Tutkimusta ja kirjallisuutta

Tältä sivulta löydät kansalaisopistojen työhön liittyviä oppaita ja tutkimusta sekä hyödyllisiä julkaisuja, tilastoja ja muita linkkejä. Täydennämme listaa mielellämme: puutteista tai ehdotuksista voit ilmoittaa osoitteeseen tiedottaja(at)kansalaisopistojenliitto.fi. KoL:n omat julkaisut löydät kootusti täältä.

Linkit on jaoteltu alla lueteltujen aihealueiden mukaisesti. Selaamalla tätä sivua alaspäin voit käydä läpi koko linkkilistan oheisten aiheiden mukaisessa järjestyksessä. Otsikkoa klikkaamalla pääset puolestaan käsiksi suoraan kunkin aiheen sisältöihin.

Aikuiskoulutustutkimus yleisesti
Digitalisaatio
Esteettömyys
Historia
Ihmisoikeuskasvatus
Kansainvälisyys
Kestävä kehitys
Laadunarviointi
Maahanmuuttajakoulutus
Opinnäytetöitä kansalaisopistoihin liittyen
Opitun tunnistaminen ja tunnustaminen
Oppaita kansalaisopiston opettajalle
Rikostaustaote
Sanastoa
Sosiaalinen media
Tekijänoikeudet
Tilastoja
Vapaa sivistystyö ry:n julkaisuja (Linkki ohjaa VST:n verkkosivuille)
Verkkopedagogiikka
Yhdenvertaisuus

Aikuiskoulutustutkimus yleisesti

 • SUOMI NOUSUUN SIVISTYSTYÖLLÄ?
  Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys -esitutkimus julkaistiin alkuvuodesta 2016.
 • BENEFITS OF LIFELONG LEARNING BeLL
  Euroopanlaajuisessa tutkimuksessa selvitettiin aikuiskoulutuksen hyötyjä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Tutkimuksen loppuraportti julkaistiin kesäkuussa 2014.
 • KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC
  Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC (2012) arvioi 16-65-vuotiaiden aikuisten kolmea tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitoa: lukutaitoa, numerotaitoa ja tietotekniikkaa soveltavaa ongelmanratkaisutaitoa. Suomea koskevat ensitulokset julkaistiin syksyllä 2013.
 • SIVISTYSTYÖN VAPAUS JA VASTUU (SVV)
  Vapaan sivistystyön tutkimuksen yhteistyöhanke alkoi vuoden 2011 syksyllä. Hanketta koordinoi Vapaa sivistystyö VST ry. Avoimeen tutkimusverkostoon voi liittyä vapaan sivistystyön tutkijoita ja opiskelijoita yliopistosta riippumatta. Mikäli haluat SVV-tiedotuslistalle, lähetä tietosi osoitteeseen toimisto(at)sivistystyo.fi. SVV-tutkimusverkostoon kuuluvat tällä hetkellä Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot sekä Åbo Akademi, jotka kaikki järjestävät myös alueellista toimintaa.
 • VST:N JULKAISUT
  Vapaa sivistystyö VST ry:n julkaisut löytyvät koottuna yhdistyksen nettisivuilta.
 • AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA
  Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS ry kehittää alan tieteellistä tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti toimittaen tutkimukseen perustuvia julkaisuja tutkijoille ja aikuiskasvatuksen toimijoille sekä osallistuen aikuiskasvatusta koskevaan tiede- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun. Tutkimusseura yhdistää aikuiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneita tutkijoita, asiantuntijoita, yhteisöjä ja sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita.


Digitalisaatio


Esteettömyys


Historia


Ihmisoikeuskasvatus


Kansainvälisyys


Kestävä kehitys


Laadunarviointi


Maahanmuuttajakoulutus


Opinnäytetöitä kansalaisopistoihin liittyen

Väitöskirjoja:Pro gradu -tutkielmia ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opinnäytetöitä:


Opitun tunnistaminen ja tunnustaminen


Oppaita kansalaisopiston opettajalle


Rikostaustaote


Sanastoa


Sosiaalinen media / tieto- ja viestintätekniikka


Tekijänoikeudet


Tilastoja

 

Verkkopedagogiikka

 • vapaan sivistystyön toimijoiden verkkopedagogiikkaan keskittyvä materiaalipankki Vapaastiverkossa.fi


Yhdenvertaisuus