Vieraskynä: Vermeä vapaaseen sivistystyöhön

Kaipaatko joskus vapaata juttelua työasioista kollegan kanssa? Oletko uusi opettaja vailla tarkempaa tietoa miten työyhteisössäsi asioita hoidetaan? Oletko jo pitkään toiminut, kokenut opettaja ja kaipaat vähän uusia tuulia?

Kaikkeen tähän voi vastauksena olla Verme eli vertaisryhmämentorointi. Se on Suomessa kehitetty toimintamalli erityisesti opettajien työn tueksi. Siinä on jotain samaa kuin hyvissä kahvipöytäkeskusteluissa kollegoiden kesken, työnohjauksessa, työhön perehdytyksessä, koulutuksessa…ja kuitenkin se on jotain ihan omanlaistaan toimintaa. Tutkimusten mukaan Verme-ryhmään osallistuminen on vahvistanut osallistujien ammatti-identiteettiä, parantanut työssä jaksamista ja lisännyt ammattitaitoa. Se on osoittautunut myös loistavaksi  tavaksi välittää hiljaista tietoa työyhteisössä.

Verme-ryhmässä on useimmiten 5-8 osallistujaa, saman alan toimijoita. Se kokoontuu parin kuukauden välein, n. 1,5 h kerrallaan. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta useimmat työnantajat tukevat toimintaa niin, että siihen saa osallistua työajalla. Ryhmä päättää itse säännöistään ja vapaamuotoisten keskustelujensa teemoista.  Ryhmän vetäjänä toimii  vertaisryhmämentorointiin perehdytetty henkilö, ryhmäläisten kanssa samankaltaista työtä tekevä ”vertainen”.

Suomen opettajien koulutusta järjestävien korkeakoulujen verkosto on saanut vuosille 2017–2019 rahaa Vermen laajentamiseen koko koulutuskenttään. Tampereen ammattikorkeakoulun vastuulla ovat vapaan sivistystyön toimijat. Tähän liittyen tarjotaan mm. kansalais- ja työväenopistojen opettajille mahdollisuutta lähteä mukaan Verme-mentorikoulutukseen v.2018.  Suunnitelmassa on  2-3 verkkotapaamista ja 1 lähitapaaminen sekä keväällä että  syksyllä.  Koulutuksessa  perehdytään Vermeen, sen taustaan ja toimintamalliin, saadaan työkaluja ryhmän vetämiseen sekä käynnistetään oma Verme-ryhmä.  Sivutuotteena koulutuksen myötä (ei siis lähtövaatimuksena!) tulee kokemusta myös digitaalisten työkalujen käytöstä, sillä suurin osa tapaamisista tapahtuu verkkokeskusteluina tai webinaareina.  Tarkempaa tietoa koulutuksesta tulee tammikuussa Kansalaisopistojen liiton kautta.

Jos et tohdi lähteä mentorikoulutukseen ja mentoriksi, voit myös liittyä johonkin lähelläsi toimivaan Verme-ryhmään. Kaikki mentorikoulutukseen tulevat käynnistävät oman Verme-ryhmänsä ja lisäksi nyt käynnistyneen hankkeen myötä käynnistetään pilotteja eri puolilla Suomea. Pilottiopistoina mukana ovat mm. Helsingin työväenopisto sekä kansalaisopistoja Koillismaalta: Kuusamo, Posio,  Pudasjärvi,  Ranua ja Taivalkoski.

Lähde rohkeasti mukaan Verme-seikkailuun etsimään, löytämään ja vahvistamaan omaa opettajuuttasi! Lisätietoa Vermestä löydät esim. teoksesta Heikkinen, H., Jokinen H., Markkanen, I ja Tynjälä, P. (toim.) Osaaminen jakoon – Vertaisryhmämentorointi opetusalalla tai osoitteesta www.verme.fi.

Hanketyöntekijä Sirkka Hokkanen
sirkka.hokkanen@tamk.fi

Vieraskynässä julkaistaan kansalaisopistokenttää koskevia ajankohtaisia kirjoituksia erilaisista näkökulmista. Voit tarjota palstalle omaa näkökulmaasi sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@kansalaisopistojenliitto.fi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Kirjoittajasta