Valtionhallinnon asiakirjoja

Tälle sivulle on kerätty opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan liittyviä asiakirjoja.

Toimintaa ohjaavia ja taustalla vaikuttavia hallintoasiakirjoja

Opetussuunnitelman perusteet

OPH:n julkaisemat aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen opetussuunnitelman perusteet:


OPH:n julkaisemat taiteen perusopetuksen opetussuunitelman perusteet:


Ylläpitämislupien uusiminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät uudet ylläpitämisluvat astuivat voimaan vuoden 2013 alussa. Ylläpitämislupien uusimiseen liittyneet asiakirjat ja lomakkeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Selvityksiä