Kestävä kehitys

keke_fi_tunnus

Kestävän kehityksen eli “keken” tavoitteena on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Oppiminen, koulutus ja kasvatus ovat avaintekijöitä pyrittäessä luomaan kestävällä tavalla toimivaa yhteiskuntaa. Myös kansalaisopistoilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tiedon ja osaamisen edistämisessä.

KoL antoi yhdessä muiden vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen kanssa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen marraskuussa 2014. Toimenpidesitoumuksen visiona on, että vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä suomalaisessa oppilaitoskentässä. Yhteiskunnan eri toimijat antavat omat toimenpidesitoumuksensa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on vuonna 2013 uudistettu kansallinen kestävän kehityksen strategia, yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen mielestä kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja ihmisten ekososiaalinen sivistys tulisi nostaa keskeiseksi tavoitteeksi kaikessa koulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa. Koulut ja oppilaitokset voivat toimia esimerkkinä kestävästä elämäntavasta ja verkottua muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Oman kestävän toimintansa lisäksi keskusjärjestöt tukevat eri toimenpitein ja yhteistyössä oppilaitoksissa tehtävää omaehtoista ja omista lähtökohdista kumpuavaa kestävän kehityksen työtä. Alle on kerätty vapaan sivistystyön parissa tapahtuvaa kestävän kehityksen toimintaa.

Kekementorointiverkosto

Kaivataanko oppilaitoksessanne tukea kestävän kehityksen jalkauttamiseen oppilaitoksen toimintaan? KoL, Vapaa sivistystyö ry ja Suomen Kansanopistoyhdistys ovat käynnistäneet vapaamuotoisen vapaan sivistystyön kekementorointiverkoston, jossa kokeneempi henkilö/työyhteisö auttaa kokemattomampaa vertaisyhteisöä kestävän kehityksen toteuttamisen aloittamisessa tai jonkin uuden osa-alueen haltuunotossa.

Mentoroinnista voi lukea lisää VST:n verkkosivuilta ja mentoriksi tai mentoroitavaksi ilmoittautua puolestaan täällä.

Oppilaitoksen oma toimenpidesitoumus

Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on oiva työkalu oman organisaation kehittämiseen. Toimenpidesitoumus sisältää tavoitteet, mittarit ja aikataulun, jotka sitoumuksen laatija asettaa itse ja kirjaa ne ympäristöministeriön ylläpitämään tietokantaan. Kun sitoumus on kirjattu ja valmis, julkaistaan se verkkopalvelussa.

Esimerkkejä mahdollisista toimenpidesitoumuksen tavoitteista:

  • Kestävän kehityksen sertifikaatin tavoittelu
  • Uusi kestävän kehityksen koulutustarjonta
  • Oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelma
  • Uudet toimintamallit sidosryhmien kanssa
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys oppilaitoksen toiminnassa

 

Lisätietoja toimenpidesitoumuksen antamisesta löytyy osoitteesta www.sitoumus2050.fi/.

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifiointi ja kriteeritlogo_keke

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi.

Kestävän kehityksen sertifiointi tarjoaa mahdollisuuden ulkoisen tunnuksen eli sertifikaatin hakemiseen. Sertifiointi perustuu vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteereihin, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen sisältymistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Kriteerien kehitystyössä oli mukana kansalaisopistojen ja kansanopistojen valtakunnallinen pilottiverkosto sekä mm. KoL ja Suomen Kansanopistoyhdistys. Sertifikaatin hakeminen edellyttää oppilaitoksen itsearviointia sekä ulkoista auditointia oppilaitoksessa, joiden avulla todennetaan kriteerien täyttyminen. Sertifikaatin myöntää OKKA-säätiö.

Sertifiointi perustuu oppilaitoksessa tehdylle auditoinnille. Kehittämistyö kestää 1-4 vuotta oppilaitoksen lähtötilanteesta riippuen. Kriteerit auttavat oppilaitoksia järjestelmällisen kestävän keityksen työn aloittamisessa ja oppilaitoksen toiminnan jäsentämisessä kekenäkökulmasta. Usein jo lähtötilanteessa huomataan, että toiminnassa on valmiina monia asioita, jotka voidaan kirjata kestävää kehitystä toteuttaviksi. Myös itsearviointi on keskeinen työkalu sertifioinnissa.

Lista sertifikaatin jo saaneista oppilaitoksista löytyy täältä.

Muita linkkejä ja vinkkejä