kunta

Kuntien sivistysjohtajat: kansalaisopisto yksi tärkeimmistä vapaa-ajan palveluista

Kuva: Anna-Stiina Rintala / Ahjolan kansalaisopisto

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS on selvittänyt suomalaisten kuntien ja kaupunkien sivistysjohtajien näkemyksiä toimialansa kehityksestä. Tammikuussa 2018 tehdyssä kyselytutkimuksessa keksityttiin neljään kokonaisuuteen: tulevaan yhteistyöhön, kuntien keskeisimpiin koulutuksen kehittämistavoitteisiin, oppilaitosten määrän tulevaan kehitykseen sekä eri vapaa-ajan palveluiden tärkeyteen.

Sivistystoimenjohtajilta kysyttiin näkemystä kuudentoista vapaa-ajan palvelun tärkeysjärjestyksestä kysymyksellä Kuinka tärkeänä pitää seuraavia vapaa-ajan palveluita omalla toimialueellaan? Asteikko oli erittäin tärkeä – melko tärkeä – ei osaa sanoa – ei kovinkaan tärkeä – ei lainkaan tärkeä.

Sivistysjohtajien vastauksissa nousi esille kolme harrastusmuotoa, joita kaikki sataprosenttisesti pitivät erittäin tai melko tärkeinä. Ne olivat:

  kirjastot – erittäin (88%) tai melko tärkeä (12%)
  kansalaisopistot, joissa voi harrastaa mm. kulttuuritoimintaa – erittäin (84 %) ja melko tärkeä (16 %)
 kuoro, harrastelijaorkesteri/-teatteri, johon voi osallistua – erittäin (49 %) ja melko tärkeä (51 %)

Myös kuntalaiset ovat tyytyväisiä kansalaisopistojensa hoitoon ja saavutettavuuteen. Kuntaliiton loppuvuodesta 2017 julkaiseman ARTTU2-tutkimusohjelman uusimpien kyselytulosten mukaan kansalaisopistopalvelut sijoittuvat palvelutyytyväisyyskyselyn kärkipäähän.

Kärjessä olivat myös urheiluseurat tai järjestöt, jotka tarjoavat mahdollisuuden harrasta liikuntaa, kunnan tarjoamat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa sekä järjestöt, jotka tarjoavat mahdollisuuden harrastaa kulttuuritoimintaa.

Kyselytutkimukseen vastasi lähes sata sivistysjohtajaa. Vastaajina olivat alle 100 000 asukkaan kuntien ja kaupunkien sivistystoimenjohtajat. Koko tutkimus on luettavissa täällä.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kansalaisopisto kunnan voimavarana: idea- ja tietopaketti kunnan ja kansalaisopiston yhteistyöhön

Suomalaiset kunnat ovat muutosten edessä. Sote-uudistus tarkoittaa isoja muutoksia kunnille jääviin tehtäviin sekä kuntaidentiteettiin samaan aikaan kun kunnissa valmistaudutaan siirtymään uuteen maakuntahallintoon. Samalla muuttuvat myös kuntien toimintakenttä, toimintatavat ja kumppanuudet.

Tulevaisuuden kunnat vastaavat koulutuksen ja sivistyksen lisäksi paikallisen identiteetin ja demokratian, kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueellisen elinvoiman edistämisestä. Kansalaisopistolla on tärkeä rooli tulevaisuuden sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä hyvinvoinnin edistämisessä ja siihen kuluvan eriarvoisuuden vähentämisessä. Kaikkien saavutettavissa olevat kansalaisopistopalvelut ovat yksi koulutuksellisen tasa-arvon peruspilareista.

Tässä tilanteessa kunnan kannattaa ottaa kansalaisopiston rooli kuntalaisten osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjänä mahdollisimman monipuoliseen käyttöön.

Kunnan ja kansalaisopiston yhteistyön tukemiseksi KoL on koonnut Kansalaisopisto kunnan voimavarana -lehden. Kyseessä on päättäjille suunnattu idea- ja tietopaketti kunnan ja kansalaisopiston yhteistyömahdollisuuksista. Toimivaksi havaittujen yhteistyökäytäntöjen ja yleisen kansalaisopistotietouden lisäksi lehti sisältää kirjoituksia kansalaisopistokentältä sekä mm. presidentti Tarja Halosen ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen haastattelut. Esitellyt ideat ovat hyödynnettävissä kansalaisopiston ylläpitäjärakenteesta riippumatta. Lehdessä on mukana myös ruotsinkielistä materiaalia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut julkaisun toimittamista osana Kansalaisopistojen liiton KEHO 2.2 -kehittämishanketta.

Julkaisu on luettavissa verkossa ja sitä voi tilata painettuna versiona maksutta ja postikuluitta tilauslomakkeen kautta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ARTTU2: Kuntalaiset tyytyväisiä kansalais- ja työväenopistoihin

Kuva: ARTTU2-tutkimusraportti (2017)

Kuntaliitto on julkaissut ARTTU2-tutkimusohjelmansa uusimman, keväällä 2017 toteutetun kyselyn tulokset. Kyselyssä selvitetään kuntalaisten käyttämiä palveluita sekä hoitoa ja saavutettavuutta.

Palvelutyytyväisyysvertailun kärkipäähän sijoittuvat samat kunnalliset palvelut kuin edellisellä mittauskerralla vuonna 2015 eli kirjastopalvelut, jätehuolto, äitiys- ja lastenneuvola, kansalais- ja työväenopisto sekä liikuntapalvelut.

Mitä enemmän kuntalaiset palveluja käyttävät, sitä tyytyväisempiä he niihin ovat. Kielteisimmät arviot palvelujen tasosta heitetään Kuntaliiton arvion mukaan lonkalta mutu-tuntuman perusteella.

79 % kansalais- ja työväenopistopalveluita käyttäneistä vastaajista pitää paikallista kansalaisopistoaan hyvin hoidettuna.  Kansalais- ja työväenopistot sijoittuvat myös kymmenen kärkeen kuntalaisten arvioidessa palveluiden saavutettavuutta. 75 % opistopalveluita käyttäneistä koki kansalais- tai työväenopiston olevan hyvin saavutettavissa.

Kuntaliiton kyselytutkimukseen vastasi 12 000 kuntalaista 40 eri kunnasta keväällä 2017. Otos on tilastollisesti edustava otos koko Suomesta. Kuntaliiton ARTTU2-ohjelman kyselytutkimuksessa kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä yhteensä 43 eri sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus- ja opetus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelusta sekä teknistä sektoria edustavasta palvelusta. Palveluita ja niiden saavutettavuutta asteikolla 1-5 jossa 1= erittäin huono ja 5= erittäin hyvä.

Lue myös:

Kuntaliiton uutinen aiheesta 13.12.2017 

ARTTU2-tutkimusraportti 2017

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kansalaisopisto − kunnan elintärkeä voimavara

Tiedote.
Julkaistu: 8.9.2015 klo 10:00
Julkaisija: Kansalaisopistojen liitto KoL

Syksyn budjettiriihessä kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä karsia miljardilla eurolla. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan vastuu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä on tulevaisuudessakin jäämässä kunnille. Ennaltaehkäisevät palvelut olisi kuitenkin syytä saada aiempaa paremmin käytäntöön. (HS 5.9.2015)

Helsingin Kuntatalolla 9.−10.9. kunta-alan suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa Kuntamarkkinoilla kuullaan kansalaisopistojen roolista hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevien palveluiden tuottajana. Kansalaisopistojen liiton tietoiskut järjestetään K-kerroksen Tietokimarassa.

Kansalaisopisto kunnan hyvinvointistrategian ytimessä
Rehtori Hannu Patamaa, Karstulan kansalaisopisto
09.09.2015 | 14:30 – 14:50

Mikä on kunnan rooli hyvinvointiedellytysten luojana? Minkälaisia hyvinvointipalveluja kansalaisopisto tuottaa? Karstulan kansalaisopiston rehtori Hannu Patamaan valmistelema Karstulan kunnan hyvinvointiohjelma painottaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Rehtorin toimensa lisäksi vuosina 1996−2006 Karstulan kunnan sivistysjohtajanakin toiminut Patamaa vastaa nykyään kansalaisopiston ohessa myös kunnan kulttuuritoimesta.

Kansalaisopisto senioreiden arjen voimavarana
Toimialajohtaja, väitöskirjatutkija Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, Setlementtiliitto
10.09.2015 | 10:00 – 10:20

Vaikka osaamiset ohenevat, kykenemiset kaikkoavat ja haluamiset hiipuvat, kuuluu senioreillekin mahdollisuus terästää taitoja, oppia uutta ja vahvistaa ruumista. Terveydenhuollon maisteri, Suomen Setlementtiliitto ry:n toimialajohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski kertoo kuntamarkkinakuulijoille, kuinka seniorit ja kansalaisopistot muovaavat toisiaan. Ruuskanen-Parrukoski tekee parhaillaan sosiaalipolitiikan väitöskirjaa Lapin yliopistoon ikääntyneiden palveluasukkaiden toimijuudesta.

Kuntamarkkinapäivien aikana selviää myös, mikä on kuntapäättäjien mielestä kansalaisopiston tärkein vaikutus kuntalaisiin. Vaikutusäänestyksen lisäksi yhteys opetusministeriöön on auki: kansalaisopistojen reissuvihon välityksellä voi lähettää huolia tai murheita, kannustavia ajatuksia sekä muita terveisiä suoraan opetusministerille. Kansalaisopistojen liiton ständi löytyy Kuntatalon 2. kerroksesta osastopaikalta S.01 nimellä Kansalaisopistot.fi.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi, p. 040 741 0641
Tiedottaja Lauramaija Hurme, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi, p. 040 573 1620

www.kuntamarkkinat.fi
www.kansalaisopistojenliitto.fi
www.kansalaisopistot.fi

 

Kansalaisopistojen liitto KoL on järjestö, joka toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Liitto auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

http://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/kansalaisopisto-e2-88-92-kunnan-elintarkea-voimavara.html

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail