulttuurista ja kielellistä osaamista, verkostoitua, vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia, oppia.  Kansainvälistyminen tarjoaa avaintaitoja tarttua nykymaailman haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Uusien toimintamallien kehittäminen kansainvälisen yhteistyön keinoin voi olla antoisa seikkailu. Ehkä me suomalaiset toisinaan ajattelemme, että meidän aikuiskoulutuksen systeemit ovat vertaansa vailla eikä muualta löydy yhtä hienoja ja toimivia malleja. Tutustuminen erilaisissa kulttuuriympäristöissä ja oloissa toimiviin kollegoihin saa huomaamaan, että esimerkiksi Euroopan eri kolkilla tehtävä työ on pohjimmiltaan samanlaista ja yhteistä keskustelupohjaa löytyy helposti. Keskeistä on aito halua oppia muiden käytännöistä.

Oheinen opas on tarkoitettu tueksi kansalaisopistojen kansainvälistymiseen. Se tarjoaa ideoita ja vinkkejä siihen, miten kansainvälistymistä voi lähteä toteuttamaan käytännössä. Oppaaseen koottujen linkkien kautta avautuu paljon lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (2011)

maahanmuuttajakoulutusKoL toteutti Opetushallituksen toimeksiannosta selvitystyön, jossa kartoitettiin maahanmuuttajille suunnattua koulutustarjontaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä maahanmuuttajien osallistumista kursseille. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva koulutustarjonnan määrästä, laajuudesta ja rahoituksesta. Tässä OPH:n loppuraportissa käsitellään maahanmuuttajakoulutuksen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia vapaan sivistystyön eri oppilaitoksissa.

Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa -selvitys tehtiin vuonna 2010.

Julkaisu on luettavissa verkossa.

A study conducted by the the Finnish Association of Adult Education Centres (KoL) is available on the website of the Finnish National Board of Education also in English: Immigrant education in liberal adult education institutions 2010 (OPH).

Becoming more visible -kirjasarja (2007)

Becoming more visible -kirjasarjaan on koottu hyviä käytäntöjä, vinkkejä ja työkaluja maahanmuuttajien ja erityisesti turvapaikanhakijoiden aktivointiin, motivointiin ja voimautumisen tukemiseen koulutuksessa, vastaanottokeskuksissa ja kansalaisjärjestöissä.

Kirjasarja on tuotettu Becoming more visible -projektin yhteydessä vuosina 2004–2007. Projektin aikana toteutettiin voimautumista ja elämänhallintaa tukevia opintokokonaisuuksia yhteistyössä vastaanottokeskusten ja kansalaisopistojen kanssa Kajaanissa Kaukametsän opistossa, Vaasa-opistossa ja Tampereen työväenopistossa. Lue kouluttajien kokemuksista, ota onkeesi hyvät vinkit ja toiminnan kuvaukset sekä kantapään kautta koetut opit. Aineisto antaa tukea maahanmuuttajien alkuvaiheen opintoja suunnitteleville ja maahanmuuttajien kouluttajina tai vapaaehtoistehtävissä toimiville sekä myös vastaanottokeskuksissa tai maahanmuuttajapalveluissa työskenteleville.

Julkaisut ovat saatavilla sähköisenä. Julkaisija: KTOL 2007

bmv1I Elämänhallinnasta empowermenttiin – tue turvapaikanhakijan toimintaa

 • Mitä voimautuminen on?
 • Miten voi tukea turvapaikanhakijan voimautumista?
 • Mitä perustaitoja voimautumiseen tarvitaan?
 • Vapaa sivistystyö turvapaikanhakijoiden voimautumisen tukijana
 • Sosiokulttuurinen innostaminen voimauttamisen viitekehyksenä
 • Aktivoivat menetelmät voimautumisen avuksi


II Tue turvapaikanhakijan toimintaa – Hyvät käytännötbmv2

 • Esimerkkejä työmuodoista ja kokemuksista voimautumisen tukemisessa Suomesta, Skotlannista, Itävallasta, Puolasta ja Liettuasta
 • Voimautumisen tukeminen aikuiskoulutuksessa vastaanottokeskuksissa ja kansalaisjärjestöjen toiminnassa
 • Vertaistuki naisten omaehtoisissa ryhmissä
 • Miesten vertaisryhmät median, taiteiden ja tietoyhteiskuntataitojen parissa


III Työssä turvapaikanhakijan kanssabmv3

 • Kuvauksia työmuodoista ja toiminnasta kansalaisopistoissa, vastaanottokeskuksissa, kansalaisjärjestöjen toiminnassa ja vertaisohjauksessa; miten voimauttavaa toimintaa voi suunnitella ja toteuttaa?
 • Työntekijöiden, vapaaehtoisten ja kansalaisjärjestötoimijoiden haastatteluita
 • Miten tukea työntekijää?
 • Työkaluja ryhmätyöhön turvapaikanhakijoiden voimauttaviin ryhmiin


IV Turvapaikanhakijan tie tietoyhteiskuntaanbmv4

 • Tietoyhteiskuntavalmiuksien vertaisohjauksen tavoitteiden, toteutuksen ja arvioinnin kuvauksia suomen, englannin, arabian ja farsin kielellä

 

V Eila ja Ossi: suomen kielen alkeisoppikirja

 • Becoming More Visible -hankkeessa tuotettu suomen kielen alkeisoppikirja

 

Teoksia kansalaisopistotoiminnan historiasta (1990–1994)

Sivistys-perusoikeutenaSivistys perusoikeutena. KTOL 75 vuotta 1919–1994

Tämä juhlakirja julkaistiin Kansalais- ja työväenopistojen liiton (nyk. KoL) 75-vuotisen taipaleen kunniaksi vuonna 1994. Kirjan teemat ovat liiton historia, kansalaisopisto osana eurooppalaista aikuiskoulutusta, maamme koulutuspolitiikan nykylinja sekä kansalaisopistotoiminnan käytännön kehittämisen haasteet.

Toim. Taina Törmä. Julkaisija: KTOL 1994.

Huuhka_historiaKansalais- ja työväenopistotoiminnan historia 1899–1979

Tämä kirja esittelee jäsennellyn yleiskuvan kansalais- ja työväenopistotoiminnan synnystä ja kehityksestä sekä siihen vaikuttaneista tekijöistä. Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori Kosti Huuhka, joka on monin tavoin ansioitunut Suomen vapaan sivistystyön palveluksessa.

Tekijä: Kosti Huuhka, 1990. Julkaisija KTOL
Kirjan hinta 15 € + posti- ja toimituskulut. Teos on KoL:n jäsenopistoille maksuton.


Tuoteyhteyshenkilönä KoL:n toimistolla toimii hallintokoordinaattori. 

Hallintokoordinaattori
Viljami Wiirilinna

jäsen-, talous- ja hallintopalvelut; ansiomerkit ja jäsentuotteet
+358 (0)40 455 7276
viljami.wiirilinna (at) kansalaisopistojenliitto.fi