Yhteistyötahot

Kansalaisopistojen liitolla on hallituksensa nimeämä edustaja seuraavissa yhteistyöorganisaatioissa:

Kansanvalistusseuran
hallintoneuvosto
Vapaa sivistystyö ry:n (VST) hallitus
Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä (YTR)
Taiteen perusopetusliiton (TPO-liitto) hallitus (asiantuntijajäsenenä)
Bildningsalliansen, puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa

KoL on jäsenenä seuraavissa:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Sofian kannatusyhdistys ry (Espanjan aurinkorannikon Sofia-opisto)
Pohjola-Norden ry
Sivistystyönantajat ry
Suomen musiikkineuvosto
Suomen pakolaisapu ry
Vapaaa sivistystyö ry (VST) (ent. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY)
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry

Muita yhteistyöorganisaatioita:

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande
Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto, NVL; KoL on toiminut NVL:n isäntäorganisaationa 1.1.2013 alkaen
Suomen kuntaliitto
Aluehallintovirastot
ELY-keskukset
Pohjoismaiden ministerineuvosto
Ministeriöt
Opetushallitus
Suomen kansanopistoyhdistys
Suomen setlementtiliitto
Opintokeskukset ry
Suomen kesäyliopistot ry
Euroopan aikuiskasvatusliitto (EAEA)
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi