erasmus

Vieraskynä: Erasmus+-hankkeella vinkkejä maahanmuuttajaryhmien aktivointiin opistoissa

Vuoden 2015 akuutissa turvapaikanhakijatilanteessa Helsingin työväenopisto halusi kehittää pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin kohdistuvaa toimintaansa. Halusimme kantaa kortemme kekoon tilanteessa, jossa yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli tärkeää ja välttämätöntä. Lisäksi halusimme löytää uusia keinoja kaikkien maahanmuuttajien tavoittamiseksi sekä uudenlaisten kurssien ja kohtaamisten mahdollistamiseksi opistossamme.

Syksyllä 2016 käynnistyi kaksivuotinen ERASMUS+ KA2-hanke Network supporting refugees –Education, NGOs, Public Authorities. Mukana oli kahdeksan maata ja koordinointia hoiti Itävallasta Wienin kansalaisopisto. Hanke kytkeytyi Helsingin työväenopiston opetussuunnitelmaan, jonka painoaloissa nousevat esiin osallisuus, yhteiskunnallisen syrjäytymisen ehkäisy sekä maahanmuuttajien opetus. Lisäksi opiston kansainvälisyysstrategian 2016–2020 tavoitteena on rohkaista uusien toimintamallien löytämiseen ja kokeiluun opistossamme.

Hankkeen tavoitteena oli selkiinnyttää ja löytää uusia mahdollisuuksia vapaan sivistystyön ja järjestöjen rooleille maahanmuuttajien integroitumisen edistäjinä. Tarkoituksena oli tutustua eri maiden tapoihin aktivoida maahanmuuttajia. Lisäksi hankkeessa selvitettiin jokaisen maan turvapaikanhakumenettelyä ja maahanmuuton tilannetta hankkeen toimintavuosina. Hyviä käytäntöjä tutkittiin ja niiden perusteita koottiin yhteen maahanmuuttajia haastattelemalla. Haastatteluista esiin nousseet ja jo olemassa olevat hyvät käytännöt esiteltiin muulle hankeryhmälle. Jokainen maa valitsi pilotoitavakseen toisen maan hyvän käytännön, ja raportoi sen kokeilusta ja käyttöönotosta.

Raportit ja koosteet löytyvät hankkeen verkkosivulta. Hanke nosti esiin tapoja, jotka ovat hyödynnettävissä vapaan sivistystyön ja järjestöjen toiminnassa sekä verkostoyhteistyönä. Sovellettuina ne sopivat mihin vain.

Opistomme hanke herätti mahdollisuuksiin, jotka meillä jo ovat, mutta joita ei ehkä osattu vielä hyödyntää. Hyvistä käytännöistä löytyy mahdollisuuksia, esimerkkejä ja ideoita moneen mm. projekteja, tapahtumia, kursseja, opetusmetodeita ja vapaaehtoistyötä. Ideoita siihen, miten voidaan lisätä kulttuurienvälistä kohtaamista ja tietoutta, jakaa elämäntarinoita, tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa, oppia toisiltamme, kuulla ja välittää erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä, tuoda persoonoita ja heidän taitojaan esille, antaa ääni ja alusta ilmaisulle ja jakaa ja tutkia kulttuurisia ilmiöitä kursseilla. Näitä toteuttamalla opistollamme on hyvät lähtökohdat suvaitsevaisuuden, ymmärryksen sekä kulttuuritietouden ja osallisuuden lisäämiseen!

Teksti: Koulutussuunnittelija Annika Vesanto, Helsingin työväenopisto
Kuva: Helsingin työväenopisto

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ota maailma haltuun 6.9. (Helsinki) ja 13.9. (Oulu)

CIMO ja Kansalaisopistojen liitto järjestävät opistojen kansainvälistymistyön tueksi seminaarin, joka tarjoaa työkaluja kansainvälisen toiminnan ja verkostoitumisen kehittämiseen. Päivän aiheita ovat mm. kv-strategioiden kehittäminen ydinteemojen kautta, Nordplus- ja Erasmus+-ohjelmat sekä hankeyhteistyö ja oman organisaation näkyvyyden lisääminen. Tilaisuudessa tutustutaan myös siihen, kuinka aikuiskoulutuksen eurooppalaista foorumia EPALEa voi hyödyntää hanketyön tukena. Seminaari on suunnattu kansalaisopistojen koko henkilöstölle ja se on erityisen hyödyllinen kaikille kv-hankkeiden parissa työskenteleville.

Seminaari järjestetään samansisältöisenä Helsingissä tiistaina 6.9. ja Oulussa tiistaina 13.9. Helsingin tilaisuus pidetään Helsingin yrittäjänaisten salissa osoitteessa Uudenmaankatu 23 A ja Oulun tilaisuus Pohjankartanossa osoitteessa Suvantokatu 1. Tilaisuus on maksuton.

Päivän ohjelma kokonaisuudessaan

Ilmoittautumisohjeet:
Ilmoittautuminen sähköpostilla CIMOn vastaavalle asiantuntijalle Anni Karttuselle (anni.karttunen@cimo.fi) 5.9. (Oulu).

Muistathan myös rekisteröityä aikuiskoulutuksen eurooppalaiseen verkkofoorumiin EPALEen hyvissä ajoin etukäteen (mielellään paria päivää ennen seminaaria), jotta rekisteröitymisesi ehditään käsitellä.

Rekisteröitymisohjeet EPALEen:
1) Ne, jotka ovat jo mukana Erasmus+ -hankkeissa, kirjautuvat olemassa olevilla ECAS-tunnuksillaan.
2) Ne, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana Erasmus+ -hankkeissa, rekisteröityvät osoitteessa https://ec.europa.eu/epale/fi. Rekisteröityminen tapahtuu sivun oikeasta ylälaidasta löytyvän ”Rekisteröidy”-linkin kautta.

Mikäli rekisteröitymisessä ilmenee ongelmia, käännythän CIMOn EPALE-asiantuntija Reeta Knuutin puoleen (reeta.knuuti@cimo.fi).

Otathan myös kannettavan tietokoneen mukaan workshopeja varten.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot:
KoL:n toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 741 0641.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail