opetushallitus

Kansalais- ja työväenopistoille 3,6 miljoonaa euroa aikuisten perustaitojen ja digitaitojen kehittämiseen

Tiedote. Julkaistu: 29.11.2018, 12:09
Kansalaisopistojen liitto KoL

Opetushallitus on myöntänyt kansalais- ja työväenopistoille 3,6 miljoonaa euroa kertaluonteista valtionavustusta aikuisten perustaitojen ja digitaitojen kehittämiseen. Avustusta myönnettiin yhteensä 84 koulutushankkeelle, joista 53 on kansalais- ja työväenopistojen hallinnoimia.

Valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteistä Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Koulutusten kohderyhmänä ovat tukea digitaitoihin tarvitsevat aikuiset, mm. työttömät, eläkeläiset sekä maahanmuuttajat.

– On tärkeää, että tarjoamme kaikille aidosti mahdollisuuden pitää perustaitonsa kunnossa ja kehittää itseään läpi elämän, kommentoi Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana NuottanenUuden rahoituksen turvin järjestettävillä maksuttomilla kursseilla kansalaisopistot pyrkivät tuomaan oppimisen edellytykset kaikkien saataville. Koulutushankkeissa hyödynnetään myös etsivää ja hakevaa työtä sekä järjestetään yhtenäisen Kansalaisen digitaidot -teeman mukaista koulutusta myös sivukylillä eri puolilla Suomea, Nuottanen kertoo.

Hallitus varasi tarkoitukseen määrärahan vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksille suunnattua avustusta myönnettiin kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille yhteensä 7 miljoonaa euroa. Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät kansalaisopistoissa kevään 2019 aikana ja ne toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Myönnetyt avustukset: https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/vapaa_sivistystyo/103/2/valtionavustus_aikuisten_perustaitojen_ja_digitaalisten_taitojen_vahvistamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote aiheesta: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/digiaikakauden-taidot-ohjelma-kaynnistyy-80-toimijan-voimin

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen
p. 040 741 0641, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi

Tiedottaja Lauramaija Hurme
p. 040 573 1620, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi

Kansalaisopistot ovat kaikille avoimia oppilaitoksia, joissa voi oppia uusia tietoja ja taitoja. Useimmiten opetustarjontaan kuuluu taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita. Kansalaisopistoon ei tulla suorittamaan tutkintoa, vaan opinnot perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteeseen sekä ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä.

Monet kansalaisopistot järjestävät myös maksuttomia yleisöluentoja, taiteen perusopetusta, maahanmuuttajien kotoutumis- ja lukutaitokoulutusta sekä avoimen yliopiston kursseja. Suomessa toimii yhteensä 181 kansalaisopistoa, joiden toiminta ulottuu kaikkien kuntien alueelle. Kursseille osallistuu vuosittain yli 600 000 opiskelijaa. Kansalaisopisto voi olla nimeltään kansalaisopisto, työväenopisto, opisto tai aikuisopisto. Kansalaisopisto on yksi viidestä vapaan sivistystyön oppilaitosmuodosta.

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund Mif ry
www.kansalaisopistojenliitto.fi | www.kansalaisopistot.fi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Teemapäivä kansainvälisyydestä 6.4.2018

Kuva: Fotolia / RawpixelJärjestämme perjantaina 6. huhtikuuta Helsingissä teemapäivän, joka keskittyy kokonaan kansalaisopistojen kansainvälisyystoimintaan. Tilaisuus on suunnattu kaikille kansalaisopistoissa kv-asioiden parissa työskenteleville tai kansainvälisyydestä kiinnostuneille. Tilaisuus sopii myös niille opistoille, jotka suunnittelevat kv-toiminnan aloittamista tai syventämistä.

Teemapäivään saamme vieraaksi Opetushallituksen kansainvälistymispalveluista vastaavan asiantuntijan Anni Karttusen sekä ohjelmakoordinaattori Linda Juntusen, jotka esittelevät Opetushallituksen palveluita kansalaisopistojen kansainvälistymisen tukena. European Association for the Education of Adults EAEA:n hallituksen jäsen Pirkko Ruuskanen-Parrukoski ja tiedottaja Helka Repo esittelevät Euroopan tasolla tehtävää aikuiskoulutuksen edunvalvontaa ja sitä, miten EAEA tukee aikuiskoulutustoimijoiden toimintaa Suomessa. Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande NVL) koordinaattori Johanni Larjangolta puolestaan kuulemme, kuinka pohjoismaisessa kontekstissa edistetään aikuisten perustaitoja. Lisäksi Vapaa sivistystyö ry:n toimisto- ja tiedotussihteeri Satu Sälpäkivi pitää tietoiskun vapaan sivistystyön toimijoiden haettavissa olevasta apurahasta kansainvälisen liikkuvuuden tukena.

Päivän aikana kuulemme lisäksi useita esimerkkejä siitä, miten ja minkälaista konkreettista hyötyä kv-toiminnasta on kansalaisopistoille ollut. Hankeyhteistyön ja muita reittejä saatua kansainvälistymiskokemuksiaan meille kertovat mm. Helsingin työväenopisto, Keravan Opisto, Siilinjärven kansalaisopisto sekä Sastamalan opisto.

Ohjelma ja osallistuminen:

Tilaisuus on maksuton ja se on suunnattu Kansalaisopistojen liiton jäsenopistojen henkilökunnalle. Teemapäivä järjestetään webinaarina eli paikan päällä osallistuminen ei tällä kertaa ole mahdollista. Ohjeet webinaariosallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille: muistathan siis ilmoittautua tilaisuuteen!

Päivän ohjelma löytyy täältä.

Ilmoittautuminen:

Nettilomakkeen kautta viimeistään torstaina 5.4.

Lisätiedot:

Tiedottaja Lauramaija ’Lauris’ Hurme
lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset haettavissa

Opetushallitus on avannut vapaan sivistystyön opintoseteliavustushaun 2018 kansalaisopistoille, kansanopistoille ja opintokeskuksille. Opintoseteliavustus on tarkoitettu aikuisopiskelusta perittäviä maksuja korvaavaksi järjestelmäksi vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa. Avustuksen avulla voidaan jättää perimättä tai alentaa opintomaksuja kohderyhmiltä, joiden kouluttautumista erityisesti halutaan edistää. Kansalaisopistojen opintoseteliavustuksille varattu määräraha on noin miljoona euroa.

Avustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella ylläpitäjän nimissä ja hakemuksen tulee olla tallennettuna Opetushallituksen järjestelmään viimeistään 5.3.2018 klo 16.15, jolloin hakulomake sulkeutuu. OPH pyrkii tekemään päätökset 27.4.2018 mennessä. Huomioithan, että Opetushallituksen hakujärjestelmässä on käyttökatko to 1.2. klo 16.30 ja ti 6.2. klo 8.00 välisenä aikana.

Uuden 1.1.2018 käyttöön tulleen maahanmuuttajille tarkoitetun koulutusmallin keskeisenä sisältönä ovat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen taidon opinnot sekä muut kotoutumisen edistämisestä annetun lain tavoitteiden mukaiset sisällöt. Tämä kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11 §:ssä tarkoitettu 100 % valtionosuudella tuettu kotoutumissuunnitelman mukainen koulutus on suljettu opintosetelituen ulkopuolelle. Sen sijaan kohderyhmään kuuluvien, mutta uudesta koulutuksesta ja koulutuksen maksuttomuudesta ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien omaehtoisia vapaan sivistystyön luku- ja kirjoitustaidon opintoja opintoseteliavustuksella voidaan tukea.

Lisätietoa opintoseteliavustuksen kohderyhmistä ja valintaperusteista löytyy hakutiedotteesta.

Lisätietoa vapaan sivistystyön valtionavustuksista on kerätty tänne.

Lisätietoja antavat opintoseteliavustushaun sisältöjen osalta opetusneuvos Heikki Sederlöf (puh. 029 533 1422 / heikki.sederlof@oph.fi) ja erityisasiantuntija Sonja Hyvönen (puh. 029 533 1072 / sonja.hyvonen@oph.fi) sekä käytännön ja teknisissä asioissa valtionavustukset@oph.fi tai assistentti Leena Aikio-Einiö (puh. 029 533 1040 / leena.aikio-einio@oph.fi).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Blogi: Jatkuvaa kehittämistä

Opiston kevätnäyttelyssä johtokunnan puheenjohtajan Esko Kannusmäen kanssa keväällä 2017.

On taas se aika vuodesta kun OPH:n laatu- ja kehittämishankkeiden haun eräpäivä on käsillä. Opistoissa on pähkäilty omia kehittämistarpeita ja hiottu kehittämissuunnitelmia hakua varten. Meillä Ahjolassakin on pystytty hankerahoituksella vuosien mittaan tekemään paljon hyödyllistä ja toimintoja kehittävää. Rahoituksen turvin on voitu järjestää koulutusta ja virittää erilaisia yhteistyökuvioita. On laadittu tilastoja, suunnitelmia ja raportteja. On tehty kyselyitä ja selvityksiä. Ja ennen kaikkea on pystytty palkkaamaan ylimääräiset kädet kehittämistyötä tekemään.

Vaan mitä tehdä, kun opistoon iskee hankeväsymys? Kun pelkästään hankehaku-sanan mainitseminen aiheuttaa opistotiimissä syvän kollektiivisen huokauksen. Edellisen, käynnissä olevan hankkeen koulutukset täyttävät jo muutenkin tukkoista kalenteria ja lukukauden aloitus painaa päälle. Mistä raivata tilaa uuden hankkeen ideoinnille, kun oma kaista on jo valmiiksi ruuhkautunut?

Kehittäminen on olennainen osa opistojen perustoimintaa. Silti joutuu miettimään milloin olisi aikaa kehittää omaa perustyötään? Milloin ehtisin pohtimaan niin omia kuin yhteisiäkin toimintatapoja kriittisen rakentavasti? Tai ideoimaan uusia kursseja yhdessä tiimin kanssa? Milloin olisi aikaa päivittää oman työn vuosikelloa? Mistä löytyy hetki papereiden järjestämiseen ja työpöydän siivoamiseen?

Ilman hankkeitakin muutoksia ja uuden opettelua riittää. Uusia ohjelmia käyttöönotetaan ja käytössä olevia päivitetään. Hellewin uusi versio, Peda.net, tilanhallintaohjelma ja EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo tarkoittaa työntäyteistä kevättä. Totutut tavat tehdä töitä tuovat rutiinia ja sujuvuutta arkeen. Uuden opettelu ottaa aina oman aikansa. Ja vaikka tuloksena useimmiten on työn helpottuminen, jopa väheneminen, tuntuu muutosvaihe usein työläältä ja rasittavalta jo ennestään suurella työtontilla.

Yhteinen ideointi ja kehittäminen on aina ollut itselleni työn tärkeä suola. Työnteko on nykyisellään ilman erillisiä hankkeitakin jatkuvaa kehittämistä.  Jossakin kohtaa täytyy koettaa rauhoittaa tilanne ja toivoa, että toimintasuunnitelman ulkopuolelta ei vyöryisi yllätyksiä. Onneksi yhteisiä ideoita ei tarvitse heittää hukkaan, vaan aina voi myöhemmin jatkaa kehittelyä tärkeistä teemoista. Innostuminen ja uuden ideointi vaatii tilaa. Ja jotta sitä saadaan raivattua, täytyy välillä keskittyä perustyön tekemiseen.

Haluan toivottaa onnea ja tsemppiä kaikille uusia hankkeita virittäville opistoille. Meillä Ahjolassa hankehuilitaan tämä vuosi. Kehittämistä meillä kyllä riittää.

Pilvi Mansikkamäki
Ahjolan kansalaisopiston rehtori (Tampere)
KoL:n hallituksen jäsen

Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista teemoista, opistojen tulevaisuudesta, työn haasteista ja onnistumisen hetkistä. Kirjoittajat edustavat erilaisia opistoja: suuria ja pieniä, maalaisia ja kaupunkilaisia, pohjoisia ja eteläisiä, itäisiä ja läntisiä, keskisiä unohtamatta!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Teemapäivä laatu- ja kehittämisavustuksista 8.12.2017

KoL järjestää Helsingissä perjantaina 8.12. teemapäivän, joka keskittyy kokonaisuudessaan Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksen turvin toteutettaviin hankkeisiin. Tilaisuuden ilmoittautuminen on nyt käynnistynyt.

Päivän ohjelmasta valtaosa on varattu opistojen hankkeiden tulosten ja kokemusten esittelyyn. Teemapäivästä saat ideoita oman opistosi kehittämistyöhön sekä kuulet muiden kokemuksista ja hyväksi koetuista menetelmistä. Kuulemme päivän aikana yhteensä 8 hanke-esittelyä, jotka liittyvät mm. nuorten saamiseen kansalaisopisto-opintojen pariin, senioripedagogiikkaan, kuntalaisten osallisuuteen sekä maahanmuuttajakoulutukseen. Lisäksi päivän ohjelmaan sisältyvät puheenvuorot hyvien hankehakemusten kriteereistä ja hyvästä projektinhallinnasta.

Opetushallitus on viime vuosina pyrkinyt ohjaamaan laatu- ja kehittämisavustusten hakua entistä enemmän yhteishankkeiden suuntaan. Uusi hakukierros käynnistynee tuttuun tapaan joulukuussa ja viimeistään nyt kannattaa aloittaa pohdinta mahdollisista yhteisistä hankkeista muiden opistojen kanssa. KoL tarjoaa tukea myös sopivan hankekumppanin löytämiseen ja opiston tarpeesta voi ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Jos et pääse osallistumaan itse tilaisuuteen, voit olla yhteydessä järjestöassistentti Sisko Pukkilaan (sisko.pukkila@kansalaisopistojenliitto.fi).

Ohjelma ja osallistuminen:

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään Helsingissä Pasilan juna-aseman kupeessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Ratapihantie 13 (luokka 3012, 3. krs.). Poikkeuksellisesti tähän tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua etäyhteyden kautta, mutta tallennamme aamun puheenvuoron hyvien hankehakemusten kriteereistä KoL:n jäsenopistojen henkilökunnan käyttöön.

Tilaisuuden koko ohjelma löytyy täältä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen nettilomakkeen kautta viimeistään maanantaina 4.12.

Lisätiedot:

järjestöassistentti Sisko Pukkila (sisko.pukkila@kansalaisopistojenliitto.fi / 044 761 0700)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tulossa: Teemapäivä laatu- ja kehittämisavustuksista 8.12.2017

KoL järjestää Helsingissä perjantaina 8.12. teemapäivän, joka keskittyy kokonaisuudessaan Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksen turvin toteutettaviin hankkeisiin. Vastaava tilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran vuosi sitten ja olimme tällöin iloisia runsaasta hanketarjonnasta.

Etsimme nyt opistoja, jotka ovat kiinnostuneita esittelemään tilaisuudessa omia LAKE-hankkeitaan ja niiden tuloksia.

Onko sinun opistossasi juuri päättynyt, päättymäisillään tai meneillään oleva LAKE-hanke? LAKE-päivän tarkoituksena on saada hyvät käytännöt ja uudet, koko kenttää kehittävät ideat ja toiminnot leviämään laajalle. Tarjolla on siis mitä mainioin mahdollisuus päästä kertomaan omia kokemuksia muille sekä samalla toki oppia itsekin uutta.

Tilaisuus järjestetään Helsingin Pasilassa perjantaina 8.12 ja kullekin hanke-esittelylle varataan lähtökohtaisesti noin 15-20 minuuttia. Viimevuotisen palautteen perusteella varaamme päivästä enemmän aikaa myös keskusteluun ja kommentointiin. Huomioithan, että teemapäivä korvaa edellisvuoden tapaan Tammiseminaarin 2018 hanketyöpajat.

Opetushallitus on viime vuosina pyrkinyt ohjaamaan laatu- ja kehittämisavustusten hakua entistä enemmän yhteishankkeiden suuntaan. Uusi hakukierros käynnistynee tuttuun tapaan joulukuussa ja viimeistään nyt kannattaa aloittaa pohdinta mahdollisista yhteisistä hankkeista muiden opistojen kanssa. KoL tarjoaa tukea myös sopivan hankekumppanin löytämiseen.

Jos haluaisit tulla esittelemään opiston lake-hanketta 8.12. tilaisuuteen ja/tai haluaisit löytää joulukuun avustushakuun hankekumppanin, lähetä sähköpostitse vastaukset alla oleviin kysymyksiin osoitteeseen lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi viimeistään maanantaina 6. marraskuuta:

Jos haluat esitellä LAKE-hanketta:

1) Mitä hanke käsittelee ja kenen kanssa se on toteutettu, jos kyseessä on yhteishanke?
2) Missä vaiheessa hanke on?
3) Onko sinulla (tai henkilöllä, joka hanketta olisi tulossa esittelemään) aikataulurajoitteita?

Jos kaipaat hankekumppania uudelle hakukierrokselle:

4) Jos opistolla on jo idea hankkeesta: minkä tyyppisestä hankkeesta on kyse ja minkälaista hankekumppania etsitte (esimerkiksi opiston erityisosaaminen, sijainti, koko jne.?)
5) Jos opistolla ei ole vielä ideaa hankkeesta: minkä tyyppisestä yhteistyöstä olisitte kiinnostuneita ja mitä voisitte erityisesti tarjota hankekumppanillenne?
6) Yhteystiedot yhteydenottoja varten (puhelin ja sähköpostiosoite)

Ilmoittautuminen teemapäivään avataan marraskuun alkupuoliskolla, kun olemme saaneet päivän ohjelman hanke-esittelyjen myötä kasaan. Päivämäärä kannattaa toki merkitä kalenteriin jo viimeistään nyt.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Haastattelu: Pääjohtaja fanittaa kansalaisopistoa

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kannustaa kirkastamaan kansalaisopiston merkitystä kuntapäättäjille. Kuva: Niina Rodionoff/Opetushallitus

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen uskoo vapaan sivistystyön roolin vielä kasvavan. ”Sana on ehkä vanhahtava, mutta kansansivistyksen renessanssille on tässä ajassa tarve”, hän arvioi.

Opetushallituksen johdossa lokakuussa aloittaneen Olli-Pekka Heinosen päätelmä kansalaisopiston arvonnoususta pohjautuu analysoituun tietoon ja omaan kokemukseen.

Vapaan sivistystyön arki tuli hänelle tutuksi jo lapsena Eurajoella, jossa Heinosen isä toimi Rauman kansalaisopiston osastonjohtajana.

Opistosta alkoi myös Heinosen elinikäinen harrastus, trumpetinsoitto.

– Meitä oli paljon samanikäisiä lapsia, ja muutamat aktiiviset vanhemmat ryhtyivät puuhaamaan opistoon soittokuntaa. Kun kaverit lähtivät mukaan, niin minullakin piano vaihtui puhallinsoittimiin.

Millainen oppimisympäristö nuorisosoittokunta oli, erosiko se koulutusta?

– Eihän sitä oppimisena ajatellut. Se oli vain kivaa yhdessä tekemistä. Mutta ryhmässä toimimista se opetti: siinä täytyy tulla muiden kanssa toimeen ja osata ottaa toiset huomioon. Se kasvatti myös systemaattisuuteen ja kurinalaisuuteen, kun oma aika täytyi hyödyntää tehokkaasti.

Olli-Pekka Heinonen
  • syntynyt 1964 Eurajoella
  • opetusministeri Riitta Uosukaisen erityisavustaja 1991–1994
  • opetusministeri 1994–1995, 1995–1999
  • liikenne- ja viestintäministeri 2000–2002
  • Yleisradion johtaja 2002–2012
  • valtiosihteeri 2012–2015
  • Opetushallituksen pääjohtaja 2016–

Taidon ja taiteiden puolestapuhuja

Haave trumpetistin urasta ei toteutunut, mutta rakas harrastus on tehnyt Heinosesta vankkumattoman taito- ja taideaineiden puolestapuhujan.

Samaan ovat päätyneet ne sadattuhannet suomalaiset, jotka vuosittain täyttävät kansalaisopistojen moninaiset kädentaitojen ja  taidekurssit.

Heinosen silmissä se on arvokasta.

– Itse kokemiseen ja tekemiseen perustuvien asioiden tärkeys ei ole digitaalisena aikana kadonnut mihinkään. Meidän on säilytettävä kontakti käsin tekemiseen, sillä ajattelu ja käden tekeminen ovat sidoksissa toisiinsa. Sitä kytköstä ei saa hukata.

Soittoharrastus vei Heinosen myöhemmin opiston tuntiopettajaksi, mutta varsinainen ura koulutuksen parissa alkoi vuonna 1991, kun nuoresta juristista tuli opetusministeri Riitta Uosukaisen erityisavustaja. Vuosikymmenen loppupuolella hän toimi jo itse opetusministerinä.

Yleissivistyksestä trendi

1990-luku toi aikuiset oppimisen valtavirtaan. EU vietti elinikäisen oppimisen teemavuotta 1996. Aikuiskoulutuksesta haettiin vastauksia tietoyhteiskunnan ja kansainvälistymisen vaatimuksiin. Lamanjälkeisessä Suomessa työelämälähtöinen koulutus korostui.

2010-luvulla aikuisten oppimisen tarpeet suosivat yleissivistävää koulutusta. Juuri kansalaisopistot voivat Heinosen mukaan tarjota kansalaisille valmiuksia selvitä muutoksen vauhdissa.

– Työelämän ja yhteiskunnan muutos on nyt hyvin nopeaa ja meidän on varmistettava, että kaikilla säilyy mahdollisuus pysyä mukana ja että ihmisillä säilyy se kokemus, että kaikki ovat osallisia yhteiskunnassa.

Samoin kuin peruskoulussa myös aikuisopetuksessa korostuvat oppiaineiden sijasta yleiset merkitykset. Ne liittyvät luovuuteen ja kansalaisena olemiseen.

– Tämä on ihan toisenlainen yhteiskunta kuin 90-luvulla siinä mielessä, että yhteiskunnan selviytymiskyky on hyvin paljon riippuvainen yksittäisten kansalaisten kyvystä selviytyä. Elämme sellaista aikaa, että kansansivistyksen renessanssin tarve on olemassa.

Heinonen puhuu ”aivan perusasioista”, ihmisenä olemisen taidoista.

– Kun digitalisaatio ja automatisaatio lisääntyvät, ihmisen tekemänä korostuvat kyky pitää huolta toisesta ihmisestä, empatian ja myötäelämisen taidot.

Työelämässä korostuu myös luova ongelmanratkaisutaito.

– Sitä tukevat hyvin taito- ja taideaineet. Harvoin mielletään, että niissähän on kyse kyvystä kuvitella ja kuvitella tulevaisuus. Se on ihan olennaista tässä ajassa. Ilman taitoa kuvitella oma ja yhteinen tulevaisuus ihminen voi helposti joutua tuuliajolle.

Kansalaistaidot tarpeen

Suomi 100 -vuoden juhlateema on yhdessä tekeminen. Kansakunnan yhteenkuuluvuus ja demokratiaan kasvaminen innoittivat yli sata vuotta sitten suomalaisia vapaan sivistystyön uranuurtajia. Heidän työnsä jatkajat jakavat nyt euroopanlaajuisesti huolen lisääntyvästä eriarvoisuudesta ja vihanlietsonnasta.

Jo laki velvoittaa vapaata sivistystyötä tukemaan aktiivista kansalaisuutta.

– Kysymys on siitä, miten löytää oma arvo ja oppia antamaan arvo muille. Miten oppia näkemään, hyväksymään ja hyödyntämään erilaisuutta ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta. Eihän me yksin täällä mitään saada aikaan. Yhteiskunnan eheys lähtee yksittäisen ihmisen eheydestä, Heinonen tulkitsee.

Yhteinen hyvä kirkkaaksi

Kansalaisopistot ovat osa kuntien koulutus- ja kulttuuritointa, joka sote- ja maakuntahallinnon uudistuksen myötä nousee kuntien toiminnan keskiöön. Opetushallituksen pääjohtajalla on antaa selkeä resepti, miten kirkastaa kuntapäättäjille opistojen merkitys.

– Kaksi asiaa: ensimmäinen on tehdä työnsä laadukkaasti ja kehittää sen vaikuttavuutta. Toinen on vahvistaa linkkiä kansalaisopiston tekemän työn ja kunnan ison kuvan välillä, niin että kirkastuu, mikä on se isompi hyvä, minkä kansalaisopisto toiminnallaan saavuttaa.

Konkreettisesti se tarkoittaa, että kuntapäättäjille on kerrottava, että opistoon sijoitettu euro tuottaa tutkitusti jopa kolmin-nelinkertaisen hyödyn. Hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden yhteissummasta: kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, sosiaali- ja terveysmenot vähenevät ja yksilön työelämätaidot ja motivaatio itsensä kehittämiseen paranee.

– Tämän ison kuvan kirkastamiseksi pitää nykyisellään nähdä vaivaa, Heinonen kannustaa.

Teksti: Sirkku Määttä

Sarjassa koulutuksen ja yhteiskunnan vaikuttajat puhuvat omista kokemuksistaan ja käsityksistään kansalaisopistojen merkityksestä ja arvoista. Huhtikuussa vuorossa on presidentti Tarja Halonen.

Teksti on julkaistu myös osoitteessa www.kansalaisopistot.fi, joka keskittyy Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuoden 2017 ajan kansalaisopistotoiminnan merkitykseen niin kautta aikain kuin nykypäivänäkin.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail