OKM

OKM: Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja kehittämistarpeista julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti helmikuussa 2017 selvityshankkeen Suomen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta sekä kehittämistarpeista. Osana selvityshanketta 13.12. julkaistu Suomen kielivarannon tilaa ja kehittämistarpeita koskeva selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden pohjalta suomalaisten kielitaitoa voidaan kehittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Selvitys toimii pohjana kansallisen kielistrategian laatimiselle. Se kattaa koko koulutusjärjestelmän ja sisältää osioita myös vapaasta sivistystyöstä.

Selvityksen mukaan vapaan sivistystyön oppilaitosten rooli kielikoulutuksessa on suuri, sillä pelkästään kansalaisopistoja on Suomessa 184 ja koulutusta järjestetään jokaisessa kunnassa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 kielten opetusta annettiin kansalaisopistoissa lähes 390 000 tuntia (Vipusen mukaan 380 000 tuntia).

Selvitys kertoo, että kansalaisopistoissa vieraiden kielten opetustunnit ovat hieman vähentyneet, S2- ja R2-opetus sen sijaan lisääntynyt. Eniten opetettu vieras kieli on englanti, sitä seuraavat espanja, venäjä, italia, saksa ja ranska. Yhteensä opistojen opetusohjelmista löytyy 40 eri kieltä, joista yksittäisessä kansalaisopistossa opetetaan tyypillisesti noin kymmentä.

Selvityksessä kerrotaan, että vapaan sivistystyön parissa toimivilla opettajilla on lisääntyvä tarve täydennyskoulutukseen niin digitaidoissa ja uusien oppimismenetelmien hallinnassa kuin monikulttuurisissa ryhmissä toimimisen taidoissa. Vapaan sivistystyön opettajat kokevat kuitenkin jäävänsä katveeseen täydennyskoulutustarjonnassa. Päätoimisia kielten opettajia kansalaisopistoissaon yhä vähemmän, mikä tekee suunnitelmallisen kehittämisen vaikeaksi.

Selvityksen pohjalta on kerätty toimenpide-ehdotuksia Suomen kansallisen kielivarannon kehittämiseksi. Toimenpide-ehdotukset sisältävät mainintoja mm. lukion ja vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyön selvittämisestä sekä vapaan sivistystyön roolin huomioimisesta kieliopintojen jatkumon varmistamisessa.

Kielivarantoselvitys löytyy täältä ja ministeriön tiedote aiheesta on  julkaistu verkossa täällä. Vapaata sivistystyötä koskeva osio (sis. vs-oppilaitosten kielten opetustunnit taulukoituna vuodelta 2015) alkaa selvityksen sivulta 72.

Selvitykseen pohjautuvat toimenpide-ehdotukset on puolestaan koottu tänne.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Yli 42 000 allekirjoitti adressin kansalaisopistojen tulevaisuuden puolesta – adressi luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle

Tiedote 14.2.2014

Kansalaisopisto on kunnan sykkivä sydän, jonka toivotaan pumppaavan elinvoimaa ihmisiin ja yhteiskuntaan jatkossakin.

Kansalais- ja työväenopistojen rahoituksen tulevaisuus on ollut uhattuna syksystä 2013 alkaen. Lopullisia säästösummia ei vielä tiedetä, mutta selvää on, että leikkauksia on tulossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusryhmän pohtimaan keinoja, joilla voitaisiin taata laadukkaat palvelut entistä tehokkaammin. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 7.2.2014.

Kansalaisopistojen liitto käynnisti marraskuussa adressin kansalaisopistojen rahoituksen ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Helmikuun puoliväliin mennessä adressi oli kerännyt 42 328 nimeä.

Kansalaisopistojen liitto KoL luovutti adressin opetus- ja kulttuuriministeriön aikuiskoulutuspolitiikan yksikön johtaja Kirsi Kangaspunnalle Helsingissä perjantaina 14.2.2014.

Joka kymmenes suomalainen käyttää kansalaisopistopalveluita. Elinikäinen oppiminen ja tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet muodostavat yhden suomalaisen menestyksen kulmakivistä. Opistotyö on ollut osa suomalaista kulttuuria jo 115 vuoden ajan.

Kansalaisopiston vaikutusten tiedetään ulottuvan paitsi tietojen ja taitojen lisääntymiseen myös mm. ihmisten sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään ja terveyteen. Vuoden sisällä kansalaisopistojen positiiviset vaikutukset ovat tulleet esille useissa eri tutkimuksissa. Näistä tuorein on euroopanlaajuinen aikuiskoulutuksen BeLL-tutkimus (http://bell-project.eu/index.html).

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, p. 040 741 0641, jaana.nuottanen (at) ktol.fi Tiedottaja Elina Vesalainen, p. 040 573 1620, elina.vesalainen (at) ktol.fi
Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund Mif, ry www.ktol.fi
Adressi löytyy osoitteesta www.kansalaisopistot.fi/adressi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail