Haaga-Helia

Vieraskynä: Mitä jos oppiminen onkin hankalaa?

Kansalaisopistojen opetushenkilöstöltä vaaditaan yhä enemmän vuorovaikutustaitoja, jotka lähtevät asiakkaan tarpeista sekä kiinnostuksesta muun muassa ei-kielelliseen kommunikointiin. Monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opetuksessa on olennainen osa nykypäivän kansalaisopistoa. Tämän ansiosta oppiminen ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua.

Kieli on veikeä asia. Suurin osa vuorovaikutuksesta ihmisten välillä käydään puheen avulla. Monet meistä käyttävät pääosan työpäivästään kirjoittamalla tai lukemalla erilaisia tekstejä. Kieli on kaikkialla ja kaikessa mukana – sitä käytetään enimmäkseen sen enempää harkitsematta. Ehkä kielen arkisuudesta johtuu, että siitä puhutaan liian vähän. Pitäisi puhua enemmän. Varsinkin nyt, kun koko yhteiskunta yrittää harpata huimaa digiloikkaa, pitäisi puhua erityisesti verkon kielen ymmärrettävyydestä ja selkeäkielisistä verkkopalveluista. Selkeämpi kieli auttaisi myös maahanmuuttajia, jotka vasta harjoittelevat suomen kieltä.

Olemme toteuttaneet DigiEssi-verkkokoulutuksessa Erilaiset oppijat kansalaisopistossa -moduulia. On ollut hienoa tehdä yhteistyötä kansalaisopistojen opetushenkilöstön kanssa. Verkkokurssilla on noussut esille ohjaukseen ja opetukseen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. On ollut myös ilo todeta, miten hienoja ja luovia pedagogisia ratkaisuja on kehitetty ja kehitystyö yhä jatkuu.

Oletko kiinnostunut vahvistamaan ammatillisia valmiuksiasi monenlaisten oppijoiden ohjaamiseen yhdessä muiden kanssa pohtien ja ideoiden? Vielä ehdit hyvin ilmoittautumaan mukaan Uudet asiakasryhmät kansalaisopistossa -porukkaan!

Uudet asiakasryhmät kansalaisopistossa -verkkokurssin tavoitteena on tunnistaa oppijoiden monenlaisuutta, tukitoimia ja oppimista sekä antaa osallistujille valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Kurssilla pääset myös kehittämään erityispedagogisten menetelmien soveltamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen ja opetukseen. Samalla opit myös ymmärtämään ryhmätyöskentelyn rakentumista erilaisissa oppimistilanteissa ja saat vinkkejä oppimista helpottaviin apuvälineisiin. Näin kehität työtäsi sekä rakennat innostavia opintokokonaisuuksia yhdessä työyhteisösi kanssa. Koulutus koostuu oman työn kehittämisestä, yhteisistä webinaareista, alueellisesta työskentelystä ja erilaisista lähdemateriaaleista Moodle-oppimisalustalla. Webinaarit nauhoitetaan eli voit perehtyä niihin sinulle sopivana ajankohtana.

Koulutusmoduulit luovat raamit oman ammatillisen ohjausosaamisen rikastamiselle ja sen teemoja ovat muun muassa, kuinka ohjata ja valmentaa kansalaisopistojen uusia asiakasryhmiä, joilla voi olla erityisen tuen ja ohjauksen tarpeita sekä miten luoda uusille asiakasryhmille oppimista innostava ja kannustava ilmapiiri. Kaikessa emme oppilaitoksen arjessa voi aina onnistua, mutta monessa asiassa kyllä. Verkkokurssin edetessä olen jälleen päässyt sen tosiasian äärelle, että opiskelu tai oppiminen ei ole vain valmistautumista menestymiseen tulevaisuudessa. Oppiminen on myös oikeutta kuulua samaan joukkoon tai yhteisöön, oikeutta kokea iloa tästä hetkestä ja tästä elämästä.

Jokaisella on oikeus kasvaa ja kehittyä täyteen mittaansa juuri omista lähtökodistaan.

Kuva: Leena NuutilaLeena Nuutila
lehtori
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Vieraskynässä julkaistaan kansalaisopistokenttää koskevia ajankohtaisia kirjoituksia erilaisista näkökulmista. Voit tarjota palstalle omaa näkökulmaasi sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@kansalaisopistojenliitto.fi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vieraskynä: Koulutusta osaamisperusteisesti

Tämän päivän suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa ovat lähtökohtina työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Ajattelutavan muutos oppiainekeskeisestä opettamisesta työelämän toiminnan mukaan tapahtuvaan ammatillisen osaamisen jäsentämiseen näkyy myös oppilaitosten ja opettajien toiminnassa. Uudet toisen asteen ammatillisten tutkintojen perusteet ovat aina osaamisperusteisia. Tutkintojen suorittamisessa on lähtökohtana osaamisen osoittaminen ja arviointi pääsääntöisesti työpaikalla. Osaamisperusteisuudessa nostetaan opiskeltujen oppituntien ja yksityiskohtaisten sisältöjen sijaan jo olemassa oleva osaaminen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lähtökohdaksi.

Huomio on kiinnittynyt siihen, mitä opiskelijan pitää osata koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkintoon valmistavan koulutuksen periaatteena on, että vain tarvittava ammattitaito hankitaan joko oppilaitoksen toimintaympäristöissä tai työpaikoilla (tai molemmissa). Tämä tarve määritellään tutkintoon hakeutumisvaiheessa, jossa aloitetaan henkilökohtaistamiseksi kutsuttu ohjausprosessi. Tämä ohjaus jatkuu koko tutkinnon suorittamisen ajan aina osaamisen arviointiin saakka.

Osaamisperusteisuus näkyy nykyisin myös ammattikorkeakouluissa. Siellä sitä kutsutaan opinnollistamiseksi, joka on vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamista. Opinnollistamisen ideana on koulutuksen ja työn tekemisen joustava yhdistäminen. Lähtökohtana on ajatus, että työtä tekemällä opitaan ja kehitytään monimuotoisesti ja työstä saatu osaaminen tunnustetaan osaksi opintoja.

Osaamisperusteisuuden periaate on viime aikoina herättänyt kiinnostusta kansalaisopistoissa. Opistojen tavoitteena on mm. edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Sopiiko osaamisperusteisuuden ajatusmalli siihen, että ihminen haluaa kansalaisopistoissa nimenomaan oppia uusia taitoja ja saada uusia tietoja? Uutta tietoperustaa rakennetaan vanhan, jo olemassa olevan tiedon tai osaamisen päälle ja aikaisemmin hankittu osaaminen ohjaa uuden oppimista. Näin ajatellen voisi osaamisperusteisuus avata uusia näkökulmia myös kansalaisopistojen toiminnan kehittämiseen.

Teksti: Lehtori Petja Sairanen, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Petja Sairanen on yksi DigiEssi -hankkeen kouluttajista. Hanke toteutetaan Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Kansalaisopistojen liiton yhteistyönä. Tutustu hankkeeseen ja sen koulutuksiin osoitteessa www.digiessi.fi.

***

Vieraskynässä julkaistaan kansalaisopistokenttää koskevia ajankohtaisia kirjoituksia erilaisista näkökulmista. Voit tarjota palstalle omaa näkökulmaasi sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@kansalaisopistojenliitto.fi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rehtoripäivä 2.10.2015

Syksyn ensimmäinen rehtoripäivä järjestetään perjantaina 2.10. Helsingin yrittäjänaisten salissa (Uudenmaankatu 23A, 00120 Helsinki). Aloitamme päivän ilmoittautumisella ja aamukahvilla klo 9.30. Ohjelma päättyy noin klo 15.30.

Päivän ohjelmassa on luvassa kertausta rakenne- ja rahoitusuudistuksesta sekä case-esimerkkejä sopimuskuntayhteistyöstä ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämisestä. Kouluttaja ja koordinaattori Katri Aaltonen Haaga-Helian ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kertoo KoL:n kanssa yhteistyössä tuotettavasta digitaalisen pedagogiikan koulutushankkeesta, jonka ensimmäinen koulutusosio alkaa jo lokakuussa. Pääjohtaja Aulis Pitkälältä kuullaan Opetushallituksen ajankohtaisuuksia ja päivän päätteeksi luvassa on keskustelua ja eväitä paikallistason lobbaukseen ja vaikuttamiseen, kun puhumaan saapuu Lääketeollisuus ry:n viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana toimiva Tuomas Nurmela (parhaillaan opintovapaalla). Ammattilobbarina toimiva Nurmela tuntee myös vaikuttamisen toisen puolen: hän on toiminut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa vuodesta 2009 sekä opetuslautakunnan puheenjohtajana vuosina 2006-2009.

Varsinainen ohjelma alkaa tasan klo 10.00 ja koko päivän ohjelma löytyy täältä. Omakustanteinen lounastauko pidetään klo 12.00-13.00.

Mikäli et pääse matkustamaan paikan päälle, voit seurata rehtoripäivää livelähetyksenä. Pyydämme myös etäosallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen. Ohjeet etäosallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille. Jos saavut tilaisuuteen paikan päälle, ilmoittauduthan ohjelmassa mainittujen tarjoilujen varaamiseksi viimeistään keskiviikkona 30.9.

Ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeen kautta.

Lämpimästi tervetuloa!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail