mediataidot

Vieraskynä: Mediataidot kuuluvat kaikille!

Erilaiset mediat, esimerkiksi kirjat, elokuvat, sanomalehdet, tietokoneet, kännykät ja internet, ovat tuttuja asioita jokapäiväisessä elämässä. Ne mahdollistavat monia asioita niin vapaa-ajalla, harrastuksissa kuin työssä ja opiskeluissakin. Median tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin monenlaisia taitoja. Helmikuussa vietettävällä Mediataitoviikolla edistetään laaja-alaisesti mediaan liittyvää osaamista.

Tutkimusten mukaan ihmiset käyttävät erilaisia medioita monipuolisesti ja erilaisiin tarkoituksiin. Ihmiset kuuntelevat musiikkia, seuraavat uutisia ja ajankohtaisia asioita, lukevat kirjoja ja sarjakuvia, olevat yhteydessä toisiinsa, ottavat valokuvia tai videoita ja pelaavat pelejä. Erityisesti internetillä on merkittävä rooli mediankäytössä. Tilastokeskuksen julkaisemien tuoreimpien tietojen mukaan suomalaiset käyttävät internetiä yhä useammin. Vuonna 2016 suomalaisista 88 prosenttia käytti internetiä. Alle 55-vuotiaista internetiä käyttivät lähes kaikki.

Erilaisten teknologioiden kehittyminen ja mediavälineiden yleistyminen ovat tuoneet paljon erilaisia mahdollisuuksia yhä useammalle. Median avulla voimme muun muassa oppia ja saada tietoa, harrastaa, toimia yhteisön ja ympäristön hyväksi ja vaikuttaa asioihin, ilmaista itseämme ja olla yhteydessä muihin ihmisiin. Laitteet ja välineet eivät kuitenkaan itsestään riitä, vaan median mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää monenlaista osaamista. Mediaan liittyviä taitoja ja tietämystä voidaan kutsua medialukutaidoksi.

Medialukutaito on nykypäivän sivistystä

Medialukutaitoon kuuluu niin median tulkintaan kuin sen tuottamiseenkin liittyviä taitoja. Medialukutaitoinen osaa käyttää, tulkita ja analysoida mediaa sekä toisaalta myös ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämän lisäksi medialukutaitoon kuuluu myös tietämys erilaisista mediaan liittyvistä asioista. Monipuolinen mediaosaaminen tukee yksilön kasvua ihmisenä, elinikäistä oppimista ja aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan.

Nykyisessä mediakulttuurissa medialukutaidon voi nähdä olevan myös sivistyksellinen kysymys. Digitaalinen media tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia oppimiselle ja oman sivistyksen kehittämiselle. Tästä esimerkkejä ovat erilaiset verkosta löytyvät taide- ja kulttuuriteokset, digitaaliset näyttelyt ja kulttuuriperintöä vaalivat, uudistavat ja näkyväksi tekevät palvelut. Median avulla voimme etsiä ja löytää monimuotoista tietoa eri lähteistä, voimme laajentaa näkemystämme tutustumalla ajattelijoihin eri puolilta maailmaa, nähdä paikkoja, joihin meillä ei muuten olisi pääsyä, keskustella muiden ihmisten kanssa välittämättä maantieteellisestä sijainnista ja käännösohjelmien avulla ylittää jopa kielimuureja. Näiden mahdollisuuksien näkökulmasta elämme aiempaa sivistysmyönteisemmässä maailmassa. Medialukutaito voidaankin ymmärtää laajalti osana nykyajan sivistystä.

Medialukutaitoa edistetään Mediataitoviikolla

Mediataitoviikko on helmikuisin (6.-12.2.2017) vietettävä valtakunnallinen mediakasvatuksen teemaviikko, jota vietetään ympäri Suomea esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorisotaloissa, kirjastoissa ja museoissa. Laaja-alaisen medialukutaidon edistämisessä myös kansalaisopistoilla on paljon mahdollisuuksia.

Medialukutaidon edistämiseksi ei ole yhtä ja oikeaa tapaa, joten toiminnan suunnittelu voi lähteä omista lähtökohdista käsin. Mediataitoviikkoa varten toteutetaan paljon erilaisia materiaaleja ja kampanjoita. Ilmoittautumalla mukaan Mediataitoviikkoon voi saada uutiskirjeenä listauksen työssä hyödynnettävistä maksuttomista materiaaleista. Esimerkkejä tämän vuoden materiaaleista ovat empatiataitojen edistämiseen keskittyvä ”Pullopostia Mediameressä” sekä muutosta tarkasteleva ”Aikamatkaajat”-materiaali.

Lisätietoa ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät Mediataitoviikon verkkosivuilta (www.mediataitoviikko.fi). Pysyt myös kuulolla seuraamalla Mediataitokoulun Facebook-sivua tai Twitter-tiliä.

Tervetuloa mukaan edistämään kaikille kuuluvia mediataitoja!

Kuva: Lauri PalsaLauri Palsa
Projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
lauri.palsa@kavi.fi

Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti mutta sen toiminnot suunnitellaan yhdessä noin 50 kansallisen organisaation kanssa. Myös Kansalaisopistojen liitto on yksi Mediataitoviikon kumppaneista.

 

Vieraskynässä julkaistaan kansalaisopistokenttää koskevia ajankohtaisia kirjoituksia erilaisista näkökulmista. Voit tarjota palstalle omaa näkökulmaasi sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@kansalaisopistojenliitto.fi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail