TPO

Kansalaisopistojen TPO-päivä 23.3.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus etenee. Opetushallitus päätti opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja tavoitteena on, että niiden mukaan laaditut oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön syksyllä 2018.

Opetussuunnitelmatyötä on tehty ja tehdään kevään aikana paikallisella tasolla ympäri Suomen. KoL järjesti edellisen TPO-aiheisen seminaarin joulukuussa 2017, jolloin keskityttiin opetussuunnitelmatyön alulle saattamiseen opistoissa. Tämän jälkeen Opetushallitus on julkaissut sekä opetussuunnitelman perusteet ePerusteet-palvelussaan että sähköisen työkalun opetussuunnitelmatyön tueksi.

KoL:n kevään TPO-päivässä Helsingissä perjantaina 23.3. kuullaan kokemuksia kansalaisopistoista siitä, kuinka opetussuunnitelmatyö on edennyt. Lisäksi Opetushallituksen erityisasiantuntija Ulla Angervo esittelee sähköistä OPS-työkalua ja Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja, FT Outi Raehalme puhuu kansalaisopiston taiteen opettajan mahdollisuuksista työssään kehittymiseen. Päivän aikana vaihdetaan ajatuksia ainealakohtaisten kollegojen kanssa.

Ohjelma ja ilmoittautuminen:

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään Helsingissä Pasilan aseman kupeessa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Ratapihantie 13 (luokka 3012, 3. krs.). Tilaisuus on suunnattu Kansalaisopistojen liiton jäsenopistojen henkilökunnalle.

Tilaisuuden ohjelmaa on ilmoittautumalla mahdollisuus seurata etäyhteyden kautta.

Päivän ohjelma löytyy täältä.

TPO-päivään ilmoittaudutaan nettilomakkeen kautta viimeistään maanantaina 19.3.2018. Muistathan ilmoittautua myös, jos aiot osallistua tilaisuuteen etänä.

Lisätiedot:

tiedottaja Lauramaija ‘Lauris’ Hurme (lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620).

Lämpimästi tervetuloa!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vieraskynä: Päät pilviin ja jalat maahan – Uutta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa laatimassa

Opistopiirien väkeä Taiteen perusopetusliiton järjestämässä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyön tueksi järjestetyssä Luotsit-koulutuksessa Tampereella marraskuussa.

Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman uusista perusteista syyskuussa 2017. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia näiden opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä noudattaen syksyksi 2018 opetussuunnitelma kullekin taiteenalalle, jolla se antaa opetusta. Meri-Pohjolan ja Lapin opistopiirit lähtivät luomaan opistokohtaisia opetussuunnitelmia yhteistyössä ja kokemuksia tähänastisesta työstä meille kirjoitti Oulu-opiston kädentaitojen opettaja ja Meri-Pohjolan opistopiirin hallituksen jäsen Anu Junes-Kähkölä.

Jo ajatus opetussuunnitelman lähestyvästä uudistuksesta sai monen pienen ja suuremman opiston opettajan huolestumaan: miten osaan, miten ehdin, miten jaksan, mitä asioita pitää huomioida jne – kauheasti  työtä… Sillä hetkellä tuskin tuli mieleen, mitä kaikkea hyvää opetussuunnitelman uudistaminen myös toisi opetukseen. Mieleen ei ehkä ensimmäisenä tullut ajatus: Minullahan on mahdollisuus olla mukana tekemässä opsista opistoni näköistä, ja kasvaa opsin asiantuntijaksi laatiessani omaa paikallista opetussuunnitelmaa.

Mieleen ei ehkä ensimmäisenä tullut ajatus: Minullahan on mahdollisuus olla mukana tekemässä opsista opistoni näköistä, ja kasvaa opsin asiantuntijaksi laatiessani omaa paikallista opetussuunnitelmaa.

Taiteen perusopetuksen järjestäjät ovat saaneet huomata että, taiteen perusopetus on sanana monille vieras tai vähintäänkin epäselvä: Mitä TPO on? Miten se eroaa muusta opetuksesta, jota taiteessa annetaan ja miten se eroaa koulujen kerhotoiminnasta?  Yhdistämällä opettajien osaamisen ja verkostoitumalla me voisimme saada aikaan vahvemman taiteen perusopetuksen.  Yhdenmuotoisten opetussuunnitelmien myötä TPO-termi tulisi opiskelijoille ja vanhemmille tutummaksi. Lisäksi hyväksilukeminen helpottuisi ja selkiytyisi – se olisi selvä etu sekä oppilaille että taiteen perusopetuksen järjestäjille.

Meri-Pohjolan opistopiirin piiritoimikunta päätti ennakoida ja reagoida opetussuunnitelmauudistukseen jo hyvissä ajoin ja luoda positiivista ilmapiiriä kentälle. Ohjaamalla osaajat yhteen ja poistaamalla turha negatiivisen opetussuunnitelmatyön leima pyrittiin luomaan ilmapiiri, jossa opetussuunnitelmatyö on opistoille mahdollisuus. Lapin opistopiirin opistojen opettajat sekä kaikki halukkaat pyydettiin mukaan, koska yhdessä olemme vielä enemmän ja yhdessä saamme vielä laajemman näkemyksen OPS-työhön. Tarjous vastaanotettiin ilolla!

Meri-Pohjolan opistopiirissä nimettiin ainealueittain koulutusvastuuhenkilöt, jotka edustavat monipuolisesti opistopiirin opistoja. Vastuuhenkilöt ovat koonneet kiinnostuneet opettajat yhteen ja heidän ohjauksessaan opetussuunnitelmien kirjoitustyö etenee mm. Google Drivessa.  Etäyhteyden ja verkkotyöskentelyn lisäksi vastuuopettajat kokoontuvat tarvittaessa kasvotusten keskustelemaan, ja kirjoittamaan OPS-tekstejä. Jokainen aineryhmä kokoontuu omien tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Varsinainen pilvityöskentely alkaa yhteisellä tapaamisella viikolla 48.

Koen tärkeänä asiana sen että me opettajat, rehtorit ja opistopiiri – kuten kaikki asiasta kiinnostuneet – saimme olla kommentoimassa opetussuunnitelmauudistusta matkan varrella ja jo perusteiden laatimisen yhteydessä. Opetushallitus on järjestänyt kuluneen syksyn aikana lähialueilla useita tilaisuuksia, jotta mahdollisimman moni on päässyt kuuntelemaan perusteiden laatijoiden opastusta ja kysymään asioista, jotka ovat epäselviä tai jotka ovat aiheuttaneet huolestumista.  Keskustelutilaisuudet ovat olleet antoisia. Muutoksia tulee ja pitääkin tulla – hyvä niin! Oman aktiivisuuden mukaan luentoja on voinut  kuunnella etänä tai osallistua Taiteen perusopetusliiton ja OPH:n ainekohtaisiin yhteisiin tilaisuuksiin.  Tällöin verkostoitumista on tapahtunut myös valtakunnan tasolla.

Opetussuunnitelmatyö on lähtenyt mielestäni liikkeelle positiivisessa hengessä.  Innostuneet keskustelut uudesta mahdollisuudesta ovat alkaneet. Uskon ja toivon, että jokainen voi kokea sen, että yhdessä me saamme muotoiltua hyvät työkalut opetustyöhön ja kontakteja jotka säilyvät. Näin voimme seurata opetussuunnitelman toteuttamista arjessa kun pilvityöskentely päättyy.

Anu Junes-Kähkölä
Meri-Pohjolan opistopiirin hallituksen jäsen vuodesta 2011
Kädentaitojen opettaja, Oulu-opisto

Anu Junes-Kähkölä, Meri-Pohjolan opistopiirin hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen.

***

KoL:n seuraava taiteen perusopetukseen liittyvä teemapäivä järjestetään Helsingissä perjantaina 1.12. Tilaisuuteen ehtii ilmoittautua mukaan 27.11. asti.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kansalaisopistojen TPO-päivä 1.12.2017

Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman uusista perusteista syyskuussa 2017. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia näiden opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä noudattaen syksyksi 2018 opetussuunnitelma kullekin taiteenalalle, jolla se antaa opetusta.

Kansalaisopistokentältä tulleiden vahvoihin toiveisiin vastataksemme järjestämme Helsingissä perjantaina 1.12.2017 paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi valtakunnallisen tilaisuuden, joka tarjoaa mahdollisuuden kollegojen tapaamiseen ja mieltä askarruttavien asioiden kysymiseen. Tilaisuuden pääpaino on kokemuksien ja ajatusten jakamisessa sekä opetussuunnitelmatyön alkuun saattamisessa taiteenalakohtaisten ryhmien kesken. Tilaisuus sopii sinulle erityisesti, jos et ole mukana TPO-liiton koordinoimassa, paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi järjestetyssä Luotsit-koulutushankkeessa.

Millä tavoin omassa opistossasi on lähdetty opetussuunnitelmatyötä käynnistelemään? Mitkä ovat pahimmat kipupisteesi työn eteenpäin saattamisessa? Mitä teillä on jo tehty? Mitä haluat kysyä muilta? TPO-päivässä tarjoutuu hyvä hetki pohtia yhdessä jo esiin tulleita mahdollisia ongelmakohtia.

Ohjelma ja osallistuminen:

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään Helsingin yrittäjänaisten salissa Helsingissä osoitteessa Uudenmaankatu 23 A.

Teemapäivän ohjelma löytyy täältä.

Ohjelman keskustelevan luonteen vuoksi etäosallistuminen ei tällä kertaa ole mahdollista. Tilaisuuden jälkeen avataan verkkoympäristössä aiheen tiimoilta keskustelufoorumi, joka on kaikille kansalaisopistotoimijoille avoin. Myös aamupäivän esitykset sekä iltapäivän ryhmätyöskentelyn tulokset tallennetaan ja tuodaan foorumille keskustelun tueksi.

Ilmoittautuminen:

Nettilomakkeen kautta viimeistään maanantaina 27.11.

Lisätiedot:

projekti- ja viestintäkoordinaattori Lauramaija ‘Lauris’ Hurme (lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

TPO:n opetussuunnitelman perusteiden luonnokset julkaistu – jätä kommenttisi 12.4. mennessä

Opetushallitus valmistelee parhaillaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2018. Opetushallitus julkaisi 15.3.2017 uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden luonnokset ja ne ovat lähteneet lausuntokierrokselle.

Samaan aikaan Opetushallitus avasi verkkosivuillaan mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevia taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia. Perusteiden luonnokset 15.3.2017 ja avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta www.oph.fi/TPO2018.

Avoin verkkokysely aukeaa 15.3.2017 klo 14 ja sulkeutuu 12.4.2017 klo 16.15.

Lisätietoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta antavat johtaja Jorma Kauppinen ja opetusneuvos Tiina Tähkä sekä erityisasiantuntija Jan Hellgren (ruotsinkielinen koulutus).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uusi ops on täällä! Kansalaisopistojen TPO-päivä 24.3.2017

Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet julkaistaan maaliskuun puolivälissä. Sen jälkeen ne lähtevät vielä lausuntokierrokselle ennen lopullista vahvistamista. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuoden 2017 aikana ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön vuonna 2018.

Tule Tampereelle kuulemaan, mitä uudistuneet opetussuunnitelman perusteet tuovat tullessaan, mikä on taiteen perusopetuksen yhteiskunnallinen rooli ja miten taiteen perusopetusta toteutetaan kansalaisopistoissa.

Kansalaisopistojen TPO-päivässä puhuvat mm. Opetushallituksen opetusneuvos Eija Kauppinen, Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtaja Timo Klemettinen, Sorin Sirkuksen rehtori Kaisa Penny ja Sara Hildén -akatemian rehtori Heli Tiainen. Kentän kommenttipuheenvuoron esittää Kuopion kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen, joka toimii KoL:n edustajana taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen ohjausryhmässä. Tiedossa on siis rautainen annos TPO-asiaa.

Iltapäivällä siirrymme työpajatyöskentelyyn kolmen eri teeman ympärille (aiheet ja vetäjät vahvistetaan maaliskuun alussa). Iltapäiväkahvien jälkeen kuulemme, miten  taiteen perusopetusta toteutetaan Tampereen seudun työväenopistossa ja Sara Hildén -akatemiassa. Pääsemme myös tutustumiskäynnille 35-vuotiaaseen Sara Hildén -akatemiaan, joka sijaitsee aivan Sampolan lähistöllä.

Päivän ohjelma kokonaisuudessaan

Kansalaisopistojen TPO-päivä järjestetään Tampereen seudun työväenopiston Sampolassa (Sammonkatu 2). Tilaisuus on maksuton ja se on suunnattu Kansalaisopistojen liiton jäsenopistojen edustajille, erityisesti kaikille taiteen perusopetuksesta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen:
Nettilomakkeen kautta viimeistään tiistaina 14. maaliskuuta (myös etäosallistuminen on mahdollista).

Lisätiedot:
Tiedottaja Elina Vesalainen
elina.vesalainen@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

TPO:n opetussuunnitelman perusteiden luonnos kommentoitavana 9.1.2017 asti

Opetushallitus on avannut verkkosivuillaan mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta. Lisätietoja valmistelusta, taiteen perusopetuksen perusteiden luonnos 15.12.2016 ja siihen liittyvä avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta www.oph.fi/TPO2018.

Avoin verkkokysely sulkeutuu 9.1.2017 klo 16.15.

Opetushallitus kannustaa taiteen perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, oppilaita, huoltajia sekä muita taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä.

Lisätietoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta antavat johtaja Jorma Kauppinen (jorma.kauppinen@oph.fi) ja opetusneuvos Tiina Tähkä (tiina.tahka@oph.fi) sekä ruotsinkielisen koulutuksen osalta erityisasiantuntija Jan Hellgren (jan.hellgren@oph.fi).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

6.11.2015 Uusi OPS tulee: ota koppi! Kansalaisopistojen TPO-tilannekatsaus

tpoTaiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistustyö on käynnistymässä Opetushallituksessa. Yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin vuonna 2005 ja ne koskevat tällä hetkellä seuraavia taiteenaloja: musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) sekä visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö). Laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet puolestaan vahvistettiin vuonna 2002 musiikkiin, tanssiin, teatteritaiteeseen ja visuaalisiin taiteisiin (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö). Lisäksi taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin vuonna 2005. Voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Miten taiteen perusopetus näkyy nykyisessä hallitusohjelmassa? Minkälaisia suunnitelmia Opetushallituksella on uudistusprosessia varten? Mitä TPO-liitto ajattelee taiteen perusopetuksen kehittämisestä? Mitä mieltä kansalaisopistokentällä ollaan tästä kaikesta? Opetushallitus tekee uudistustyötä oppilaitosten kanssa yhteistyössä ja kaipaa koko kentän tukea työssään. Kaikkien taiteen perusopetusta antavien kansalaisopistojen näkemys on tärkeä apu tässä työssä.

Kansalaisopistojen liitto KoL järjestää perjantaina 6.11.2015 Helsingissä opetussuunnitelmauudistukseen valmistautumisen tiimoilta seminaarin Uusi OPS tulee: ota koppi! Kansalaisopistojen TPO-tilannekatsaus. Seminaarissa pohditaan yhdessä, mitä uudistustyössä tulisi ottaa huomioon ja mitkä osat opetussuunnitelmista kaipaavat uudistusta. Tilaisuuteen saapuvat puhumaan ylitarkastaja Tiina Kavilo opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Eija Kauppinen Opetushallituksesta ja toiminnanjohtaja Anu Hietala TPO-liitosta. Lisäksi päivän ohjelmassa on runsaasti keskustelua ja taidealakohtaista pienryhmätyöskentelyä. Seminaari on maksuton ja tarkoitettu kaikille kansalaisopistoissa taiteen perusopetuksen parissa työskenteleville.

Tilaisuus pidetään Helsingin yrittäjänaisten salissa (Uudenmaankatu 23, 00120 Helsinki). Varsinainen ohjelma alkaa klo 10.00 ja koko tilaisuuden ohjelma löytyy täältä. Omakustanteinen lounastauko pidetään klo 12.00-13.00.

Seminaaria on mahdollista seurata myös etälähetyksenä. Ohjelman luonteesta johtuen etäosallistuminen on mahdollista vain aamupäivän ajan, eikä iltapäivän ryhmätyöosuuksia siis välitetä etänä. Pyydämme myös etäosallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen; ohjeet etäosallistumiseen lähetetään vain ilmoittautuneille. Jos saavut tilaisuuteen paikan päälle, ilmoittauduthan ohjelmassa mainittujen tarjoilujen varaamiseksi viimeistään keskiviikkona 28.10. HUOM! Suuren suosion vuoksi seminaaritila tulee täyteen, emmekä siksi voi valitettavasti enää ottaa ilmoittautumisia vastaan. Tilaisuutta on kuitenkin yhä mahdollista seurata etäyhteyden kautta. Ohjelman luonteesta johtuen etäosallistuminen on mahdollista vain aamupäivän ajan, eikä iltapäivän ryhmätyöosuuksia siis välitetä etänä. Etäosallistumisohjeet lähetetään vain ilmoittautuneille, joten ilmoittauduthan 4.11. mennessä. Kiitos!

Ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeen kautta.

Lämpimästi tervetuloa!

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Käsityötreffit KoL:n toimistolla 25.9.

DSC_0883Mitä kuuluu käsityökentälle? Millaisilla ajatuksilla mennään kohti käsityön taiteen perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa?

TPO-oppilaitoksille ja kansalaisopistojen käsityönopettajille suunnatussa vapaamuotoisessa tapaamisessa perjantaina 25.9. on luvassa verkostoitumista ja vuoropuhelua käsityön ja kahvin lomassa Taito-käsityökoulujen TPO-tiimin kanssa. Taito tuo mukanaan tekemistä ja tekemisen materiaalit, KoL tarjoaa kahvit. Mukana Taito Uusimaan koulutuspäällikkö Marjo Vainio sekä Taito-käsityökoulu Helmen rehtori Minna Hyytiäinen.

Tilaisuus järjestetään KoL:n toimistolla (Annankatu 12 A, 2. krs., 00120 Helsinki) ja se alkaa klo 10.00 ja päättyy 12.30 mennessä. Pyydämme ilmoittamaan saapumisesta tarjoilujen varaamiseksi viimeistään keskiviikkona 23.9. osoitteeseen tiedottaja@ktol.fi.

Tervetuloa!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail