Lausunto OKM:lle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunto
11.2.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamo
PL 29
00023 Valtioneuvosto

Asia Lausuntopyyntö
Viite OKM/6/010/2015

Asetusesitys koskee erityisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa annettavan koulutuksen tarkempaa säätelyä. Esitykset perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman rakenne- ja rahoitustyöryhmän työhön. Esityksen yhtenä keskeisenä sisältönä on yhtenä opiskelujaksona järjestettävän koulutuksen vähimmäispituuden lyhentäminen 15 tunnista 10 tuntiin.

Kansalaisopistojen liitto on jättänyt työryhmän muistioon täydentävän lausuman yhtenäisen opintojakson pituudesta (liite 5, s. 57). Lausuman mukainen kanta on tuotu liiton osalta esiin myös Vapaa Sivistystyö ry:n samasta aiheesta antamassa lausunnossa. Kansalaisopistojen liitto ei siis yhdy Vapaa Sivistystyö ry:n puoltavaan lausuntoon esitetyn yhtenäisen opintojakson pituuden (10 tuntia) osalta.

Kansalaisopistojen liitto on huolestunut siitä, että tiukkoina taloudellisina aikoina vapaan sivistystyön viiden eri oppilaitosmuodon toiminnan päällekkäisyyttä lisätään entisestään lainsäädännöllisin toimin. Yhteistyön lisääminen on helppoa ja luonnollista silloin kun oppilaitosten toiminnassa olisi luonteva ja selkeä työnjako. Vapaa sivistystyö on merkittävä osa suomalaista aikuiskoulutusjärjestelmää. Se voisi parhaimmillaan hyödyttää yhteiskuntaa nykyistä huomattavasti enemmän.

LIISA VORNANEN
Liisa Vornanen
Puheenjohtaja

JAANA NUOTTANEN
Jaana Nuottanen
Toiminnanjohtaja

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail