kotouttaminen

Suositus uuden lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmaksi julkaistu

Kansalaisopistojen liitto on julkaissut suosituksen vuonna 2018 käynnistyvän kansalaisopistojen lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmaksi. Uudenlaisen koulutuksen mahdollistamiseksi eduskunta hyväksyi joulukuussa 2017 lainmuutoksen, jolla kansalaisopistoille ja muille vapaan sivistystyön oppilaitoksille luotiin mahdollisuus lukutaitokoulutuksen rahoitukseen 100 %:n valtionosuudella silloin, kun oppilaitoksen järjestämä koulutus on hyväksytty kotoutujan kotoutumissuunnitelmaan. Kansalaisopistoissa käynnistyvä lukutaitokoulutus on osa laajempaa uudistusta, jossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuoden 2018 alusta lukien.

Vapaan sivistystyön uusi lukutaitokoulutus on tarkoitettu niille, joita perinteinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus ei ole riittävän hyvin pystynyt tukemaan koulutus- tai työllistymispolulla. Näiden opiskelijoiden koulutustaustat ovat usein olleet hyvin erilaisia ja heillä on voinut olla pulmia opinnoissa etenemisen kanssa esimerkiksi terveydellisistä tai elämäntilanteeseen liittyvistä syistä. Koulutustarjonnan katveeseen ovat jääneet lähes täysin esimerkiksi kotona olevat vanhemmat.

Vapaan sivistystyön opetuksen piiriin on tarkoitus ohjata ensisijaisesti sellaiset opiskelijat, joiden perusopinnot ovat puutteelliset ja joilla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia tai joiden elämäntilanne voi olla sellainen, että osa-aikainen opiskelu on kokopäiväistä opiskelua parempi vaihtoehto.

Kansalaisopistojen liiton ja Helsingin aikuisopiston valmistelema suositus julkaistiin perjantaina 2. helmikuuta KoL:n aihetta käsittelevässä seminaarissa ja se perustuu Opetushallituksen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositukseen (2017). Kansalaisopistojen opetussuunnitelmasuosituksessa kuvaillaan koulutuksen eri kohderyhmiä ja annetaan suosituksia siitä, kuinka juuri heidän tarpeensa voidaan ottaa huomioon kurssien suunnittelussa. Tämän lisäksi nostetaan esille asioita, jotka saattavat vaikeuttaa kohderyhmiin kuuluvien opiskelua. Toivomuksena on, että taustatietoa sisältävästä opetussuunnitelmasuosituksesta on hyötyä erityisesti niille kansalaisopistoille, jotka aloittavat lukutaitokoulutuksen omassa oppilaitoksessaan tai jotka haluavat kehittää kyseistä toimintaa. Lukutaitokoulutusta suunnitellessa kannattaa hyödyntää myös KoL:n kevään 2018 aikana tarjoamat maksuttomat työpajat.

KoL postittaa kuhunkin kansalaisopistoon yhden kappaleen opetussuunnitelmasuositusta 5. helmikuuta alkavalla viikolla. KoL:n jäsenopistot voivat tilata lisäkappaleita työnsä tueksi maksutta täältä.

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen
jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 741 0641)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

30.10.2015 Kansalaisopistot ja turvapaikanhakijat

Infotilaisuus kansalaisopistoille maahanmuuttajatilanteesta 

Kasvava kotouttamistarve luo kysyntää ja painetta myös kansalaisopistojen toimesta järjetettävälle  koulutukselle. Kansalaisopistojen liitto KoL järjestää akuutin turvapaikanhakijatilanteen tiimoilta infotilaisuuden kansalaisopistokentälle perjantaina 30.10.2015 Helsingissä. Tilaisuus on avoin KoL:n jäsenille ja jäsenopistojen henkilökunnalle. 

Tilaisuus järjestetään kansalaisopistokentän pyynnöstä pikaisella aikataululla kyseisen päivän vapauduttua toiselta seminaarilta.  Pahoittelemme siis etukäteen, että myös viestintä tilaisuudesta tulee lyhyellä varoituksella. Uskomme kuitenkin, että tarvetta infotilaisuudelle ja keskustelulle on. Seminaariin voi osallistua paikan päällä Helsingissä tai vaihtoehtoisesti etäyhteyden kautta. Tämän lisäksi kaikki puheenvuorot ja keskustelut tallennetaan videoarkistoomme, josta ne ovat katsottavissa myöhemmin.

Tilaisuus pidetään Helsingin yrittäjänaisten salissa (Uudenmaankatu 23, 00120 Helsinki).

Varsinainen ohjelma alkaa klo 10.00 ja koko tilaisuuden ohjelma löytyy täältä.

Omakustanteinen lounastauko pidetään klo 11.40-12.40.

Seminaaria on mahdollista seurata myös etälähetyksenä. Pyydämme myös etäosallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen; ohjeet etäosallistumiseen lähetetään vain ilmoittautuneille. Jos saavut tilaisuuteen paikan päälle, ilmoittauduthan ohjelmassa mainittujen tarjoilujen varaamiseksi viimeistään keskiviikkona 28.10.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Lisätiedot:
Hallintokoordinaattori Viljami Wiirilinna
viljami.wiirilinna(at)kansalaisopistojenliitto.fi / 040 455 7276

 

monikulttuurinen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail