På svenska

logoKansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry är en intresseorganisation, vars uppgift är att bevaka medborgarinstituten och deras studerandeförbund. MiF hjälper instituten att trygga jämlikt och livslångt lärande som närservice samt främjer nationellt och internationellt samarbete mellan olika utbildningsorganisationer.

MiF:s kärnuppgift är att påverka medborgarinstitutens ställning, lagstiftningen och verksamhetsresurserna, förbättra medborgarinstitutens image samt öka medvetenheten om medborgarinstituten och deras anseende. MiF stärker och utvecklar medborgarinstitutens ställning i det finländska vuxenutbildningssystemet.

Förbundets centrala samarbetspartner är undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, statsrådet, riksdagen, Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund, Fritt Bildningsarbete rf, Bildningsalliansen, Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande samt de övriga centralorganisationerna inom det fria bildningsarbetet eller motsvarande organisationer.

Förbundet har närmare 200 medlemmar, varav den största delen är sådana som upprätthåller medborgarinstituten (kommuner och privata aktörer).

Kontaktuppgifter

Kansalaisopistojen liitto KoL –
Medborgarinstitutens förbund MiF rf
Annegatan 12 A 15
00120 Helsinki
Finland

tel. +358 (0)40 573 0189
e-post: toimisto (at) kansalaisopistojenliitto.fi

Verksamhetsledare
Jaana Nuottanen

+358 (0)40 741 0641
jaana.nuottanen (at) kansalaisopistojenliitto.fi

Administrations koordinator
Viljami Wiirilinna

+358 (0)40 455 7276
viljami.wiirilinna (at) kansalaisopistojenliitto.fi

Informatör
Lauramaija Hurme

+358 (0)40 573 1620
lauramaija.hurme (at) kansalaisopistojenliitto.fi

Planerare
Laura Ryymin

+358 (0)44 761 0700
laura.ryymin (at) kansalaisopistojenliitto.fi