Meri-Pohjolan opistopiiri

Vieraskynä: Päät pilviin ja jalat maahan – Uutta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa laatimassa

Opistopiirien väkeä Taiteen perusopetusliiton järjestämässä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyön tueksi järjestetyssä Luotsit-koulutuksessa Tampereella marraskuussa.

Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman uusista perusteista syyskuussa 2017. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia näiden opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä noudattaen syksyksi 2018 opetussuunnitelma kullekin taiteenalalle, jolla se antaa opetusta. Meri-Pohjolan ja Lapin opistopiirit lähtivät luomaan opistokohtaisia opetussuunnitelmia yhteistyössä ja kokemuksia tähänastisesta työstä meille kirjoitti Oulu-opiston kädentaitojen opettaja ja Meri-Pohjolan opistopiirin hallituksen jäsen Anu Junes-Kähkölä.

Jo ajatus opetussuunnitelman lähestyvästä uudistuksesta sai monen pienen ja suuremman opiston opettajan huolestumaan: miten osaan, miten ehdin, miten jaksan, mitä asioita pitää huomioida jne – kauheasti  työtä… Sillä hetkellä tuskin tuli mieleen, mitä kaikkea hyvää opetussuunnitelman uudistaminen myös toisi opetukseen. Mieleen ei ehkä ensimmäisenä tullut ajatus: Minullahan on mahdollisuus olla mukana tekemässä opsista opistoni näköistä, ja kasvaa opsin asiantuntijaksi laatiessani omaa paikallista opetussuunnitelmaa.

Mieleen ei ehkä ensimmäisenä tullut ajatus: Minullahan on mahdollisuus olla mukana tekemässä opsista opistoni näköistä, ja kasvaa opsin asiantuntijaksi laatiessani omaa paikallista opetussuunnitelmaa.

Taiteen perusopetuksen järjestäjät ovat saaneet huomata että, taiteen perusopetus on sanana monille vieras tai vähintäänkin epäselvä: Mitä TPO on? Miten se eroaa muusta opetuksesta, jota taiteessa annetaan ja miten se eroaa koulujen kerhotoiminnasta?  Yhdistämällä opettajien osaamisen ja verkostoitumalla me voisimme saada aikaan vahvemman taiteen perusopetuksen.  Yhdenmuotoisten opetussuunnitelmien myötä TPO-termi tulisi opiskelijoille ja vanhemmille tutummaksi. Lisäksi hyväksilukeminen helpottuisi ja selkiytyisi – se olisi selvä etu sekä oppilaille että taiteen perusopetuksen järjestäjille.

Meri-Pohjolan opistopiirin piiritoimikunta päätti ennakoida ja reagoida opetussuunnitelmauudistukseen jo hyvissä ajoin ja luoda positiivista ilmapiiriä kentälle. Ohjaamalla osaajat yhteen ja poistaamalla turha negatiivisen opetussuunnitelmatyön leima pyrittiin luomaan ilmapiiri, jossa opetussuunnitelmatyö on opistoille mahdollisuus. Lapin opistopiirin opistojen opettajat sekä kaikki halukkaat pyydettiin mukaan, koska yhdessä olemme vielä enemmän ja yhdessä saamme vielä laajemman näkemyksen OPS-työhön. Tarjous vastaanotettiin ilolla!

Meri-Pohjolan opistopiirissä nimettiin ainealueittain koulutusvastuuhenkilöt, jotka edustavat monipuolisesti opistopiirin opistoja. Vastuuhenkilöt ovat koonneet kiinnostuneet opettajat yhteen ja heidän ohjauksessaan opetussuunnitelmien kirjoitustyö etenee mm. Google Drivessa.  Etäyhteyden ja verkkotyöskentelyn lisäksi vastuuopettajat kokoontuvat tarvittaessa kasvotusten keskustelemaan, ja kirjoittamaan OPS-tekstejä. Jokainen aineryhmä kokoontuu omien tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Varsinainen pilvityöskentely alkaa yhteisellä tapaamisella viikolla 48.

Koen tärkeänä asiana sen että me opettajat, rehtorit ja opistopiiri – kuten kaikki asiasta kiinnostuneet – saimme olla kommentoimassa opetussuunnitelmauudistusta matkan varrella ja jo perusteiden laatimisen yhteydessä. Opetushallitus on järjestänyt kuluneen syksyn aikana lähialueilla useita tilaisuuksia, jotta mahdollisimman moni on päässyt kuuntelemaan perusteiden laatijoiden opastusta ja kysymään asioista, jotka ovat epäselviä tai jotka ovat aiheuttaneet huolestumista.  Keskustelutilaisuudet ovat olleet antoisia. Muutoksia tulee ja pitääkin tulla – hyvä niin! Oman aktiivisuuden mukaan luentoja on voinut  kuunnella etänä tai osallistua Taiteen perusopetusliiton ja OPH:n ainekohtaisiin yhteisiin tilaisuuksiin.  Tällöin verkostoitumista on tapahtunut myös valtakunnan tasolla.

Opetussuunnitelmatyö on lähtenyt mielestäni liikkeelle positiivisessa hengessä.  Innostuneet keskustelut uudesta mahdollisuudesta ovat alkaneet. Uskon ja toivon, että jokainen voi kokea sen, että yhdessä me saamme muotoiltua hyvät työkalut opetustyöhön ja kontakteja jotka säilyvät. Näin voimme seurata opetussuunnitelman toteuttamista arjessa kun pilvityöskentely päättyy.

Anu Junes-Kähkölä
Meri-Pohjolan opistopiirin hallituksen jäsen vuodesta 2011
Kädentaitojen opettaja, Oulu-opisto

Anu Junes-Kähkölä, Meri-Pohjolan opistopiirin hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen.

***

KoL:n seuraava taiteen perusopetukseen liittyvä teemapäivä järjestetään Helsingissä perjantaina 1.12. Tilaisuuteen ehtii ilmoittautua mukaan 27.11. asti.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uusi julkaisu: TVT-opas kansalaisopiston opettajalle

Meri-Pohjolan opistopiiri on julkaissut tieto- ja viestintätekniikan oppaan, jonka avulla se haluaa tukea ja innostaa kansalaisopistojen henkilöstöä sähköisen viestinnän sovellusten käyttöön.

Tieto- ja viestintätekniikan opas kansalaisopiston opettajalle sisältää kansalaisopiston kannalta hyödyllistä tietoa muun muassa opiskelija- ja kurssien hallintajärjestelmistä, tietoturvallisuudesta, sähköpostiviestinnästä ja yleisimmistä Internetiä koskevista laeista. Oppaassa on myös selkeitä ohjeita yleisimpien sosiaalisen median sovellusten käyttöön.

Opas on tuotettu Osaava-rahoituksella Meri-Pohjolan opistopiirissä. Oppaan ovat laatineet Seija Sunnari ja Timo Watroba. Myös KoL on tukenut oppaan tuottamista.

Julkaisu on luettavissa verkossa ja se on myös tilattavissa painettuna versiona KoL:n kautta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail