KoL

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry on vuonna 1919 perustettu edunvalvontajärjestö, joka kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen sekä vapaan sivistystyön asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä.

Liiton ydintehtävänä on kansalaisopistojen ja niiden opistolaisyhdistysten ja edunvalvonta ja toiminnan tukeminen, kansalaisopistojen asemaan, lainsäädäntöön ja toimintaresursseihin vaikuttaminen sekä kansalaisopistobrändin tunnettuuden ja julkisen arvostuksen lisääminen. Kansalaisopistojen liiton unelma on, että kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään kansalaisopistossa.

Liiton päätäntävaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa hallitus. Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi kesäkuussa. Varsinainen liittokokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kahdeksan muuta jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Liitolla on lähes 200 jäsentä, joista valtaosa on kansalaisopistojen ylläpitäjiä. Suurin osa jäsenistä on kuntia tai kuntayhtymiä sekä yksityisten kansalaisopistojen ylläpitäjiä. Näiden lisäksi jäsenistöömme kuuluu kansalaisopistoja ja lukuisia kansalaisopistoissa toimivia opiskelijayhdistyksiä. Kansalaisopistojen liitolla ei ole henkilöjäseniä.

KoL:n toimistolla työskentelee asiantunteva, hyvin koulutettu ja motivoitunut henkilöstö. Toiminnassaan KoL korostaa kestävän kehityksen periaatteita.

Kansalaisopistojen liitto on syrjinnästä vapaa alue.

Toimintansa tukemiseksi KoL saa yleisavustusta sekä hankekohtaisia erityisavustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä.