Kansalaisopistot

kansalaisopistot_logo

Suomessa on yhteensä 181 kansalaisopistoa, joiden toiminta kattaa koko maan ja kaikki Suomen kunnat. Yksi toiminnan pääperiaatteista on opetuksen tuominen lähelle ihmistä. Tästä johtuen opetus on usein hajautettu eri puolille kuntaa. Kansalaisopisto voi olla nimeltään kansalaisopisto, työväenopisto, opisto tai aikuisopisto.

Kansalaisopistoon ei tulla suorittamaan tutkintoa, vaan opinnot perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteeseen sekä ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä. Kursseille osallistuu vuosittain yli 650 000 opiskelijaa. Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opetustunteja järjestetään vuosittain yli 2 miljoonaa. Kansalaisopistot ovat yksi vapaan sivistystyön opetusmuodoista.

Kansalaisopistot ovat merkittäviä alueellisia työllistäjiä. Kuntalaiset voivat usein vaikuttaa kurssitarjontaan esittämällä omia toiveitaan ja opistojen kuuluukin vastata paikallisiin sivistystarpeisiin sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin. Useimmiten tarjontaan kuuluu taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita.

Lisää tietoa kansalaisopistojen toiminnasta sekä kaikkien Suomen kansalaisopistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta kansalaisopistot.fi.

Tämän sivualueen alasivut:

Kansainvälisyys
Kestävä kehitys
Laadunarviointi
Opistolaisyhdistykset
Rahoitus