opintosetelit

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset haettavissa

Opetushallitus on avannut vapaan sivistystyön opintoseteliavustushaun 2018 kansalaisopistoille, kansanopistoille ja opintokeskuksille. Opintoseteliavustus on tarkoitettu aikuisopiskelusta perittäviä maksuja korvaavaksi järjestelmäksi vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa. Avustuksen avulla voidaan jättää perimättä tai alentaa opintomaksuja kohderyhmiltä, joiden kouluttautumista erityisesti halutaan edistää. Kansalaisopistojen opintoseteliavustuksille varattu määräraha on noin miljoona euroa.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella ylläpitäjän nimissä ja hakemuksen tulee olla tallennettuna Opetushallituksen järjestelmään viimeistään 5.3.2018 klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu. OPH pyrkii tekemään päätökset 27.4.2018 mennessä. Huomioithan, että Opetushallituksen hakujärjestelmässä on käyttökatko to 1.2. klo 16.30 ja ti 6.2. klo 8.00 välisenä aikana.

Uuden 1.1.2018 käyttöön tulleen maahanmuuttajille tarkoitetun koulutusmallin keskeisenä sisältönä ovat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen taidon opinnot sekä muut kotoutumisen edistämisestä annetun lain tavoitteiden mukaiset sisällöt. Tämä kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11 §:ssä tarkoitettu 100 % valtionosuudella tuettu kotoutumissuunnitelman mukainen koulutus on suljettu opintosetelituen ulkopuolelle. Sen sijaan kohderyhmään kuuluvien, mutta uudesta koulutuksesta ja koulutuksen maksuttomuudesta ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien omaehtoisia vapaan sivistystyön luku- ja kirjoitustaidon opintoja opintoseteliavustuksella voidaan tukea.

Lisätietoa opintoseteliavustuksen kohderyhmistä ja valintaperusteista löytyy hakutiedotteesta.

Lisätietoa vapaan sivistystyön valtionavustuksista on kerätty tänne.

Lisätietoja antavat opintoseteliavustushaun sisältöjen osalta opetusneuvos Heikki Sederlöf (puh. 029 533 1422 / heikki.sederlof@oph.fi) ja erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (puh. 029 533 1072 / sonja.hyvonen@oph.fi) sekä käytännön ja teknisissä asioissa valtionavustukset@oph.fi tai assistentti Leena Aikio-Einiö (puh. 029 533 1040 / leena.aikio-einio@oph.fi).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustushaku auki 1.3. asti

Opetushallitus on avannut vapaan sivistystyön opintoseteliavustushaun 2017 kansalaisopistoille, kansanopistoille ja opintokeskuksille. Kansalaisopistojen opintoseteliavustuksille varattu määräraha on noin miljoona euroa.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella ylläpitäjän nimissä ja avustushakemuksen tulee olla jätettynä Opetushallitukselle viimeistään 1.3. klo 16.15. Hakutiedote

Lisätiedot:

Opetushallitus / Vapaan sivistystyön valtionavustukset

Haun sisältöjen osalta: opetusneuvos Heikki Sederlöf (puh. 029 533 1422 / heikki.sederlof@oph.fi) ja erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (puh. 029 533 1072 / sonja.hyvonen@oph.fi)

Käytännöllisissä ja teknisissä asioissa: valtionavustukset@oph.fi ja assistentti Leena Aikio-Einiö (puh. 029 533 1040 / leena.aikio-einio@oph.fi).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

OPH:n opintoseteliavustukset haettavissa 22.2. asti

Opetushallitus on avannut 22.1.2016 kansalaisopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten vuoden 2016 opintoseteliavustushaun. Kansalaisopistojen opintoseteleille varattu määräraha on noin miljoona euroa.

Avustushakemuksen tulee olla jätettynä Opetushallitukselle viimeistään 22.2.2016 klo 16.15. Huomioithan, että Opetushallitus on siirtynyt pelkästään sähköisten hakemusten käsittelyyn.

Päätökset pyritään tekemään 29.4. mennessä.

Hakutiedote, hakulomake ja lomakkeen täyttäohjeet löytyvät OPH:n verkkosivuilta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail