Vieraskynä: Sydän tekee hyvää -liikuntahanke Järvi-Saimaan kansalaisopistossa

Vapaan sivistystyön oppilaitokset toimivat luontevasti erilaisissa hankkeissa yhteistyökumppanina ja erilasten kuntalaisten hyvinvointia ylläpitävien toimintojen kokeilijana. Vapaan sivistystyön kentällä opistot ovatkin haluttuja yhteistyökumppaneita.

Niille kuntalaisille, joille kansalaisopistotoiminta on tuttua, on helppo tulla mukaan toimintaan. Vastaavasti niille, joille toiminta ei ole entuudestaan tuttua, se tarjoaa matalan kynnyksen kokeilla erilaisia liikuntamuotoja. Kansalaisopistotoiminta mahdollistaa erilaisten ihmisten liikuntaharrastuksen kuntoa ylläpitävänä ja vahvistavana toimintana. Kansalaisopistotoiminnan yhtenä keskeisenä tekijänä onkin toimia mahdollistajana.

Järvi-Saimaan kansalaisopisto toimii tyypillisessä maaseutumiljöössä, jossa tarjolla on monenkirjavia liikuntamahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia kuntalaiset eivät välttämättä aina kuitenkaan osaa tai halua hyödyntää. Vastaavasti osalla kuntalaisista on suuri kynnys osallistua opiston järjestämään liikuntatoimintaan ja lähteä liikkeelle, vaikka niiden saavutettavuus olisikin helppoa.

Sydän tekee hyvää -liikuntahanke mahdollistajana

Järvi-Saimaan kansalaisopisto aloitti Sydän tekee hyvää –liikuntahankkeen yhteistyössä Juvan Sydänyhdistyksen ja Savon Sydänpiirin kanssa, koska opisto halusi tarjota kuntalaisille mahdollisuuden matalan kynnyksen liikuntaharrastuksen aloittamiseen. Samalla se antoi kuntalaisille mahdollisuuden tutustua Juvan kunnan erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin. Juvan Sydänyhdistyksen ja Savon Sydänpiirin kanssa toteutettava yhteistyö antoi lisäelementtejä opiston perinteisen kurssin ”liikuntakaavaan”.

Toiseksi kurssilaiset innostuivat siitä, että he pystyivät räätälöimään kurssin ”itsensä näköiseksi”. Ennen kurssin varsinaista alkamista, kurssilaiset sopivat yhdessä opettajansa kanssa, millä liikuntamenetelmillä ja -tavoilla he halusivat ylläpitää ja kehittää kuntoaan hankkeen aikana. Hankkeen aikana kävikin ilmi, että edellä mainitut tekijät ylläpitivät kurssilaisten korkeaa motivaatiota yllä koko hankkeen ajan. Tätä edesauttoi, että liikuntakokeilujen ohella kurssilaiset saivat myös sosiaalisen yhteisön yleisen hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Ryhmässä vallitsi innokas ja toinen toistaan tukeva ilmapiiri. Uskallettiin puhua rohkeasti myös vaikeista asioista. Tämä oli mahdollista, koska opisto sai myös uimahallin puolella toimia omana ryhmänä.

Kurssi oli tosi hyvä. Meitä oli eri kuntoisia, toiset ei jaksanut kävellä, kuin vähänmatkaa annetussa ajassa. Toiset jaksoi paremmin. Kävimme eri kuntoutuslajeja läpi, mikä laji sopisi kellekin parhaiten ja kunnonmukaa. Ryhmässä tekeminen se on A & O. Kurssin lopussa oli tärkein toive, että kurssi jatkuisi vielä kevätlukukaudenkin. Opettaja oli asiantunteva , sopiva ja kannustava liikkumaan. Toivon, että tälläinen kuntouttava kurssi sydänpotilaille yleistyisi koko Suomen alueelle.

Kurssipalaute syksyn 2017 Sydän tekee hyvää -liikuntakurssista Järvi-Saimaan kansalaisopistossa

Hankkeen toteuttaminen käytännössä

Sydän tekee hyvää toteutettiin Järvi-Saimaan kansalaisopistossa yhtenä opintokurssina syksyllä 2017. Kurssin järjestelyissä auttoi Juvan Sydänyhdistys. Osallistujat saivat kukin henkilökohtaisen alkutestausajan, jossa testaukset suoritti Savon Sydänpiirin terveydenhoitaja. Alkutestaukseen kuului verenpaineen, vyötärönympäryksen ja kolesterolin mittaaminen.  Lisäksi osallistujille annettiin terveysneuvontaa ja lisää tietoa tulevasta kurssista. Varsinaisella ensimmäisellä yhteisellä kokoontumiskerralla sovittiin yhteisesti syksyn ohjelma ja katsottiin Sydänliiton toimittama opetusvideo.

Kymmeneen yhteiseen viikottaiseen kokoontumiskertaan sisältyi sauvakävelyä, kuntosaliharjoittelua, ulkokuntolaitteisiin tutustumista sekä liikuntasalissa voimistelua erilaisia liikuntavälineitä hyödyntäen. Edellisen lisäksi kurssilla tutustuttiin frisbee-rataan, vesijumppaan ja vesikävelyyn. Kukin kerta kesti 60 minuuttia. Tavoitteena oli tutustua erilaisiin liikuntamuotoihin ja löytää niistä kenties itselle sopiva tapa liikkua. Jokaiseen kertaan sisältyi myös keskustelua liikunnan vaikutuksista sydänterveyteen sekä vertaistukea osallistujien kesken.

Viimeinen kokoontumiskerta oli haikea. Ryhmä kokoontui kunnanviraston valtuustosaliin, jossa piparin ja glögin nauttimisen jälkeen jaettiin jokaiselle epävirallinen todistus ”ahkerasta osallistumisesta ja kiinnostuksesta omaa sydänterveyttä kohtaan”. Samalla kerrattiin syksyn aikana opittuja asioita ja käytiin läpi kokemuksia. Jokainen sai lahjaksi vastuskuminauhan. Opettaja kannusti jatkamaan liikuntaa edelleen ja antoi vinkkejä Juvan kunnassa toimivista ryhmistä. Ravitsemusterapeuttiopiskelija oli koonnut sivupöydälle ravintonäyttelyn ja hän vastaili esiin tulleisiin kysymyksiin. Halukkailla oli mahdollisuus Savon Sydänpiirin tekemiin loppumittauksiin.

Yhteistyö Sydänliiton, Savon Sydänpiirin ja paikallisen Juvan Sydänyhdistyksen kanssa toimi sujuvasti. Toki ryhmää ohjannut fysioterapeutti (YAMK) Ritva Hänninen toivoi, että kurssille olisi ilmoittautunut myös työikäisiä kuntalaisia, mutta tällä kertaa kaikki olivat ikäihmisiä. Jokaisella oli jo selvä terveyshaitta eli enää ei voinut puhua preventiivisestä ryhmästä. Tällaisessa tapauksessa on tärkeää, että ryhmää ohjaava henkilö on sydän -ja verisuonisairauksiin perehtynyt terveydenhuollon ammattilainen.

Hankkeissa opettajakin oppii

Opettajana oppii myös itse uudesta ryhmästä jotakin. Ryhmän opettaja fysioterapeutti (YAMK) Ritva Hänninen kertoi, että tällä kertaa hän joutui kertaamaan uusimman tiedon sydän- ja verisuonisairauksista ja liikunnan vaikutuksesta niihin. Hän myös oivalsi jälleen, miten suuri merkitys ryhmäytymisellä on kurssin onnistumiseen. Ritva totesi osuvasti, että omaa persoonaa on opettajankin uskallettava laittaa likoon. Niin tälläkin kertaa.

Anne Partanen 
Järvi-Saimaan kansalaisopiston rehtori, KT
Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsen

Ritva Hänninen
Fysioterapeutti (YAMK)
Ammatillinen opettaja

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail