DigiEssi-hanke (2016–2017)

Esteetön ja digitaalinen kansalaisopisto

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää kansalaisopistojen henkilöstön valmiuksia ymmärtää opiskelijoiden erilaisuutta ja erityistarpeita, sekä parantaa opettajien valmiuksia ottaa opetuksessa huomioon erilaiset oppijat. Pyrkimyksenä on lisätä digitaalisen ja mobiiliteknologian käyttöä kansalaisopistojen koulutuksissa ja siten parantaa opiskelijoiden digitaalisia kansalaistaitoja. Tavoitteena on myös kehittää osaamisperustaisuutta kansalaisopistojen koulutuksissa.

Hankkeen yleiset tavoitteet:

  • parantaa kansalaisopistojen opettajien kykyä kohdata, opettaa ja ohjata opiskelijoita, joilla on erityisen tuen tarpeita ja tarve kehittää  digitaalisia ja teknisiä opiskeluvalmiuksia
  • kehittää laaja-alaisesti esteettömiä ja saavutettavia koulutuksia opistojen tarjontaan
  • lisätä digitaalisen ja mobiiliteknologian käyttöä kansalaisopistojen koulutuksissa ja pyrkiä parantamaan kuntalaisten digitaalisia kansalaistaitoja
    lisätä osaamisperustaisuutta kansalaisopistojen koulutuksissa
  • mahdollistaa kansalaisopistojen opettajien alueellinen verkostoituminen, koulutusten yhteissuunnittelu ja hyvien käytänteiden jakaminen.

Koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti verkossa sekä osin aluellisina pienryhmäpäivinä. Tarjolla on viisi erillistä koulusosiota.

Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta. Hanke toteutetaan Haaga Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Kansalaisopistojen liiton yhteistyönä.

Lisätiedot DigiEssi-hankkeesta ja siihen kuuluvista koulutuksista:

www.digiessi.fi