Verdia-hanke (2015–2016)

Vertaisoppimisen monet mediat – digitaalinen pedagogiikka eli Verdia on Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoima hanke, joka yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton kanssa tuottaa opetustoimen henkilöstökoulutuksia.

Verdia-hankkeen tavoitteena on digitaalisen pedagogiikan kehittäminen hyödyntämällä sosiaalisen median sovelluksia, digitaalisia aineistoja ja mobiililaitteita opetuksen, ohjauksen ja oppimisen tukena. Opetushallituksen rahoittamat koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja ne on suunnattu pääosin kansalaisopistojen opettajille, mutta myös muut vapaan sivistystyön kouluttajat ovat tervetulleita.

Verdia-hanke koostuu aluksi neljästä eri koulutusosista, joista voi osallistua vaikka niihin kaikkiin tai valita vain yhden. Syksyllä 2016 koulutuskokonaisuus täydentyy kahdella koulutuksella, jotka toteutetaan kokonaan verkossa. Ne koostuvat kolmesta verkkotyöpajasta sekä itsenäisestä työskentelystä. Verkkokoulutukset ajoittuvat loka-marraskuulle 2016.

1. Vertaisryhmämentoroinnilla kohti digitaalista pedagogiikkaa (alkaa lokakuussa 2015)
2. Osallistamista ja ohjaamista SoMen avulla (alkaa helmikuussa 2016)
3. Yhteisölliset oppimisen tilat (alkaa elokuussa 2016)
4. Uudet esitystekniikat oppimisen tukena (alkaa syyskuussa 2016)

5. Asiantuntijaluennot verkossa – laadukasta koulutussuunnittelua opiston verkkotarjontaan (loka-marraskuussa 2016)
6. Koulutusmarkkinointia somessa – näkyvyyttä ja profiilia osaamiseen (loka-marraskuussa 2016)

Lisätiedot:

Verdia-hankkeen verkkosivut
Kooste koulutuspäivistä ja aikatauluista
Verdia Facebookissa
Verdia Twitterissä