Taitotuunaajat

Oppimisen olohuoneessa kesytetään oppimisvaikeuksia

Oletko oppimisen risteyskohdassa? Taitotuunaajat ja Oppimisen olohuone auttavat sinua etsimään uutta suuntaa.

Taitotuunaajat on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jota koordinoi Erilaisten oppijoiden liitto. Kansalaisopistojen liitto on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.

Hankkeen tavoitteena on parantaa oppimisvaikeuksisten aikuisten heikkoja perustaitoja. Hanke tarjoaa yksilöllistä ohjausta lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digitaitojen harjoitteluun. Pyrkimyksenä on kasvattaa aikuisten luottamusta omiin kykyihinsä.

Hankkeessa avataan Oppimisen olohuoneita sekä kehitetään opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka soveltuvat erilaisille oppijoille ja jotka edesauttavat oppimista, opiskelua ja työssä selviytymistä. Tavoitteena on auttaa oppijoita näkemään oppimisvaikeutensa myönteisenä voimavarana ja kannustaa osallistujia kokeilemaan itseään kiinnostavia asioita.

Oppimisen olohuone aikuisille

Hankkeen puitteissa avataan Oppimisen olohuoneita, joissa oppimisvaikeuksiset aikuiset voivat kehittää heikkoja perustaitojaan. Oppimisen olohuone tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun, ohjaukseen ja yksilöopetukseen sekä vertaistukeen. Oppimisen olohuoneeseen voi tulla rauhassa, omalla ajalla työstämään omia oppimistehtäviä. Toiminta rakennetaan yhdessä kurssilaisten kanssa. Olohuoneessa voi myös opetella käyttämään oppimista auttavia apuvälineitä. Oppimisen olohuoneen pilotti on jo avoinna Helsingissä ja muualle niitä tulee vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on luoda Oppimisen olohuoneesta helposti versioitava toimintamalli.

Koulutus- ja kehitystyöpajat kansalaisopistoille

Hanke toteuttaa myös koulutus- ja kehitystyöpajoja, joiden kohderyhmänä ovat yhteistyökumppaneiden ja aikuisille suunnattujen sosiaali-ja koulutuspalvelujen henkilöstö. Työpajoissa kehitetään, työstetään ja jalkautetaan Oppimisen olohuoneen -mallia alueellisiin tarpeisiin sopivaksi.

Koulutus- ja kehitystyöpajojen Kick Off Webinaari on Dysleksia-viikolla keskiviikkona 4.10. klo 14.00 – 16.00. Webinaariin voi osallistua paikan päällä Helsingissä Erilaisen oppijoiden liitossa, kisakatsomoissa Oulussa Oulu-opistossa, Joensuussa Joensuun seudun erilaiset oppijat (JOSE) tiloissa tai etänä Adobe Connect -linkin kautta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Erilaisten oppijoiden liiton sivuilla (skrollaa sivua alemmas).

Taitotuunaajat ESR -hankkeen yhteistyökumppanit:
Amiedu (Helsinki), Ammattiopisto Luovi (Oulu), Keskuspuiston ammattiopisto (Etelä-Suomi), Kansalaisopistojen Liitto (valtakunnallinen), Kriminaalihuollon tukisäätiö (valtakunnallinen), Niilo Mäki Instituutti (Jyväskylä), Työttömien Keskusjärjestö ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO), Joensuun seudun erilaiset oppijat (JOSE), Keski-Suomen erilaiset oppijat, Lahden seudun erilaiset oppijat (Oppimistit), Pohjanmaan lukiyhdistys (LOSSI) ja Helsingin kaupungin Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikkö.

Lisätietoja:

Taitotuunaajat ESR -hanke, Erilaisten oppijoiden liitto ry

projektipäällikkö Heli Turja (050-453 4299/ heli.turja@erilaistenoppijoidenliitto.fi)
ohjaava opettaja Pasi Sarsama  (050-371 8625/ pasi.sarsama@erilaistenoppijoidenliitto.fi)

Oppimisen olohuone Facebookissa: www.facebook.com/oppimisenolohuone

Risteyskuva: Pixabay
Junakuva: Jussi Sandström

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vieraskynä: Oppimisen olohuoneessa osaaminen on asennetta

Oletko oppimisen risteyskohdassa? Taitotuunaajat ja Oppimisen olohuone auttavat sinua etsimään oppimisellesi uutta suuntaa.

Pulppuava kikatus kiirii ovenraosta.

–Nyt on mun vuoro voittaa! Olen nopeampi kuin sinä!

Yrttitee höyryää mukissa.

Klik! Yksi ennakkoluulolukoista napsahtaa auki. Matematiikan todelliset haasteet ovat kiinnostavia bonustehtäviä pelirevanssia odottavalle aikuisopiskelijalle.

Oppimisen olohuone on aikuisten oppimistaitojen treenisali

Erilaisten oppijoiden liitto ry on valtakunnallinen järjestö, joka tukee, auttaa ja neuvoo oppimisvaikeuksissa sekä kouluttaa ammattilaisia. Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. Jopa joka viidennellä suomalaisella on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Vaikeudet voivat ilmetä hitaana lukemisena, kirjoittamisen kankeutena sekä yleisesti matematiikassa tai digiosaamisessa.

Erilaisten oppijoiden liiton hallinnoima Taitotuunaajat ESR-hankkeen Oppimisen olohuone on räätälöity aikuisille. He voivat tulla omalla ajallaan työstämään omia perustaitojaan yhdessä kokemusosaajien kanssa, jotka toimivat ohjaavina opettajina.

Oppimisvaikeuksisten aikuisten on tärkeää saada osaamisen ja onnistumisen elämyksiä. Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen omasta suorituksesta kasvattaa luottamusta omaan osaamiseen. Aikuiset ovat kehittäneet oppimisvaikeuksia kompensoivia menetelmiä sekä tietoisesti että tiedostamatta. Oppimisen olohuoneessa osallistujat valjastavat jo osaamiaan ”selviytymiskeinoja” käyttöönsä tiedostetummin. He työstävät niistä itselleen toimintamalleja ja prosesseja, joita he voivat tarvittaessa käyttää opinnoissa, töissä ja arjessaan.

Oman osaamisen dissaaminen kielletty

Kansalaisopistojen kurssitarjonta on laajaa ja laadukasta. Sitä värittää reipas tekemisen meininki. Samalla myönteisellä otteella Oppimisen olohuoneessa nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan oppimisongelmista sekä niiden aiheuttamasta haitasta ja lisävaivasta. Ne eivät kuitenkaan kelpaa tekosyyksi olla oppimatta asioita.

Oppimisen olohuoneessa on yksi perussääntö: omaa osaamista ei saa väheksyä. Erilaisen oppijan opin polku voi olla työläämpi ja enemmän vaivaa vaativa kuin henkilön, jolla ei ole oppimisvaikeuksia, mutta yhtä arvokas. Oppimisen olohuoneessa ohjataan ja kannustetaan aikuisia luottamaan omaan osaamiseensa ja tuetaan itsetuntoa haasteiden edessä.

Erilaiset oppijat käyttävät opinnoissaan apuna digitaalisia, oppimista helpottavia apuvälineitä. Niiden käyttö ei ole huijaamista eivätkä ne muuta oppimisprosessin perusteita. Älypuhelinten ja tietokoneiden applikaatiot lieventävät myös käyttäjien digikammoa.

Kansalasiopistojen kurssitoimintaa ja Oppimisen olohuonetta yhdistää vapaaehtoisuus ja oppijoiden oma motivaatio. Kansalaisopistojen kurssit tarjoavat erilaisille oppijoille myönteisiä osaamisen ja oppimisen makupaloja. Ne kannustavat harrastusten pariin. Onnistumisen kokemukset toimivat myös innoittajina systemaattisempaan opiskeluun ja työelämään.

Yhteistyöllä ja lujalla itsetunnolla kohti osaamista

Taitotuunaajat on valtakunnallinen ESR-hanke, jonka tavoitteena on tehdä Oppimisen olohuoneesta helposti versioitava toimintamalli, joka voi kehittää oppimisvaikeuksisten aikuisten heikkoja perustaitoja. Lähtökohtana on yksilöllinen ohjaus, jonka versioita testataan Oppimisen olohuoneessa. Yhteistyökumppaneiden kanssa etsitään tarvelähtöisesti eri sovellusvaihtoehtoja. Kansalaisopistojen liitto on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.

Ensi syyskuussa Taitotuunaajat toteuttavat ensimmäiset koulutus- ja kehitystyöpajat yhteistyökumppaneille. Työpajoissa tutustutaan Oppimisen olohuoneen lähtökohtiin ja aloitetaan yhdessä osallistujien kanssa heidän tarpeisiinsa sopivien Oppimisen olohuoneen sovellusten kehittäminen.

Oppimisen olohuone toimii Helsingin Kaisaniemessä, Erilaisten oppijoiden liiton tiloissa. Oppimisen olohuone on avoinna koko kevään tiistaisin ja torstaisin kello 14.00-16.00, tiistaihin 20. kesäkuuta asti.

Pasi Sarsama
ohjaava opettaja
pasi.sarsama@erilaistenoppijoidenliitto.fi / 050 371 8625

Heli Turja
projektipäällikkö
heli.turja@erilaistenoppijoidenliitto.fi / 050 453 4299

Erilaisten oppijoiden liiton Facebook-sivut

Kuva: Pixabay

Vieraskynässä julkaistaan kansalaisopistokenttää koskevia ajankohtaisia kirjoituksia erilaisista näkökulmista. Voit tarjota palstalle omaa näkökulmaasi sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@kansalaisopistojenliitto.fi.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail