tammikuu 8, 2018

Vieraskynä: Vermeä vapaaseen sivistystyöhön

Kaipaatko joskus vapaata juttelua työasioista kollegan kanssa? Oletko uusi opettaja vailla tarkempaa tietoa miten työyhteisössäsi asioita hoidetaan? Oletko jo pitkään toiminut, kokenut opettaja ja kaipaat vähän uusia tuulia?

Kaikkeen tähän voi vastauksena olla Verme eli vertaisryhmämentorointi. Se on Suomessa kehitetty toimintamalli erityisesti opettajien työn tueksi. Siinä on jotain samaa kuin hyvissä kahvipöytäkeskusteluissa kollegoiden kesken, työnohjauksessa, työhön perehdytyksessä, koulutuksessa…ja kuitenkin se on jotain ihan omanlaistaan toimintaa. Tutkimusten mukaan Verme-ryhmään osallistuminen on vahvistanut osallistujien ammatti-identiteettiä, parantanut työssä jaksamista ja lisännyt ammattitaitoa. Se on osoittautunut myös loistavaksi  tavaksi välittää hiljaista tietoa työyhteisössä.

Verme-ryhmässä on useimmiten 5-8 osallistujaa, saman alan toimijoita. Se kokoontuu parin kuukauden välein, n. 1,5 h kerrallaan. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta useimmat työnantajat tukevat toimintaa niin, että siihen saa osallistua työajalla. Ryhmä päättää itse säännöistään ja vapaamuotoisten keskustelujensa teemoista.  Ryhmän vetäjänä toimii  vertaisryhmämentorointiin perehdytetty henkilö, ryhmäläisten kanssa samankaltaista työtä tekevä ”vertainen”.

Suomen opettajien koulutusta järjestävien korkeakoulujen verkosto on saanut vuosille 2017–2019 rahaa Vermen laajentamiseen koko koulutuskenttään. Tampereen ammattikorkeakoulun vastuulla ovat vapaan sivistystyön toimijat. Tähän liittyen tarjotaan mm. kansalais- ja työväenopistojen opettajille mahdollisuutta lähteä mukaan Verme-mentorikoulutukseen v.2018.  Suunnitelmassa on  2-3 verkkotapaamista ja 1 lähitapaaminen sekä keväällä että  syksyllä.  Koulutuksessa  perehdytään Vermeen, sen taustaan ja toimintamalliin, saadaan työkaluja ryhmän vetämiseen sekä käynnistetään oma Verme-ryhmä.  Sivutuotteena koulutuksen myötä (ei siis lähtövaatimuksena!) tulee kokemusta myös digitaalisten työkalujen käytöstä, sillä suurin osa tapaamisista tapahtuu verkkokeskusteluina tai webinaareina.  Tarkempaa tietoa koulutuksesta tulee tammikuussa Kansalaisopistojen liiton kautta.

Jos et tohdi lähteä mentorikoulutukseen ja mentoriksi, voit myös liittyä johonkin lähelläsi toimivaan Verme-ryhmään. Kaikki mentorikoulutukseen tulevat käynnistävät oman Verme-ryhmänsä ja lisäksi nyt käynnistyneen hankkeen myötä käynnistetään pilotteja eri puolilla Suomea. Pilottiopistoina mukana ovat mm. Helsingin työväenopisto sekä kansalaisopistoja Koillismaalta: Kuusamo, Posio,  Pudasjärvi,  Ranua ja Taivalkoski.

Lähde rohkeasti mukaan Verme-seikkailuun etsimään, löytämään ja vahvistamaan omaa opettajuuttasi! Lisätietoa Vermestä löydät esim. teoksesta Heikkinen, H., Jokinen H., Markkanen, I ja Tynjälä, P. (toim.) Osaaminen jakoon – Vertaisryhmämentorointi opetusalalla tai osoitteesta www.verme.fi.

Hanketyöntekijä Sirkka Hokkanen
sirkka.hokkanen@tamk.fi

Vieraskynässä julkaistaan kansalaisopistokenttää koskevia ajankohtaisia kirjoituksia erilaisista näkökulmista. Voit tarjota palstalle omaa näkökulmaasi sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@kansalaisopistojenliitto.fi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Maksutonta henkilöstökoulutusta kansalaisopistoihin kevääksi 2018

KoL tarjoaa jäsenopistoilleen ainutlaatuista maahanmuuttaja-aiheista henkilöstökoulutusta kevään 2018 aikana. KoL:n järjestämät maksuttomat työpajat käsittelevät maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kohtaamista ja maahanmuuttajakoulutusta. Työpajat sopivat koko opiston henkilökunnalle hallinto- ja asiakaspalveluhenkilöstöstä opetushenkilökuntaan.

Yhden työpajan kesto on puoli päivää (3h) tai kokonainen päivä (6h). Työpajan voi tilata joko yksittäinen opisto tai useampi yhteistyönä esimerkiksi opistopiirin, naapuriopistojen tai muuten samoista teemoista kiinnostuneiden kesken. KoL:n hankesuunnittelija Lilli Rasilainen saapuu paikan päälle vetämään työpajaa sovittuna ajankohtana.

Työpajoja toteutetaan tammikuusta huhtikuun loppuun 2018. Tilaaminen tapahtuu verkkolomakkeen kautta. Lillin kalenteri on jo alkukevään osalta jokseenkin täynnä, mutta tilaa löytyy vielä erityisesti huhtikuulta. Tutustuthan ennen tilausta myös KoL:n kevään 2018 seminaarikalenteriin täällä.

Työpajoja on tarjolla viidestä teemasta. Teemat, ajatellut kohderyhmät ja tarkemmat sisällöt on kuvattu alla sekä koulutusesitteessä. Kustakin teemasta voidaan pitää erimittaisia työpajoja ja yksittäinen työpaja räätälöidään sisällöltään opiston tarpeiden mukaiseksi. Puolikkaan päivän aikana ehditään käsitellä 1–2 ja kokonaisen päivän aikana 2–4 teemaa.

Myös valittavissa olevien teemojen ulkopuolelta voi esittää toiveita käsiteltävistä aiheista. Niiden toteuttamisesta sovitaan erikseen KoL:n kanssa.

Lisätiedot:
hankesuunnittelija Lilli Rasilainen
(lilli.rasilainen@kansalaisopistojenliitto.fi / 044 727 1904)

Selviä Suomesta -kurssikonsepti

• Suomi-tietoa sisältävä vapaan sivistystyön kurssikonsepti maahanmuuttajaopetukseen
• Kurssikonseptiin tutustuminen
• Mitä sisältöjä ja materiaaleja omalle kurssille käyttöön? Mikä soveltuu millekin kohderyhmälle?
Kokemusten vaihtoa.
• Mitkä yhteiskuntatietoasiat ovat erilaisille maahanmuuttajaryhmille tarpeellisia tai vieraita?
Miten Suomen yhteiskuntaan, tapoihin ja suomalaisiin liittyviä asioita voi opettaa,
selittää ja taustoittaa?
Kohderyhmä: S2-opettajat

Kulttuuritietoisuus kansalaisopistojen kohtaamistilanteissa

• Kulttuuritietoisuuskoulutusta opistojen henkilöstölle
• Tavoitteena luontevampi vuorovaikutus
• Käytännön ohjeita ja pohdintaa, kokemusten vaihtoa
Kohderyhmä: asiakaspalveluhenkilöstö, opettajat

Selkokieli vuorovaikutustilanteissa

• Miten puhun ja kirjoitan helppoa suomea?
• Vuorovaikutustilanteet ja selkokieli
• Tavoitteena toimivampi vuorovaikutus
• Opistojen oppaat ja ohjetekstit selkeämmiksi
• Käytännön harjoittelua ja pohdintaa, kokemusten vaihtoa
Kohderyhmä: asiakaspalveluhenkilöstö, opettajat

Maahanmuutto Suomeen -tietopaketti

• Perustiedot Suomeen kohdistuvasta maahanmuutosta.
• Keitä Suomeen muuttaa, kuinka paljon ja mistä syistä?
• Mitä on kotoutuminen ja kotouttaminen?
• Kotouttamisesta vastaavat viranomaiset ja muut toimijat
Kohderyhmä: asiakaspalveluhenkilöstö, opettajat, rehtorit

UMAKO-opetussuunnitelmat ja kurssitoiminnan aloittaminen

• Opetushallituksen laatiman OPS-suosituksen esittely
• Kansalaisopistojen OPS-suosituksen esittely
• Oppilaitoskohtaisen UMAKO-kurssitoiminnan aloittamiseen liittyvä neuvonta
• Opetuksen sisältöihin liittyvä ideointi
Kohderyhmä: rehtorit, opettajat ja suunnittelijat

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail