yhteisöllisyys

Kuntaväki: kansalaisopisto on kuntalaisten hyvinvoinnin lähde

Kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma Kuntamarkkinat järjestettiin Helsingissä 13.−14.9. Kuntien luottamushenkilöille ja työntekijöille suunnattu tilaisuus keräsi Kuntatalolle tänä vuonna ennätyksellisesti yli 8 000 osallistujaa. Kuntamarkkinoilla käytiin kahden päivän aikana vilkasta keskustelua kansalaisopiston merkityksestä kunnalle ja kuntalaisille.

Kansalaisopistojen ständillä selvitettiin kansalaisopiston tärkeintä roolia tulevaisuuden kunnassa. Tiukan äänestyksen perusteella kuntaväki piti tärkeimpänä kansalaisopiston roolia hyvinvoinnin lähteenä sekä ennaltaehkäisevänä sosiaali- ja terveydenhuollon kumppanina. Työkykyiset, terveet ja tyytyväiset kuntalaiset ovat hyvinvoivan kunnan peruspilareita. Kansalaisopistossa opiskelevat kokevat tutkitusti olevansa tyytyväisempiä elämäänsä, jaksavansa työssään paremmin ja kiinnittävänsä enemmän huomiota terveyteensä. Kansalaisopisto on myös monelle ikäihmiselle ja työttömälle tärkeä henkireikä.

Tulevaisuuden sivistyskunta ylläpitää kaikkien osaamista. Äänestyksessä jäi niukasti toiselle sijalle kansalaisopiston merkitys kunnan osaamisen keskuksena, jossa kaikki voivat kehittää itseään. Kansalaisopiston vahvuus on sen helppo lähestyttävyys ja toiminnan soveltuvuus kaikenikäisille koulutustaustasta riippumatta. Kansalaisopiston tuottamat hyödyt ovat erityisen suuret alhaisen pohjakoulutuksen saaneiden kohdalla.

Ihmiset voivat hyvin, kun heidän elämässään on mielekkäitä sosiaalisia kohtaamisia. Kuntamarkkinoiden äänestyksessä kolmannelle sijalle pääsi kansalaisopiston rooli kuntalaisten yhteisenä olohuoneena. Kunta tarvitsee aktiivisia ja ympäristöstään kiinnostuneita kansalaisia: osallisuus sitouttaa toimimaan lähialueen ja kanssaihmisten hyväksi. Kansalaisopisto tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuksia ihmisten tapaamiseen niin pitkäaikaisille asukkaille kuin maassa- ja maahanmuuttajillekin.

Syksyn tullen uudet kunnanvaltuutetut ovat aloittaneet tehtävissään ja kunnissa valmistaudutaan uuteen strategiakauteen. Myös kuntien tehtävät ja identiteetti ovat muutoksessa ja parhaillaan on käsillä mitä otollisin hetki miettiä uusia avauksia tulevaisuuden kunnan asukkaiden hyvinvoinnin sekä alueellisen elinvoiman edistämiseksi. Kuntamarkkinoilla kuultiin myös kaksi Kansalaisopistojen liiton tietoiskua aiheeseen liittyen. Pitkään asiantuntijatehtävissä Kuntaliitossa toiminut HT, Tampereen yliopiston dosentti Kaija Majoinen kertoi ajatuksiaan kansalaisopiston roolista tulevaisuuden sivistyskunnassa ja Vaasa-opiston rehtori, KoL:n puheenjohtaja Sannasirkku Autio muistutti kuntapäättäjiä kansalaisopiston merkityksestä kunnan elinvoiman edistäjänä.

www.kansalaisopistot.fi / www.kuntamarkkinat.fi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Blogi: Kohta sinne taas pääsee!

DSC_0311Kansalaisopisto on paikka, joka tarjoaa tuhansille ihmisille oppia, virkistystä, virikkeitä, sosiaalisia kontakteja, iloa, elämää – kaikkea mitä voi ajatella.

Tämän kirjoitukseni otsikko on suora lainaus erään kansalaisopiston kursseilla useana vuotena käyneeltä tutultani. Hän on osallistunut kansalaisopiston kädentaitojen kursseille, luovan tekemisen kursseille, kielikursseille, liikuntakursseille. Kymmenien vuosien aikana hän on ehtinyt nähdä ja kokea sen, mitä kansalaisopistossa voi opiskella. Tuon otsikon hän lausui kesäkuussa, kun hän kertoi mille kursseille hän syyskuussa aikoo ilmoittautua. Sana kohta tuntui minusta niin väärältä, olihan edessä vielä koko kesä ja opiston työkauden alkuunkin vielä monta kuukautta. Mutta tarkemmin kun ajattelin hänen sanojaan, mietin, että hänelle opiston kurssit ovat tärkeitä eikä hän olisi malttanut odottaa. Hienoa nähdä, miten innokkaita ja aktiivisia opiskelijoita opistoissa käy!

Laadukkaan opetuksen lisäksi tuttavani odottaa myös kohtaamisia ystäviensä ja tuttujensa kanssa. Ja kohtaamiset tapahtuvat opiston kursseilla. Miten paljon onkaan solmittu ystävyyssuhteita opiston kursseilla ympäri maan ja monien vuosien ajan! Myös tätä kautta henkisen hyvinvoinnin edistymisen merkitys on suuri: oppimisen ilon lisäksi opiskelija tuntee kuuluvansa johonkin ryhmään, sosiaalinen verkosto syntyy ja kehittyy. Hienoa! Kansalaisopisto toimii myös “salaa”.

Näiden asioiden vastapainona ovat tämän ajan taloudelliset resurssit. Valitettavat ja ikävät valtion määrärahaleikkaukset, jotka kohdistuvat koulutukseen, kasvatukseen ja kulttuuriin, heijastuvat myös opistojen opetustuntimääriin. Toivoisin, että paremmin ymmärrettäisiin se, miten tällaiset leikkaukset vaikuttavat muihin kustannuksiin ja varsinkin niiden kasvuun. Esimerkiksi kurssimäärien vähentyminen tai kurssimaksujen nousu johtaa joidenkin opiskelijoiden poisjäämiseen ja sitä kautta voi aiheutua enemmän kustannuksia, jotka johtuvat vaikkapa lisääntyneenä yhteiskunnallisten tukien tarpeena. Vielä kuitenkin on hyvin pystytty tarjoamaan monipuolista ja kohtuullisen hintaista kurssitarjontaa – pitäkäämme siitä kiinni!

Useissa kansalaisopistoissa toimii opiskelijayhdistys. Joissakin hyvin pienimuotoisesti, toisaalla sitten aktiivisemmin. On yhdistysten ylläpitämiä kahviloita, yhdistysten järjestämiä teatterimatkoja ja muuta toimintaa. Koen yhdistysten toiminnan tärkeänä osana kansalaisopistojen toimintaa. Yhdessä toimimme opistojen kanssa ja toiminnan kohteemme on sama eli opiskelijat. Tämä on tärkeä asia muistaa, koska yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan. Olisiko sinulla jokin ajatus yhteistoiminnan kehittämiseksi?

Ja aivan kohta sinne taas pääsee. Aivan kohta – vain muutamia päiviä vielä odotusta.

Jani Huhtala
Rauman Kansalaisopiston Opistolaisyhdistys ry.:n puheenjohtaja
KoL:n hallituksen jäsen

Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista teemoista, opistojen tulevaisuudesta, työn haasteista ja onnistumisen hetkistä. Kirjoittajat edustavat erilaisia opistoja: suuria ja pieniä, maalaisia ja kaupunkilaisia, pohjoisia ja eteläisiä, itäisiä ja läntisiä, keskisiä unohtamatta!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail