Lausunto OKM:lle valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta

LAUSUNTO
7.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto

Asia Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma
Viite Lausuntopyyntö OKM/42/040/2015

Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen -hanke (OHRA) on ehdottanut, että ”hallituksen toimintasuunnitelmasta erillisiä valtioneuvoston strategiatyyppisiä ohjausasiakirjoja vähennetään reilusti kuluvalla hallituskaudella.

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma on ollut luonteeltaan valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty ohjausasiakirja. Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on kumota koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa koskevat pykälät yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa sekä kehittämissuunnitelmaa koskeva asetus.”

Kansalaisopistojen liitto KoL on pyrkinyt edistämään Vapaan sivistystyön kehittämissuunnitelma KESUn aikaansaamista. Eri koulutustoimijoiden selkeät työn- ja vastuujaot ovat erityisen tärkeitä nyt, kun koulutukseen varatut resurssit ovat uudelleentarkastelun kohteena. Vapaalla sivistystyöllä on tutkitusti merkittävä tehtävä osana suomalaisen sivistysvaltion rakentumista. Tämä tehtävä näyttää tulevaisuudessa entisestään vahvistuvan. VST-Kesun merkitys on tärkeä myös strategisesti muutoksia ja kehittämistä ohjaavana ja suuntaavana asiakirjana, joka yhdenmukaistaa ja tekee kentän kehittämisestä pitkäjänteisempää.

Koulutusta ja tutkimusta on mitoituksen, taloudellisen suunnittelun ja ennakoinnin lisäksi edelleen tärkeää käsitellä laaja-alaisemmin, eri hallinnon ja sektorirajat ylittäen. Yleinen KESU on aikaisemmin sitonut asiat yhdeksi hallituskaudeksi. Tällä hetkellä voimassa olevan strategisen hallitusohjelman ja valittujen ja rahoitettujen kärkihankkeiden lisäksi on tärkeää löytää toimiva tapa reagoida ajantasaisesti yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.

Kunnioittavasti

Liisa Vornanen
Puheenjohtaja

Jaana Nuottanen
Toiminnanjohtaja

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail