Kansainvälisyys

Kansainvälistymiseen ei ole valmista mallia eikä sillä ole yhtä lopputulosta. Sitä voi paremminkin ajatella jatkuvana prosessina, joka perustuu monensuuntaiseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten ja kulttuurien välillä. Jokainen opisto voi toteuttaa kansainvälistymistä itselleen sopivalla tavalla ja edetä joko pienin tai reippaammin askelin.

Tälle sivulle on kerätty joitakin apuvälineitä ja väyliä kansainvälistymisen tueksi:

KoL:n kansainvälistymisopas kansalaisopistoille

KoL:n vuonna 2011 julkaisema kansainvälistymisopas on tarkoitettu tueksi kansalaisopistojen kansainvälistymiseen. Se tarjoaa ideoita ja vinkkejä siihen, miten kansainvälistymistä voi lähteä toteuttamaan käytännössä. Oppaaseen koottujen linkkien kautta avautuu paljon lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille.

EPALE

EPALE eli ePlatform for Adult Learning in Europe on monikielinen avoin yhteisö opettajille, kouluttajille, tutkijoille, päättäjille ja kaikille muille aikuiskoulutuksen ammattilaisille Euroopassa. Sen perusajatuksena on jakaa aikuiskoulutukseen liittyvää sisältöä, kuten uutisia, blogikirjoituksia ja lähdeaineistoja sekä antaa tietoa tapahtumista ja kursseista. Euroopan komission rahoittama EPALE-sovellus on uusin askel Eurooppalaisen aikuiskoulutustarjonnan laadun parantamiseksi. EPALEa voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä.

Erasmus+

Erasmus+ on EU:n kansainvälistymisohjelma, joka yhdistää aiemmat koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmat yhdeksi kokonaisuudeksi. Erasmus+ korvasi siis mm.  vuosina 2007-2013 pyörineen aikuiskoulutuksen vaihto- ja yhteistyöohjelma Grundtvigin. Ohjelma käynnistyi tammikuussa 2014.

Lisätietoja: CIMOn Erasmus+ aikuiskoulutukselle -sivut, joilla esimerkiksi Revontuli-opiston kokemuksia Erasmus+-ohjelmasta.

Nordplus-puiteohjelma

Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-puiteohjelman tarkoituksena on edistää koulutus- ja kulttuuriyhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä kehittää elinikäiseen oppimiseen tähtäävää koulutusta. Ohjelmaa hallinnoi CIMO. Kansalaisopistojen kannattaa perehtyä erityisesti seuraaviin Nordplus-ohjelman toimintoihin:

Nordplus Aikuiskoulutus (CIMO)
Nordplus Horisontal (CIMO)
Nordplus Pohjoismaiset kielet (CIMO)

CIMOn julkaisuja

Pätäri, J. (2013). Miten me sen teimme. Aikuiskoulutusorganisaatioiden hyviä käytäntöjä kansainvälisessä hankeyhteistyössä. Julkaisussa Sastamalan opisto ja kolme muuta aikuiskoulutusorganisaatiota kertovat kokemuksistaan.

Hyväkin strategia vaatii toteuttajansa! Selvitys maakuntien kansainvälisestä toiminnasta
CIMO selvitti maakuntien aktiivisuutta kansainvälistymisessä vuonna 2011. Julkaisusta selviää muun muassa maakuntien aktiivisuus Nordplus-ohjelmien rahoituksen haussa.

CIMOn aili-sähköpostilista + sosiaalisen median kanavat

Liittymällä CIMOn aili-sähköpostilistalle saat ajankohtaiset tiedotteet koskien Grundtvig- ja Nordplus-ohjelmia. Lista on tarkoitettu aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen parissa työskenteleville.

Kansainväliset aikuiskouluttajat Facebookissa

ADULT LEARNING FI Twitterissä

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL

NVL tekee tunnetuksi pohjoismaista aikuiskoulutuksen osaamista, levittää tietoa kokemuksista ja innovaatioista sekä tukee pohjoismaista yhteistyötä luoden myös uusia yhteistyömalleja.

NVL julkaisee 11 kertaa vuodessa uutiskirjeen, johon kootaan aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön pohjoismaisia uutisia ja tapahtumia. NVL julkaiseeuutiskirjeen myös suomeksi. NVL julkaisee myös DialogWeb-verkkolehteä.

Kansalaisopistojen liitto toimii NVL:n isäntäorganisaationa vuosina 2013-2016.

Euroopan aikuiskasvatusliitto (EAEA)

EAEA on eurooppalainen järjestö, joka pyrkii edistämään aikuisopiskelua elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. EAEA kehittää hyviä käytäntöjä, välittää tietoa ja tekee kansainvälistä yhteistyötä.

European InfoNet Adult Education -verkosto

InfoNet kokoaa jatkuvasti kasvavaan tietokantaansa Euroopan aikuiskoulutusta koskevaa aineistoa, kuten artikkeleita, uutisia ja haastatteluita. Sen parissa työskentelee laaja toimittajien verkosto. Lue lisää.