Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lausunto
2.11.2015

Eduskunta
Sivistys- ja tiedejaosto
kaisa.iso-sipila@eduskunta.fi

Asia Kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi HE 30/2015 vp
Viite Lausuntopyyntö 16.10.2015

Kansalaisopistojen liitto KoL pitää hallituksen määrärahaesitystä kansalaisopistotoiminnan valtionosuudesta ja valtionavustuksista (29.30.30) perusteltuna lukuun ottamatta turvapaikanhakijoiden alkuvaiheen koulutusta.

Turvapaikanhakijoiden koulutuksen laajentaminen olisi kansalaisopistoissa nopeallakin aikataululla mahdollista, mikäli siitä aiheutuvat kustannukset kompensoitaisiin sataprosenttisesti (LIITE: taustamuistio). Kansalaisopistojen liitto esittää jaostolle vuodelle 2016 kahden miljoonan euron lisäystä kansalaisopistojen valtionavustuksiin.

Kansalaisopistot elävät ajassa ja reagoivat yhteiskunnallisiin muutoksiin ketterästi. Toiminta laajenee koko ajan uusille yhteiskunnallisille rajapinnoille. Ammattimainen kehittämisote sekä (osasta) vanhoista toimintamalleista luopuminen on välttämätöntä esimerkiksi sote-uudistuksen aiheuttaman uusien tehtävien monimuotoistuessa. Esimerkkejä tällaisista ovat muun muassa toimintakyvyn ylläpito, terveyden edistäminen, kansalaisvaikuttamisen varmistaminen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen rohkaiseminen myös maahan muuttaneiden keskuudessa.

Kansalaisopistojen liitto pyytää jaostoa huomiomaan, että momentilla 29.30.53 oleva määrärahaesitys Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja muiden järjestöjen sivistystoimintaan leikkaa aikaisempaa tukea 12,7 prosenttia. Tällä määrärahalla (yleisavustuksella) tuetaan myös Kansalaisopistojen liittoa, joka puolestaan tukee kansalaisopistojen, Suomen suurimman oppilaitosmuodon, kehittämistyötä eri puolilla maata.

KoL on omalta osaltaan jo useampia vuosia sitten ajanut valtakunnallisten vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen voimavarojen yhdistämistä. Vapaassa sivistystyössä on tällä hetkellä päällekkäisyyttä sekä oppilaitos- että järjestötasolla. Juustohöylämalli ja järjestöjen hidas näivettäminen ei ole liiton mielestä kuitenkaan toimivin tapa kehittää toimialaa. Liitto esittää myös Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen rahoituksen eriyttämistä valtion talousarviossa omaksi budjettikohdakseen.

LIISA VORNANEN
Liisa Vornanen
Puheenjohtaja

JAANA NUOTTANEN
Jaana Nuottanen
Toiminnanjohtaja

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail