Opistolaisyhdistykset

Joissain kansalaisopistoissa toimii opistolaisyhdistys. Opistolaisyhdistykset toimivat opistoissa yhdyssiteenä. Niiden tavoitteena on luoda ja lujittaa hyvää opistohenkeä, edistää jäsenten kulttuuriharrastuksia ja järjestää mielekästä vapaa-ajan toimintaa sekä vahvistaa opiskelijoiden yhteishenkeä. Lisäksi opistolaisyhdistykset osallistuvat usein oman opistonsa kehittämiseen.

Yleisimpiä toimintamuotoja ovat tapahtumien järjestäminen ja erilaiset retket. Tapahtumiin lukeutuvat opiston kevät- ja joulujuhlat sekä näyttelyt ja konsertit. Yhdistysten retket ovat usein esimerkiksi tutustumis- ja virkistysmatkoja. Joillakin opistolaisyhdistyksillä on kesäkoti, mökki tai vastaava kesänviettopaikka. Joissakin opistoissa on kahvila, jota opistolaisyhdistys pyörittää. Osa opistolaisyhdistyksistä myös kannustaa ja tukee opiskelijoita, opettajia tai opintoryhmiä myöntämällä apurahoja tai stipendejä.

Osa opistolaisyhdistyksistä on KoL:n jäseniä. KoL teki selvityksen opistolaisyhdistysten nykytilasta vuonna 2011.

Jos kiinnostuit opistolaisyhdistysten toiminnasta, voit kysyä lisää omasta kansalaisopistostasi.