aikuiskoulutus

Vieraskynä: Tunnelmia Unescon Elinikäisen oppimisen instituutin konferenssista

Omnia Koulutuksen elinikäisen oppimisen yksikön rehtori Riikka-Maria Yli-Suomu osallistui Unescon Elinikäisen oppimisen instituutin konferenssiin Etelä-Koreassa lokakuussa 2017. Riikka-Maria kirjoitti meille ajatuksiaan seminaarin pohjalta.

Olemme riippuvaisia elinikäisestä oppimisesta, mutta…..

Aikuisena oppimisen hyödyt ovat:  1) Terveyden ja hyvinvoinnin kasvaminen, 2) Työllistyminen ja työmarkkinakykyisyyden ylläpitäminen sekä 3) Yhteisöllisyyden lisääntyminen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen. Nämä Unescon Elinikäisen oppimisen Insituutin (UIL) tunnistamat hyödyt ovat juuri sitä, mihin meidän jokaisen vapaan sivistystyön toimijan ja koulutuksen järjestäjän tulisi tulevaisuuden suunnitelmissaan pyrkiä.

Sain mahdollisuuden osallistua lokakuussa Suomen edustajana Unescon Elinikäisen oppimisen instituutin Confinteaan Etelä-Koreassa, Suwon Cityssä. Konferenssin tavoitteena oli arvioida globaalisti aikuiskoulutuksen edistymistä elinikäisen oppimisen osana ja suhteessa YK:n 2030 tavoitteisiin. Paikalla oli noin 500 alan asiantuntijaa. Confintean keskeisiä teemoja olivat luku- ja kirjoitustaito sekä yleiset osaamisvalmiudet (basic skills), ammatilliset valmiudet ja globaali kansalaisuus.

Aikuisten kouluttamisen ja osaamisen kehittämisen tarpeelle on olemassa myös selkeät globaalit trendit:

1. Kasvavat maahanmuuttaja- ja pakolaisvirrat
2. Väestömuutos ja eliniän kasvu
3. Työn murros ja sen uudelleen jakautuminen
4. Kasvava epätasa-arvo
5. Ilmaston pilaantuminen ja kestävän kehityksen toimet

Koulutus on Unescon yksi keskeisin päätehtävä. Sen rooliin kuuluu koko koulutuksen kirjo formaalista in- ja nonformaaliin oppimiseen. Unesco tarjoaa jäsenmailleen koulutuspoliittista tukea, levittää hyviä käytänteitä ja luo kumppanuuksia julkisten, yksityisten ja ei-valtiollisten toimijoiden kesken.

….. se on meille myös huikea mahdollisuus

Sivistys ja koulutus ovat jatkossa kuntien keskeisin tehtävä ja kuntalaisen arkea läpileikkaava teema. Sivistys kuuluu kaikille ja meidän on pakko ajatella uudella tavalla sen kehittämistä.

Sivistyksellä on keskeiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja alueen elinvoimaisuuteen. Koulutussektorin on kuitenkin uudistuttava. Niin hieno ja monimuotoinen kuin Suomen koulutusjärjestelmä onkin, olemme myös monella tavalla rakenteidemme vankeja. Siiloja täytyy ajaa alas ja hakea oppijan näkökulmasta joustavia rakenteita ja yhteistyöratkaisuja yli koulutussektoreiden ja -asteiden sekä formaalin, in- ja nonformaalin oppimisen tapojen. Kunnan on tulevaisuudessa vaikea tuottaa ajassa kehittyviä ja vaikutuksiltaan tehokkaita oppimisen palveluita, ellei se riko sivistyspalveluiden rajoja ja uudista osaamispalveluidensa tuottamista. Espoossa vapaa sivistystyö, aikuislukiokoulutus, aikuisten perusopetus, ammatillinen koulutus ja nuorten työpajatoiminta sekä yli 16-vuotiaiden maahanmuuttajien koulutuspalvelut koottiin yhdeksi oppilaitokseksi nimeltään Omnia Koulutus.

Unesco:n Oppiva kaupunki –verkosto on hyvä esimerkki elinikäisen oppimisen merkityksestä ja mahdollisuuksista kunnalle. Espoon kaupunki palkittiin verkostossa vuonna 2015 Learning City -palkinnolla. Tänä vuonna yksi palkinnon saaja oli Suwon City, Confinteamme isäntäkaupunki Etelä-Koreassa. Verkosto tarjoaa hyvät mahdollisuudet toimivien ideoiden nappaamiseen toinen toisiltamme. Samalla saamme itse mahdollisuuden testata omia ideoitaan.

Lisätietoja matkastamme ja Learning City -ajattelusta saat minulta (@omnia.fi) sekä matkakaveriltani, kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilältä Espoon kaupungilta (@espoo.fi).

Global goals, local actions!

Riikka-Maria Yli-Suomu
rehtori, elinikäinen oppiminen
Omnia Koulutus, Espoon Työväenopisto

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Aikuiskoulutuksen manifesti ilmestynyt suomeksi

aikuiskoulutuksenmanifesti2Euroopan aikuiskasvatusjärjestö European Association for the Education of Adults – EAEAn julkaisema Aikuiskoulutuksella tulevaisuuteen -manifesti kertoo, kuinka aikuiskoulutus voi ratkaista aikamme suurimmat haasteet.

Alkukeväästä ilmestynyt manifesti on aloite “oppivan Euroopan” luomiseksi. EAEA:n tavoite on tulevaisuuden haasteisiin myönteisesti suhtautuva Eurooppa. Aikuiskoulutuksella tulevaisuuteen -manifesti on nyt Kansanvalistusseuran ja Vapaa sivistystyö ry:n avulla käännetty suomeksi sekä höystetty paikallisin esimerkein.

Aikuiskoulutus on hyvä sijoitus, sillä sen vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Se vaikuttaa suotuisasti kilpailukykyyn, hyvinvointiin, kansanterveyteen ja talouskasvuun. Tarvitaan kuitenkin vakaita julkisia investointeja, jotta aikuiskoulutuksesta saadaan kaikki hyöty irti. Siihen pitää sijoittaa kestävästi niin eurooppalaisella tasolla kuin kansallisesti, alueellisesti ja paikallisestikin.

Manifesti on luettavissa suomeksi täällä. Kannattaa tutustua myös Soulin artikkeliin aiheesta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kansalaisopistosta uusi harrastus syksyksi

20150821_102218Tiedote.
Julkaistu: 13.08.2015 klo 10:05
Julkaisija: Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalais- ja työväenopistojen syyslukukausi käynnistyy pian jälleen kautta maan. Kurssi-ilmoittautuminen on monissa opistoissa jo käynnissä – nyt on siis oiva hetki löytää itselleen uusi harrastus, kehittää omaa työelämäosaamista esimerkiksi tietotekniikan osalta tai verestää vaikkapa vanhoja kielitaitoja.

Tämän syksyn trendikursseja ovat erilaiset ohjelmointi- ja pelikehityskurssit, kierrätys- ja luonnonmateriaaleja hyödyntävät kädentaitokurssit sekä lavis eli lavatanssijumppa, joka on lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon perustuva uusi liikuntamuoto. Viime vuosina suosiotaan ovat nostaneet myös elämäntaitoihin ja hyvinvointiin liittyvät kurssit.

Kansalais- ja työväenopistoissa on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja vuosittain opetukseen osallistuu reilusti yli puoli miljoonaa kansalaista. Opistot suunnittelevat kurssiohjelmansa itse, lähialueen asukkaiden tarpeiden ja usein myös toiveiden mukaisesti. Ainealoittain kursseja järjestetään eniten kädentaidoissa, musiikissa ja kielissä. Kansalais- ja työväenopistot ovat osa suomalaista vapaata sivistystyötä.

Monen opiston alkavan lukuvuoden kurssiesite jaetaan postin välityksellä lähialueen kotitalouksiin. Kurssitarjontaan voi tutustua myös opiston nettisivuilla. Kursseille ilmoittaudutaan suoraan oman alueen opistoon joko netissä, puhelimitse tai paikan päällä. Kaikkien Suomen 187 kansalais- ja työväenopiston yhteystiedot sekä lisätietoa opiskelusta löytyy osoitteesta www.kansalaisopistot.fi.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, p. 040 741 0641, jaana.nuottanen(a)ktol.fi
Tiedottaja Lauramaija Hurme, p. 040 573 1620, lauramaija.hurme(a)ktol.fi

Kansalaisopistojen liitto KoL on järjestö, joka toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Liitto auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

http://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/kansalaisopistosta-uusi-harrastus-syksyksi.html

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kansalaisopistojen liitto KoL: Seuraavalla hallituskaudella pidettävä huolta kaikenikäisten osaamisesta

Tiedote.
Julkaistu: 13.02.2015 klo 10:00

Julkaisija: Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalaisopistojen liitto KoL on julkistanut hallitusohjelmatavoitteensa 13.2.2015. KoL toivoo tulevalta hallitukselta keskustelua erityisesti elinikäisen oppimisen tuottamien sivistyshyötyjen sekä sosiaalisen pääoman tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Yhteiskunnallisen keskustelun lisäksi kaikenikäisten osaamisesta on pidettävä huolta turvaamalla kansalaisopisto-opetus sekä lähipalveluna kaikkialla Suomessa että vakiinnuttamalla monipuolisen kotouttamiskoulutuksen asema.

Kuten tuoreet aikuiskoulutustutkimukset BeLL ja PIAAC osoittavat, suurimmat sivistyshyödyt ovat saavutettavissa matalan pohjakoulutuksen saaneille. Kansalaisopistojen liitto peräänkuuluttaakin pitkäjänteisen laatu- ja kehittämistyön jatkamista: tulevalla hallituskaudella on keskityttävä kaikkien kansalaisten elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien vahvistamiseen.

Nopeasti muuttuvat työmarkkinat ja uudenlainen työelämässä tarvittava osaaminen synnyttävät uusia koulutustarpeita. Kasvava eläkeläis- ja senioriväestö kykenee omalla esimerkillään osoittamaan, kuinka elinikäinen oppiminen tukee kotona mahdollisimman pitkään asumista. Kansalaisopistopalveluilla on merkittäviä terveyttä edistäviä ja syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä vaikutuksia, jotka vähentävät muun muassa raskaiden ja kalliiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä. KoL muistuttaa, että turvaamalla elinikäisen oppimisen edellytykset huolehditaan kaikenikäisten osaamisesta ja kansalaisten välisestä tasa-arvosta.

Kansalaisopistokentän vahva näkemys on, että vieraskielisen väestön integroituminen tulee vakiinnuttaa osaksi alueellisten ja paikallisten monipuolista kotoutumiskoulutusta tarjoavien kansalaisopistojen toimintaa. Vuodenvaihteessa päättynyt Kansalaisopistojen liiton kaksivuotinen Kotouttajana kansalaisopisto -hanke pyrki monikulttuurisen opetustyön osaamisen vahvistamiseen. Hankkeesta tuotettuun samannimiseen julkaisuun on kerätty tarinamuotoisia hyviksi todettuja kotoutumiskoulutuksen käytänteitä

Koulutuksesta on keskusteltu läpi kuluneen hallituskauden ja keskustelu jatkuu vilkkaana todennäköisesti myös tulevalla kaudella. KoL toivoo, että eri puolueiden vaaliohjelmissa ja toivottavasti myös tulevassa hallitusohjelmassa aikuiskoulutus ja erityisesti vapaa sivistystyö nousevat vahvaan rooliin.

Lisätiedot:

Kotouttajana kansalaisopisto -hankkeen julkaisu
Kansalaisopistojen liiton hallitusojelmatavoitteet

Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen: 040 741 0641, jaana.nuottanen@ktol.fi
Tiedottaja Lauramaija Hurme: 040 573 1620, lauramaija.hurme@ktol.fi

Kansalaisopistojen liitto KoL on järjestö, joka toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Liitto auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

http://www.epressi.com/tiedotteet/kotimaa/kansalaisopistojen-liitto-kol-seuraavalla-hallituskaudella-pidettava-huolta-kaikenikaisten-osaamisesta.html

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Blogi: Omniassa on sitä jotakin

omniaYllätytkö jos sanon, että koulutus on osa statuskamppailua. Tuoreen näkökulman työhömme toi Helsingin Sanomat (7.9.2014), joka liitti koulutuksen osaksi statuksen vahvistamista. Koulutuksella rakennetaan kulttuurista pääomaa, joka rakentaa statusta rahan ja sosiaalisen pääoman rinnalla. Ihmisen maku, elämäntyyli ja kulutusvalinnat ovat osa statuskamppailua, jossa koulutuksella rakennetaan kulttuurista pääomaa. Helsingin yliopiston tutkimus piirsi Suomen kulttuurisen kartan, jossa erottuivat neljä päätyyppiä: Hiio Hipsteri, Kikka Kovakatu, Lauri Lavatanssi ja Kaarina Klassikko. Vapaan sivistystyön näkökulmasta taiteen tai kielten omaehtoinen opiskelu aikuisena kasvattaa yksilön kulttuurista pääomaa ja siten vahvistaa statusta.

Rakentaaksemme aikuiselle monimuotoiset mahdollisuudet oppia, tarvitsemme Espoon aikuiskoulutuksen osaamis- ja oppimiskeskusta. Kun television iltauutisissa kerrotaan uusista irtisanomisista, jo seuraavassa haastattelussa ministeri vakuuttaa irtisanottujen työntekijöiden uudelleenkoulutuksen nimeen. Tai kun Suomi vastaanottaa yllättäen turvapaikanhakijoita, jotka tarvitsevat kotoutumiskoulutusta. Tulevaisuuden hektisessä maailmassa instituutioiden on kyettävä reagoimaan muuttuviin koulutustarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Muuttuvat yhteiskunnalliset tilanteet edellyttävät eri oppilaitosmuotojen aktiivista vuoropuhelua ja tiivistä yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä. Mitä dynaamisempi vuorovaikutus alueen aikuiskouluttajien välille syntyy, sitä paremmin se menestyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Yhdessä olemme siis vahvempia.

Jokainen aikuiskouluttajana tai -opettajana työskentelevä ja oppilaitostyössä oleva on osaltaan rakentanut Suomesta koulutuksen huippumaata maailmassa. Kansainvälisissä oppimistuloksia mittaavissa tutkimuksissa sosiaalisesti tasa-arvoiset maat kuten Suomi menestyvät parhaiten. Osana suomalaista aikuiskoulutusjärjestelmää vapaa sivistystyö on onnistunut ihmisten aktivoimisessa itsensä ja yhteiskunnan kehittämiseen. Tutkimusten mukaan hyvin koulutetut ihmiset ovat tyytyväisempiä työhönsä ja vapaa-aikaansa, he ovat usein vähemmän työttömiä ja usein terveempiä kuin muut ihmiset. Koulutus läpi elämän siis kannattaa.

Siis sosiaalisen pääoman vahvistamista, nopeaa reagointikykyä ja menestystä maailmallako? Siinä voisivat olla Espoon aikuiskoulutuksen osaamis- ja oppimiskeskuksen rakentamiselle vahvat tienviitat tulevaisuuteen.

Tarja Lang
Rehtori, Espoon työväenopisto
Kansalaisopistojen liiton hallituksen 1. varapuheenjohtaja

PS. “Ainoa tapa tehdä työtä hyvin on rakastaa sitä, mitä teet. Jos et ole vielä tätä kokenut, kannattaa jatkaa hakemista.” Steve Jobs.

Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista teemoista, opistojen tulevaisuudesta, työn haasteista ja onnistumisen hetkistä. Kirjoittajat edustavat erilaisia opistoja: suuria ja pieniä, maalaisia ja kaupunkilaisia, pohjoisia ja eteläisiä, itäisiä ja läntisiä, keskisiä unohtamatta!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail